Rejestr prac magisterskich Katedry Białorutenistyki UW

 

Wszystkie prace dostępne są w wersji elektronicznej (e-baza)  w czytelni.

 

L.p

Autor pracy

 

 

Tytuł, promotor

 

sygnatura

 1.  

ABRAMIUK Nina

Fal’klor i abradnasc’ veski Naviny

Warszawa    1994  s.140 + 11

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 71

 1.  

ADAMCZUK Mirosława

Fal’klor i abradnosc’ veski Dodrovoda

Warszawa 1981 s. 143+12

Promotor: dr hab. A. Barszczewski

M.B. 167

 1.  

ADAMIEC Jolanta

Fal’klor i  abradnasc’ veski Maleški

Warszawa 1984 s.101

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 145

 1.  

AKSAMIT Sebastian

Jednostka wobec totalitaryzmu na podstawie „Ściany” – zbioru opowiadań Wasyla Bykowa.

Warszawa 2006   s. 66

Promotor: prof. dr hab. Aleksander Barszczewski

M.B.293

 1.  

AKSAMIT Sebastian

Jednostka wobec totalitaryzmu na podstawie "Ściany" - zbioru opowiadań Wasyla Bykowa

Warszawa 2006

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

E-baza

 1.  

AMBROZIAK Aleksandra

Obraz młodzieży w powieści Iwana Mieleża Ludzie na błotach

Warszawa 2008  s. 66

Promotor: dr Mikołaj Khaustovich

M.B.324

 1.  

ANDREJUK Ludmiła

Galoǔnaja prablematyka paezii na staronkach “Šypšyny” i „Koradni”

Warszawa  1991 s. 61

Promotor: dr hab. A. Barszczewski

M.B. 116

 1.  

ANDROSIUK Wioletta

Zderzenia ideałów z rzeczywistością - wątek miłosny w twórczości Iwana Szamiakina, na podstawie powieści "Serce na dłoni" 

Warszawa 2010

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

E-baza

 1.  

ANDRZEJUK Olga

Fal’klor i abradnasc’ veski Tyneviči Vjalikija

Warszawa 1977 s. 219

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 203

 1.  

ANTONIUK Włodzimierz

Ludowa twórczość wsi Deniski gmina Bielsk Podlaski

Warszawa 1977

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 214

 1.  

ARTEMOWICZ Aleksander

Teklja Aŭsejčuk – narodnaja pjasnjarka i kazačica – veska Pljucičy gmina Bel’sk Padljašski

Warszawa  1977 s. 174

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 205

 1.  

BABULEWICZ Helena

Abrady i fal’klor  veski Orli

Warszawa  1977 s. 112

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 198

 1.  

BABULEWICZ Walentyna

Janka Kupala na fone litaratury publicystyki „Našaj Nivy”

Warszawa 1988 s.93

Promotor: dr hab. A. Barszczewski

M.B. 134

 1.  

BALASIEWICZ Karolina

Formy reklamy na Białorusi. Analiza struktury komunikatu reklamowego

Warszawa  2005 s.104

Promotor: dr Jadwiga Głuszkowska

M.B. 291

 1.  

BALEJKO Jolanta

Poezija, proza i publicystyka Jakuba Kolasa na staronkach gazety „Naša Niva”

Warszawa 1988 s. 101

Promotor: dr hab. A. Barszczewski

M.B. 136

 1.  

BANASIK Michał

Leksykalno-semantyczna i syntaktyczna analiza przekładu Ferdydurke Witolda Gombrowicza na język białoruski 

Warszawa 2011

Promotor: prof. dr hab. N. Barszczewska

E-baza

 1.  

BAŃKOWSKA Alina

Fal’klor i abradnasc’ veski Gradali

Warszawa 1987 s. 142

Promotor: dr hab. A. Barszczewski

M.B. 129

 1.  

BAŃKOWSKA de LEON Luba

Litaratura  dlja dzjacej u tvorčasci belaruskich pis’mennikaŭ peryjadu „Našej Nivy”

Warszawa  1971 s. 78

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 255

 1.  

BAŃKOWSKI Witold

Fal’klor i abradnasc’ veski Katloŭki

Warszawa 1988 s. 107

Promotor: dr hab. A. Barszczewski

M.B. 135

 1.  

BARAN Paulina

Człowiek (wygląd i cechy charakteru) w polskiej i białoruskiej frazeologii 

Warszawa 2011

Promotor: prof. dr hab. N. Barszczewska

E-baza

 1.  

BARTCZAK Piotr

Białoruś i Białorusini w dziele Oskara Kolbrga „Lud polski”

Warszawa 1999 s. 87

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 58

 1.  

BAUDOUIN de COURTENAY Albert

Białoruś na łamach „Gazety Wyborczej” – na podstawie wybranych materiałów prasowych z lat 1992-1998

Warszawa 2000 s. 99

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 54

 1.  

BAZYLUK Maria

Žycce i dzejnasc’ Jaǔgena Chljabceviča na fone peryjadu „Našaj Nivy”

Warszawa 1986 s.80

Promotor: dr  hab. A.Barszczewski

M.B. 250

 1.  

BĄKOWSKA Grażyna Joanna

Elementy racjonalne i irracjonalne w „Kulturze duchowej Polesia Rzeczyckiego” Czesława Pietkiewicza

Warszawa 1982 s. 85

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 140

 1.  

BEREDA Urszula

Ręcznik w obrzędowości białoruskiej 

Warszawa 2011

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

E-baza

 1.  

BEZIUK Elżbieta

Satyryčnaja proza pis’mennikaŭ z “Uzvyšša”

Warszawa 1997 s.72

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 75

 1.  

BEZPAŁKO Małgorzata

Uczucie miłości między kobietą i mężczyzną na przykładzie utworów prozy Włodzimierza Karatkiewicza.

Warszawa 2006   s. 74

Promotor: prof. dr hab. Aleksander Barszczewski

M.B.294

 1.  

BIAŁECKA Magdalena

Specyfika najnowszej poezji Alesia Razanowa

Warszawa  1997  s. 81

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 73

 1.  

BIAŁECKA Paulina

Białoruska rzeczywistość chłopska w twórczości Janki Kupały 

Warszawa 2009

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

E-baza

 1.  

BIEGLUK Agnieszka

Vybranyja typy gerojaŭ prozy i dramaturgii Michasja Zareckaga

Warszawa 2002 s. 107

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 12

 1.  

BIELKIEWICZ Tamara

Fal’klor veski Knarazy

Warszawa  1995 s. 99

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 85

 1.  

BIELSKA Aneta

Wpływ języka białoruskiego na nazwy terenowe w powiecie augustowskim

Warszawa  2005 s.35

Promotor: dr Jadwiga Głuszkowska

M.B. 292

 1.  

BIELSKA Joanna

Kreacja postaci kobiecych w wybranych dramatach S. Kawalowa 

Warszawa 2012

Promotor: prof. dr hab. M. Khaustovich

E-baza

 1.  

BŁOŃSKA Jolanta

Słownictwo (leksyka i słowotwórstwo) oraz białoruska frazeologia gwarowa w zakresie rybołówstwa

Warszawa 1971 s. 80

Promotor: prof. dr A. Obrębska-Jabłońska

M.B. 254

 1.  

BOBOWSKA Magdalena

Modele strukturalne nazwisk wschodniosłowiańskich w wybranych powiatach województwa podlaskiego

Warszawa 2004 s. 57

Promotor: dr Jadwiga Głuszkowska

M.B. 261

 1.  

BONDA Anna

Jedna wojna i dwa jej oblicza na podstawie wybranych utworów W. Bykawa i I. Szamiakina 

Warszawa 2011

Promotor: prof. dr hab. M. Khaustovich

E-baza

 1.  

BOROWIK Halina

Fal’klor i abradnasc’ veski Semjanoŭka

Warszawa 1981 s. 136

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 179

 1.  

BORTA Alicja

Pol’ska-belaruskija litaraturnyja suvjazi na staronkach tydnevika „Litaratura i mastactva” za peryjad 1980-1985

Warszawa 1985 s. 69

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 148

 1.  

BRZOZOWSKA Anna

Fal’klor veski Saki

Warszawa  1980 s. 124

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 172

 1.  

BURYŁO Stefan

Fal’klor i abradnasc’ veski Malinniki

Warszawa 1977 s. 173

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 202

 1.  

BURZYŃSKA-KREFFT Agnieszka-Dominika

Podstawy apelatywne nazw terenowych na wschodniej Białostocczyźnie

Apelatywy oznaczjące tereny podmokłe

Warszawa  2006    s. 62

Promotor: dr Jadwiga Głuszkowska

M.B. 300

 1.  

CETNAROWSKA Anna

Fal’klor i abradnasc’ veski Leuki

Warszawa 1980 s. 145

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 182

 1.  

CHARYTONOWICZ Danuta

Etyčna-maralnyja prablemy ŭ tvorčasci Michasja Zareckaga

Warszawa 1999 s. 58

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 61

 1.  

CHILIMONIUK Mikołaj

Dramatyčnaja tvorčasc’ Janki Kupaly

Warszawa 1963 s.. 96

Promotor: prof. dr A. Obrębska-Jabłońska

M.B. 239

 1.  

CHILIMONIUK Tomasz

Historia i współczesność w spuściźnie literackiej Mikołaja Hajduka

Warszawa  2004  s. 62

Promotor: prof. dr hab. A.Barszczewski

M.B. 263

 1.  

CHILKIEWICZ Grażyna

Biblija ŭ belaruskich perekladach

Warszawa  1989 s. 98

Promotor: dr hab. A. Barszczewski

M.B. 102

 1.  

CHMIELEWSKA Katarzyna

Próba stworzenia semantycznego słownika frazeologicznego na materiale frazeologii białoruskiej

Warszawa  2006 s. 59

Promotor: dr Jadwiga Głuszkowska

M.B. 287

 1.  

CHMIELEWSKA Nadzieja

Narodnyja tradycji veski Staroberezovo

Warszawa 1979 s. 193

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 169

 1.  

CHMIELEWSKI Jerzy

Belarusijana ŭ Biblijatecy Varšaŭskaga Universiteta. Knižnyja vydanni i brawury, gady 1866-1940

Warszawa 1979 s. 142

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 171

 1.  

CHOCHÓŁ Beata

Białoruś Białorusini w publicystyce Józefa Ignacego Kraszewskiego

Warszawa  2003 s. 97

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 10

 1.  

CIECIERSKA Joanna

Przeszłość i teraźniejszość w kreacji wybranych bohaterów powieści Iwana Szamiakina 

Warszawa 2013

Promotor: dr K. Bortnowska

E-baza

 1.  

CIESIELSKA Dorota

Charakter literatury białoruskiej tłumaczonej na język polski w Państwowym Instytucie Wydawniczym

Warszawa  1990 s.70

Promotor: dr hab. A. Barszczewski

M.B. 106

 1.  

CYBULSKA-ZALEWSKA M. Małgorzata

Jednostka wobec wojny w prozie Wasyla Bykowa

Warszawa 1977 s. 78

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 215

 1.  

CYRUK Barbara

Adaptacja wyrazów obcego pochodzenia do języka białoruskiego

Warszawa 2002  s. 71

Promotor: dr J.Głuszkowska

M.B. 41

 1.  

CZAJKOWSKA Aleksandra Maria

Białoruś w monografii Stanisława Kościałkowskiego pt. „Antoni Tyzenhauz, podskarbi nadworny litewski”

Warszawa  2007   s. 87

Promotor: prof. dr hab. Aleksander Barszczewski

M.B. 298

 1.  

CZARNECKI Mariusz

Realizm socjalistyczny w literaturze białoruskiej

Warszawa 2005

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

E-baza

 1.  

CZUBIŃSKA Agnieszka

Opisy krajobrazu Białorusi w twórczości polskich i białoruskich pisarzy - osobliwości leksykalno-syntaktyczne 

Warszawa 2009

Promotor: prof. dr hab. N. Barszczewska

E-baza

 1.  

CZUBIŃSKA Magdalena

Analiza semantyczno-leksykalna i syntaktyczna białoruskiego stylu urzędowego na podstawie dokumentów państwowych oraz polsko-białoruskich umów międzynarodowych 

Warszawa 2011

Promotor: prof. dr hab. N. Barszczewska

E-baza

 1.  

CZYŻEWSKI Jerzy

Narodnaja tvorčasc’ vesek Zaluki i Padzaluki

Warszawa 1981 s. 199

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 154

 1.  

ĆWIRKO Małgorzata Krystyna

Współczesna dramaturgia białoruska końca XX, początku XXI wieku 

Warszawa 2007

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B.328

 1.  

DARCZEWSKA Joanna

Starobiałoruskie cechy fonetyczne w zabytku II połowy XVI – I połowy XVII wieku „Opowieść o Tristanie”

Warszawa 2002 s.92

Promotor: dr J.Głuszkowska

M.B. 44

 1.  

DĄBKOWSKA Anna

Sinanimija nazoŭnikaŭ u sučasnaj belaruskaj move (semantyčny slovaŭtvoral’ny analiz)

Warszawa  1999 s. 77

Promotor: dr T. Jasińska-Socha

M.B. 59

 1.  

DĄBROWSKA Olga

Twórczość Ryhora Baradulina 

Warszawa 2011

Promotor: prof. dr hab. M. Khaustovich

E-baza

 1.  

DEMIANIUK Anna

Litaraturnyja i nacyjanal’na-etnagrafičnyja kaštaŭnasci fil’movaj tvorčasti Tamary Salanevič

Warszawa  2002 s. 139

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 17

 1.  

DERYŁO Eugeniusz

Nazwy napojów we współczesnym języku białoruskim

Warszawa 1986 s. 88

Promotor: prof. dr hab. M. Jurkowski

M.B. 124

 1.  

DMITRUK Ludmiła

Abradnasc’ i fal’klor  veski Kurašava

Warszawa  1994 s. 230

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 94

 1.  

DMITRUK Walentyna

Tradycyi i narodnaja tvorčasc’ veski Barysaŭka

Warszawa 1978 s. 146

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 197

 1.  

DOBOSZ Jan

Narodnaja tvorčasc’ i fal’klor veski Padbele

Warszawa 1981 s. 175

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 180

 1.  

DOŁOWSKI Krzysztof

Koncepcja człowieka, świata i sztuki w „Znomach” Alesja Razanava.

Warszawa 2004  s. 116

Promotor: prof. dr hab. Aleksander Barszczewski

M.B. 272

 1.  

DORYCKA Katarzyna

Motywy demoniczne w białoruskim folklorze i literaturze pięknej 

Warszawa 2008

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

E-baza

 1.  

DRĄGOWSKA Katarzyna

Motyw zdrady w wybranych utworach Wasila Bykowa 

Warszawa 2013

Promotor: prof. dr hab. M. Khaustovich

E-baza

 1.  

DREJKA Joanna Aleksandra

Białoruś i Białorusini w twórczości Elizy Orzeszkowej

Warszawa  2007  s. 61

Promotor: prof. dr hab. Aleksander Barszczewski

M. B. 306

 1.  

DROZD Katarzyna

Dwa oblicza wojny w prozie Maksima Hareckiego i Alesia Adamowicza (wybrane utwory)

Warszawa 2006

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

E-baza

 1.  

DULKO Anna

Gistaryčnaja i fol’klornaja karcina Belavežy

Warszawa  2002 s. 106

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 22

 1.  

DZIEDZIC Magdalena

Svjatyja asoby ŭ belaruskam ikanapise i belaruskaj litaratury

Warszawa  1997 s. 45

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 77

 1.  

DZIKOWSKA Paulina

Białoruskie maksymy narodowe - analiza semantyczno-leksykalna i syntaktyczna

Warszawa 2011

Promotor: prof. dr hab. N. Barszczewska

E-baza

 1.  

EUMENKOVA Svetłana

Pravapis inšamoǔnych imenaǔ, prozviščaǔ i geagrafičnych nazvaǔ u sučasnym belaruskim druku

Warszawa  2000  s.32

Promotor: dr J.Głuszkowska

M.B. 35

 1.  

FEDOROWICZ Nadzieja

Proza Platona Galavača

Warszawa 1963 s. 73

Promotor: prof. dr A. Obrębska-Jabłońska

M.B. 238

 1.  

FIEDORUK Walentyna

Wpływ białoruski na wymowę polską mieszkańców wsi Bobrowniki w województwie białostockim

Warszawa 1981 s. 89

Promotor: doc. dr hab. E. Smułkowa

M.B. 175

 1.  

FILIPIUK Elżbieta

Tom wierszy "Wianok" Maksima Bahdanowicza jako hymn ludzkiemu życiu 

Warszawa 2007

Promotor: prof. dr hab. M. Khaustovich

M.B. 315

 1.  

FLORCZAK Aleksandra

Moralno-etyczne aspekty kreacji bohaterów w powieści Uładzimira Karatkiewicza „Kłosy pod twoim sierpem”.

Warszawa 2008   s. 73

Promotor: Aleksander Barszczewski

M.B.330

 1.  

FORNALCZYK Zenon

Przyimki i prefiksy typu: iż, s ot w zabytkach i w dialektach białoruskich

Warszawa 1965 s. 37

Promotor: prof. dr A. Obrębska-Jabłońska

M.B. 245

 1.  

FRĘCHOWICZ Marta

Analiza leksykalno-semantyczna i stylistyczna tłumaczeń tomiku wierszy "Pan Cogito" na język białoruski 

Warszawa 2011

Promotor: prof. dr hab. N. Barszczewska

E-baza

 1.  

GAŁECKA Olga

Motyw miasta we współczesnej literaturze białoruskiej 

Warszawa 2012

Promotor: prof. dr hab. M. Khaustovich

E-baza

 1.  

GARECKI Maksim

Emocjonalne i egzystencjalne problemy bohaterów Maksima Hareckiego.

Warszawa 2008  s. 69

Promotor: prof. dr hab. Mikołaj Khaustovich

M.B.331

 1.  

GARUSTOWICZ Olga

Abrady i fal’klor veski Dubiny

Warszawa 1977 s. 197

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 259

 1.  

GAUSS Nina

Paraŭnaŭčaja charaktarystyka terminaŭ rodnassci i svjactva orli i syrydaŭ

Warszawa  1977  s.83

Promotor: dr hab. E. Smułkowa

M.B. 210

 1.  

GAWRYLUK Janusz

Obraz Kraju Białostockiego na tamach „Czasopisu” (1990-2000)

Warszawa 2003 s.82

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 6

 1.  

GAWRYLUK Joanna

Kultura materialna i duchowa Białorusi Południowej w dziele Kazimierza Muszyńskiego „Polesie Wschodnie”

Warszawa  2003 s.106

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 16

 1.  

GAWRYLUK Marek

Sučasnyja moŭnyja tendencyi ŭ gavorcy veski Kleniki. Sacjalingvistyčny analiz

Warszawa 2002 s.58

Promotor: dr N. Barszczewska

M.B. 43

 1.  

GERMAN Anna

Rzeczywistość białoruska w wybranych utworach Alaksieja Karpiuka 

Warszawa 2012

Promotor: prof. dr hab. M. Khaustovich

E-baza

 1.  

GETKA Anna

Białoruska terminologia teatralna 

Warszawa 2011

Promotor: prof. dr hab. N. Barszczewska

E-baza

 1.  

GĘGOTEK Marta

Internacjonalizmy w języku białoruskim

Warszawa 2000 s. 65

Promotor: dr J.Głuszkowska

M.B. 29

 1.  

GIERASIMIUK Elżbieta

Krytyka i litaraturaznaŭstva na staronkach „Polymja” u godach 1988-1990

Warszawa 1991 s. 40

Promotor: dr hab. A. Barszczewski

M.B. 115

 1.  

GIERASIMIUK Irena

Gistaryčnaja, sacjal’naja i kul’turnaja rečaisnasc’ veski Areškava u interpretacji jae žycharaǔ

Warszawa 1994 s. 165

Promotor: prof. Dr hab. A. Barszczewski

M.B. 65

 1.  

GILEWSKI Paweł

Fal’klor Folklor abrady veski Babroŭniki

Warszawa 1976 s. 125

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 221

 1.  

GLIBOWSKA Anna

Fal’klor i abradnasc’ veski  Kanjuki

Warszawa 1980  s. 93

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 161

 1.  

GŁODEK Bożena

Realizacja grup DL  TL  w mikrotoponimii Wschodniej Białostocczyzny

Warszawa 1983 s. 85

Promotor: dr J. Głuszkowska

M.B. 144

 1.  

GŁODOWICZ Alicja

Nazwy ryb u sučasnaj belaruskaj move

Warszawa 1986 s. 84

Promotor: prof. dr hab. M. Jurkowski

M.B. 125

 1.  

GŁUSZKOWSKA Jadwiga

Słownictwo (leksyka i słowotwórstwo) oraz białoruska frazeologia gwarowa w zakresie garncarstwa

Warszawa 1971 s. 52

Promotor: prof. dr A. Obrębska-Jabłońska

M.B. 248

 1.  

GODLEWSKA Emilia

Akcentacja przymiotników w białoruskim języku literackim

Warszawa 1976 s. 62

Promotor: dr E. Smułkowa

M.B. 223

 1.  

GOŁĄB Danuta

Byt materialny i duchowy Białorusinów na podstawie dzieł Czesława Pietkiewicza: ”Kultura materialna Polesia Rzeczyckiego”, „Kultura duchowa Polesia Rzeczyckiego”

Warszawa  2003  s. 98

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 7

 1.  

GOŁUB Walentyna

Fal’klor i abradnasc’ veski Katly

Warszawa  1981 s. 161

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 150

 1.  

GONGAŁO Iwona

Obrzęd weselny na Hajnowszczyźnie na podstawie prac magisterskich 

Warszawa 2007

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 310

 1.  

GOWORKO Aleksandra

Fal’klor veski Kašali

Warszawa 1978  s. 121

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 196

 1.  

GOWORKO Tamara

Terminy rodnasci i svjaskich adnosin u gavorkach Belastoččyny

Warszawa  1977 s. 53

Promotor: dr hab. E. Smułkowa

M.B. 208

 1.  

GÓRALCZYK Danuta

Maral’nyja i gramadskija problemy ŭ dramaturgii Andreja Makaenka

Warszawa  1980 s. 63 + 15

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 158

 1.  

GÓRNIAK Dorota

Człowiek na wojnie – na przykładzie powieści Sotnokow Wasila Bykawa

Warszawa  2005 s.74

Promotor: prof. dr hab. Aleksander Barszczewski

M.B. 289

 1.  

GÓRSKI Grzegorz

Temat kolektywizacji gospodarki wiejskiej w literaturze białoruskiej XX wieku wraz z analizą wątków pobocznych a Kronika Polesia Iwana Mieleża

Warszawa  2006  s. 120

Promotor: prof. dr hab. Aleksander Barszczewski

M.B. 303

 1.  

GRIGORUK Ludmiła

Mastackaja litaratura na staronkach časopisa „Konadni”

Warszawa  1990 s. 87

Promotor: dr hab. A. Barszczewski

M.B. 112

 1.  

GRYGORUK Mikołaj

Aradnasc’ i fal’klor Naradka

Warszawa  1978  s. 119

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 187

 1.  

GRYGORUK Wiktor

“Zorka” jak častka “Nivy” ŭ gadach 1985-1989

Warszawa 1993 s. 56

Promotor: dr hab. A. Barszczewski

M.B. 108

 1.  

GRYGORUK Zofia

Fal’klor i abradnasc’ veski Cjaluški

Warszawa 1979 s. 132

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 168

 1.  

GRZEGOREK Katarzyna

Vajna i gistaryčnae minulae ǔ tvorčasti Ivana Šamjakina

Warszawa 2002 s.104

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 27

 1.  

GRZEGRZÓŁKA Agata

Žanočyja postaci i ljubounaja liryka u vybranych veršach i paemach Maksima Tanka

Warszawa 2004 s. 89

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 264

 1.  

GRZĘDZIŃSKA Justyna Anna

Mała ojczyzna w życiu i twórczości Maksima Tanka 

Warszawa 2007

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 309

 1.  

GRZYBOWSKA Helena

Navejšaja belaruskaja ekanamičnaja terminalogija na lamch štodzennaj presy.

Warszawa  1998 s. 57

Promotor: dr J.Głuszkowska

M.B. 50

 1.  

GRZYBOWSKI Miłosz

Nazwy mieszkańców derywowane od nazw miejscowych w wybranych powiatach województwa podlaskiego

Warszawa  2002 s. 73

Promotor: dr J. Głuszkowska

M.B. 39

 1.  

GUGNACKA Irina

Galounyja etapy u žycci i tvorčasci Larysy Genijuš

Warszawa 2003  s. 88

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 265

 1.  

GUMIŃSKA Aleksandra

Historia Białorusi w twórczości Ludmiły Rublewskiej 

Warszawa 2012

Promotor: prof. dr hab. M. Khaustovich

E-baza

 1.  

GUZIEJKO Danuta

Fal’klor veski Dubičy Carkoŭnyja

Warszawa 1981 s. 144

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 153

 1.  

HAJDUCZENIA Aleftyna

Wyrażenia przyimkowe i ich postacie urzeczownikowione i uprzymiotnikowione w mikrotoponimii byłych powiatów hajnowskiego hajnowskiego i białostockiego

Warszawa 1981 s. 141

Promotor: doc. dr hab. E. Mułkowa

M.B. 176

 1.  

HAPANOWICZ Adrianna

Motywy demoniczne w „Ludzie Białoruskim” Michała Federkowskiego

Warszawa 2004 s. 105

Promotor: prof. dr hab. A.Barszczewski

M.B. 236

 1.  

ILCZUK Teresa

Dzicjačaja prablematyka  na staronkach „Našaj Nivy”

Warszawa 1990  s. 75

Promotor: dr hab. A.Barszczewski

M.B. 107

 1.  

IMSZENIK Helena

Fal’klor i abradnasc’ veski Cjaluški

Warszawa 1986 s. 121

Promotor: dr Z. Skibińska

M.B. 121

 1.  

IWANIUK Aleksander

Dareveljucyjnaja tvorčasc’ Zmitroka Bjaduli

Warszawa 1962 s. 73

Promotor: prof. dr A. Obrębska-Jabłońska

M.B. 232

 1.  

IWAŃCZUK Maria

Abradnasc’ i fal’klor veski Šarni

Warszawa  1992 s. 77

Promotor: dr hab. A. Barszczewski

M.B. 118

 1.  

IWAŃCZYK Andrzej

Białoruś i Białorusini na łamach dziennika “Rzeczpospolita” (1991-1995)

Warszawa  2003 s.111

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 5

 1.  

JAKIMIUK Alina

Fal’klor i abradnasc’ veski Areškava

Warszawa  1981 s. 160

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 149

 1.  

JAKIMIUK Walentyna

Fal’klor i abradnasc’ veski Novaja Volja

Warszawa  1982 s. 49

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 139

 1.  

JAKLEWICZ Joanna

Analiza semantyczna i słowotwórcza terminów medycznych zawartych w Słowniku Objaśniającym Białoruskiego Języka Literackiego

Warszawa 2000 s.47

Promotor:  dr J.Głuszkowska

M.B. 32

 1.  

JAKUBOWSKA Alla

Pesni, bajki veski Naraŭ gminy Naraŭ

Warszawa 1977 s. 123

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 211

 1.  

JANIAK Bronisława

Wahania w użyciu partykuły zwrotnej „się” w zabytkacch białoruskich w porównaniu z polskimi

Warszawa 1965 s. 36

Promotor: prof. dr A. Obrębska-Jabłońska

M.B. 243

 1.  

JANIUK Anna

Fal’klor i abradnasc’ veski Skupava

Warszawa  1988 s. 130

Promotor: dr hab. A. Barszczewski

M.B. 133

 1.  

JANKOWIAK Mirosław

Palanizmy ǔ religijnym tvory kanca XVIII st. „Nauki parochialnija”

Warszawa 2003 s.50

Promotor: dr J.Głuszkowska

M.B. 23

 1.  

JASIŃSKA Teresa

Dystybuyja kančatkaŭ mesnago sklonu adzinočnago liku nazoŭnikaŭ mužčynskago rodu ŭ pominkach, gavorkacch i ŭ sučasnaj belaruskaj move

Warszawa  1971 s. 69

Promotor: prof. dr A. Obrębska-Jabłońska

M.B. 253

 1.  

JEFIMIUK Irena

Fal’klor i abradnasc’ veski Zubawa

Warszawa  1983 s. 93

Promotor: dr  A. Barszczewski

M.B. 141

 1.  

JEFIMIUK Roman

Fal’klor i narodnaja kul’tura asady Čaromchi

Warszawa 1980 s. 72 + 13

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 157

 1.  

JĘDRUSIK Ewa

Różne oblicza wojny w twórczości Wasila Bykawa 

Warszawa 2010

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

E-baza

 1.  

JURCZAK Małgorzata

Tvorčasc’ „Belavežcaǔ” na staronkach „Belaruskich kaljandaroǔ”

Promotor:  prof. dr hab. A. Barszczewski

 

M.B. 81

 1.  

JURCZUK Walentyna

Litaraturnaja i gramadskaja problematyka na staronkach  tydnevika „Belaruskae Slova”

Warszawa 1987 s. 68

Promotor: dr hab. A. Barszczewski

M.B. 131

 1.  

JUŹWIUK Nina

Abrady i narodnaja tvorčasc’ veski Lawinka

Warszawa 1982 s. 113

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 138

 1.  

KALETA Radosław Grzegorz

Wybrane aspekty morfologiczne w porównaniu dwóch ortograficznych standardów: taraszkiewicy i narkomauki 

Warszawa 2007

Promotor: prof. dr hab. N. Barszczewska

M.B. 299

 1.  

KANIA Patrycja

Białoruski folklor i obrzędowość gminy Narewka 

Warszawa 2009

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

E-baza

 1.  

KAPUŚCISKA Walentyna

Fal’klor veski Vyčulki

Warszawa  1979 s. 102 + 17

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 194

 1.  

KARACZ Walentyna

Postac’  žančyny ŭ belaruskaj fal’klornaj pesni

Warszawa  1965 s. 64

Promotor: prof. dr A. Obrębska-Jabłońska

M.B. 242

 1.  

KARCZEWSKI Jan

Paetyčnaj tvorčasc’ litaraturnaga ab’jadnannja „Belaveža” na staronakch „Nivy”

Warszawa 1987 s. 75

Promotor: dr hab. A.Barszczewski

M.B. 130

 1.  

KARDASZ Lilla

Fal’klor i abradnasc’ veski Paseki

Warszawa  1991 s. 100

Promotor: dr hab. A. Barszczewski

M.B. 97

 1.  

KARNIEWICZ Anna

Kamizm  u litaratury  peryjadu „Našaj Nivy”

Warszawa 1963 s. 90

Promotor: prof. dr A. Obrębska-Jabłońska

M.B. 237

 1.  

KARPIUK Małgorzata

Leksykalno-stylistyczna analiza białoruskiego przekładu zbiorku poezji Rafała Wojaczka "Martwy sezon" 

Warszawa 2009

Promotor: prof. dr hab. N. Barszczewska

E-baza

 1.  

KASJANIUK Wiera

Zvyčaevasc’ i fal’klor veski Klejniki

Warszawa 1973 s. 159

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 220

 1.  

KASPRZYCKA Maria

Porównania brylowskie w przekładach Czesława Seniucha

Warszawa  1995 s. 110

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 92

 1.  

KAZIMIRUK Iwona Sylwia

Redukcja i zanikanie tradycyjnych elementów w obrzędowości ludowej wsi Czeremcha 

Warszawa 2007

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B.327

 1.  

KĘPIŃSKA Paulina

Kultura szlachecka na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej w ujęciu literackim 

Warszawa 2011

Promotor: prof. dr hab. M. Khaustovich

E-baza

 1.  

KLESZCZ Krzysztof

Analiza przekładów polskiej poezji dziecięcej pióra Inesy Kurjan ("Kalarowaja karowa. Antałohija polskaj dziciaczaj paezii") 

Warszawa 2008

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

E-baza

 1.  

KOBUS Wiera

Fal’klor veski Pasynki

Warszawa 1983 s. 109

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 142

 1.  

KOBYŁECKA Justyna

Rzeczywistość białoruska w twórczości Elizy Orzeszkowej 

Warszawa 2011

Promotor: prof. dr hab. M. Khaustovich

E-baza

 1.  

KOLASIŃSKI Arkadiusz Hubert

Fantastyka Jana Barszczewskiego.

Warszawa 2008  s. 70

Promotor: prof. dr hab. Mikolaj Khaustovich

M.B.321

 1.  

KOMAROW Mikołaj

Religijnyja i moǔnyja prablemy na staronkach “Belaruskaj Krynicy” 1931-1932

Warszawa 1989 s. 87

Promotor: dr hab. A. Barszczewski

M.B. 103

 1.  

KOMOROWSKA Monika

Twórczość Andreja Makajonka 

Warszawa 2011

Promotor: prof. dr hab. M. Khaustovich

E-baza

 1.  

KONIECZNA Monika

Nazwiska hybrydalne na terenach etnicznie mieszanych

Warszawa  2002 s. 45

Promotor: dr J.Głuszkowska

M.B. 40

 1.  

KORCZAK Dagmara

Sistema dzejasloŭnych formaŭ u starabelaruskim pomniku z  XVIII st.”Sobranie pripadkou kratkoe”

Warszawa  2002 s. 53

Promotor: dr T.Jasińska-Socha

M.B. 42

 1.  

KORCZAK Malwina

Różnorodność językowa współczesnych tekstów piosenek białoruskich 

Warszawa 2011

Promotor: prof. dr hab. N. Barszczewska

E-baza

 1.  

KORNIEJCZYK Natalia

KategoryjaNomina agentis u belaruskaj move XIX stagoddzja (slovaŭtvaral’nyj i semantycy analiz).

Warszawa 1999 s. 47

Promotor: dr T. Jasińska- Socha

M.B. 60

 1.  

KORYCIŃSKA Justyna

Życie ludu na wsi – zwyczaje i obyczaje w Nowej ziemi Jakuba Kolasa i Chłopach Władysława Reymonta.

Warszawa 2008  s. 71

Promotor: dr Mikolaj Khaustovich

M.B.325

 1.  

KORZENIEWSKA Iwona

Analiza językowa polskiego przekładu utworu "Rybin horad" Natalki Babiny z uwzględnieniem wybranych technik tłumaczenia i roli tłumacza 

Warszawa 2011

Promotor: prof. dr hab. N. Barszczewska

E-baza

 1.  

KOSACZUK Joanna

Synonimy i antonimy w języku Jakuba Kolasa (na podstawie poematu "Symon Muzyka") 

Warszawa 2009

Promotor: prof. dr hab. N. Barszczewska

E-baza

 1.  

KOŚMIŃSKI Paweł

Postawy i zachowania żołnierzy frontowych w twórczości Wasyla Bykowa w zestawieniu z filozofią egzystencjalną Karla Jaspersa, Jean-Paula Sartrea i Alberta Camusa 

Warszawa 2008

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

E-baza

 1.  

KOTUŁA Małgorzata

Analiza semantyczno-strukturalna białoruskich oraz polskich przysłów i porzekadeł 

Warszawa 2009

Promotor: prof. dr hab. N. Barszczewska

E-baza

 1.  

KOŹLUK Mieczysław

„Soki caliny” Ciški Gartnaga jak peršy raman u belaruskaj litaratury

Warszawa 1962 s. 108

Promotor: prof. dr A. Obrębska-Jabłońska

M.B. 231

 1.  

KRAKOWIAK Marlena

Emocjonalne i egzystencjonalne problemy bohaterów Maksima Hareckiego 

Warszawa 2008

Promotor: prof. dr hab. M. Khaustovich

E-baza

 1.  

KRAKOWSKA Zinaida

Vaennaja problematyka tvorčasci Jakuba Kolasa

Warszawa 1968 s. 57

Promotor: prof. dr A. Obrębska-Jabłońska

M.B. 226

 1.  

KRASKA Ewa

Akcentacja białoruskiego czasownika w oparciu o wybrane teksty z poezji i prozy artystycznej

Warszawa 1982 s. 78

Promotor: doc. dr hab. E. Mułkowa

M.B. 177

 1.  

KRAWCZUK Wiera

Abradnasc’, zvyčaevasc’ i fal’klor veski Klejniki

Warszawa  1978 s. 176

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 189

 1.  

KRETKIEWICZ Piotr

Język białoruski w Internecie (rozwój i charakterystyka).

Warszawa 2008  s. 64

Promotor: dr Jadwiga Głuszkowska-Babicka

M.B.317

 1.  

KRYVANOSAVA Volha

Wpływ polityki na leksykografię białoruską w różnych okresach historii Białorusi 

Warszawa 2011

Promotor: prof. dr hab. N. Barszczewska

E-baza

 1.  

KUBAJCZUK Jan

Belaruskaj rečaisnasc’ u tvorčasci Uladzislava Syrakomli

Warszawa  2002 s.110

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 9

 1.  

KUGLER Magdalena

Zbiorek poezji Ryszarda Kapuścińskiego "Vjartannie" - leksykalno-stylistyczne osobliwości białoruskiego przekładu 

Warszawa 2012

Promotor: prof. dr hab. N. Barszczewska

E-baza

 1.  

KUJAWA Teresa

Cechy porównawcze materiału w obu wydaniach „Białoruskiej gramatyki dla szkół” B.Taraszkiewicza, Wilno 1919, Wilno 1929

Warszawa 1970  s. 48

Promotor: prof. dr A. Obrębska-Jabłońska

M.B. 230

 1.  

KULMATYCKA Małgorzata

Białoruś i Białorusini na łamach dzieła  Kazimierza Moszyńskiego “Kultura duchowa Słowian”

Warszawa 2003 s.84

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 11

 1.  

KUNIEWSKA Bożena

System akcentuacyjny rzeczownika w zabytku XVII-wiecznego piśmiennictwa białoruskiego „Besedy Makarija”

Warszawa 1973 s. 131

Promotor: dr E. Smułkowa

M.B. 252

 1.  

KURASZ Aleksandra

Inteligencyja ŭ tvorčasci Jakuba Kolasa

Warszawa 1964 s. 102

Promotor: mgr A. Barszczewski

M.B. 241

 1.  

KURZYŃSKA Dominika

Žycce i tvorčasc’  paetesy  - Natalli Arsennevaj

Warszawa  2002 s. 112

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 18

 1.  

KUŚMIREK Natalia

Kolory i odcienie miłości w liryce i prozie Włodzimierza Karatkiewicza 

Warszawa 2007

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 302

 1.  

KUŹMA Ludmiła

Belaruski litaraturny ruch u pasljavaennaj Pol’ščy

Warszawa 1992 s. 83

Promotor: dr hab. A. Barszczewski

M.B. 74

 1.  

LASKOWSKA Agnieszka Karolina

Obraz Polesia w powieści Iwana Mieleża „Ludzie na błotach” w kontekście białoruskiej i polskiej etnografii i folklorystyki

Warszawa 2006   s.109

Promotor: prof. dr hab. Aleksander Barszczewski

M.B. 297

 1.  

LASZKIEWICZ Anna

Suvjazy Janki Kupaly z Pol’ščaj

Warszawa 1977 s. 48

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 213

 1.  

LASZKIEWICZ W.

Paezija Michasja Čarota

Warszawa 1963 s. 83

Promotor: prof. dr A. Obrębska-Jabłońska

M.B. 240

 1.  

Laszuk Anna

Romantyczno-rewolucyjny patos w białoruskiej poezji lat 20. XX wieku (na przykładzie twórczości Michasia Czarota) 

Warszawa 2013

Promotor: prof. dr hab. M. Khaustovich

E-baza

 1.  

LEKSOWSKA Dorota

Polskie, białoruskie i rosyjskie wyrazy z przedrostkiem nad –

Warszawa  1989 s. 60

Promotor: prof. dr hab. A. Bartoszewicz

M.B. 100

 1.  

LEMAŃSKA Katarzyna Anna

Dwa oblicza wojny w prozie Maksyma Hareckiego i Alesia Adamowicza (wybrane utwory).

Warszawa 2006   s. 101

Promotor: prof. dr hab. Aleksander Barszczewski

M.B.295

 1.  

LENARCZYK Ilona

Leksykalno-stylistyczne osobliwości "Cesarza" Ryszarda Kapuścińskiego w przekładzie na język białoruski Alesia Piatkiewicza 

Warszawa 2011

Promotor: prof. dr hab. N. Barszczewska

E-baza

 1.  

LENARD Małgorzata

Analiza porównawcza słowników polsko-białoruskich i białorusko-polskich 

Warszawa 2009

Promotor: dr Jadwiga Głuszkowska-Babicka

E-baza

 1.  

LEŚNA Agata

Prawda i fikcja w ”Szlachcicu Zawalni” Jana Barszczewskiego

Warszawa 2003 s. 82

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 3

 1.  

LEWANDOWSKA Blanka

Materialna i duchowa kultura ludu białoruskiego w "Kulturze ludowej Słowian" Kazimierza Moszyńskiego 

Warszawa 2008

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

E-baza

 1.  

LEWANDOWSKA Katarzyna

Konwersja białoruskich toponimów na język polski na podstawie nazw miejscowych miejscowych południowo- wschodnich terenów Białorusi

Warszawa  1998 s. 83

Promotor: dr J. Głuszkowska

M.B. 49

 1.  

LEWCZUK Helena

Fal’klor i abradnasc’ veski Kryvaja

Warszawa 1981 s. 217

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 181

 1.  

LEWCZUK Zuzanna

Składnia białoruskich tekstów gwarowych ze wschodniej Białostocczyzny

Warszawa  2000  s.72

Promotor: dr J. Głuszkowska

M.B. 30

 1.  

LIPATOW Tamara

Pol’ska- belaruskija litaraturnyja suvjazi na staronkach tydnevika „Litaratura i Mastactva” za peryjad 1975-1980 i 1985-1990

Warszawa 1990 s. 57

Promotor: dr hab. A. Barszczewski

M.B. 110

 1.  

ŁAWRESZ Tatiana

Narodnaja tvorčas’c’  veski  S’vislačany

Warszawa  1995 s. 88

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 82

 1.  

ŁOBATIUK Adam

Cechy fonetyczne zachodnioruskiego zabytku “Sobranie pripadkov kratkoe” z 1722 roku

Warszawa  1996 s. 50

Promotor: dr T. Jasińska-Socha

M.B. 91

 1.  

ŁUBA Witali

Terminalogija vjaskovaga budaŭnictva ŭ gavorkach vesak Čornaja Vjalikaja i Mjadzvežyki

Warszawa  1979 s. 76 + 10

Promotor: doc. dr hab. E. Smułkowa

M.B. 193

 1.  

ŁYSIAK Joanna

Wieś białoruska w twórczości Elizy Orzeszkowej 

Warszawa 2009

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

E-baza

 1.  

MACUTA Luba

Belaruskaja prablematyka  u publicystycy Maksima Bagdanoviča

Warszawa 1969 s. 75

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 229

 1.  

MAGRUK Maria

Fal’klor  i abradnasc’ veski Čyžy

Warszawa  1991 s. 156

Promotor: dr hab. A. Barszczewski

M.B. 98

 1.  

MAISEICHYK Katsiaryna

Obraz kolektywizacji w twórczości I. Mieleża i W. Bykawa 

Warszawa 2011

Promotor: prof. dr hab. M. Khaustovich

E-baza

 1.  

MAKSIMIUK Danuta

Białoruska problematyka na łamach czasopisma „Sprawy narodowościowe” w latach 1927-1932

Warszawa  1987 s. 103

Promotor: dr hab. A. Barszczewski

M.B. 128

 1.  

MALINOWSKA Aleksandra Maria

Kobieta a wojna w oparciu o białoruską literaturę II wojny światowej

Warszawa  2007  s. 148

Promotor: prof. dr hab. Aleksander Barszczewski

M.B. 308

 1.  

MARCISZEWSKA-ANTOLEC

Motywy mistyczne w białoruskiej prozie ludowej na podstawie "Ludu białoruskiego" Michała Federowskiego 

Warszawa 2006

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

E-baza

 1.  

MARTYNOWICZ Anatol

Fal’klor i abradnasc’ veski Reduty

Warszawa 1978 s. 161

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 206

 1.  

MARUSZAK Agnieszka

Białoruś i Białorusini na łamach „Gazety Wyborczej” w latach 1995 – 2000

Warszawa 2002 s. 77

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 46

 1.  

MASALSKA Angelina

Mikolaj Gajduk – prozaik i publicyst

Warszawa  2000 s. 62

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 21

 1.  

MATEJUK Kamil Adrian

Rola języka w kształtowaniu tożsamości narodowej młodzieży Liceów Ogólnokształcących z Białoruskim Językiem Nauczania w Hajnówce i Bielsku Podlaskim 

Warszawa 2007

Promotor: prof. dr hab. N. Barszczewska

M.B. 304

 1.  

MĄCZEWSKI Piotr

Problematyka opowiadań Kuźmy Czornego 

Warszawa 2012

Promotor: prof. dr hab. M. Khaustovich

E-baza

 1.  

MICHALIK Aleksandra

Świat folkloru w Białorusi Aleksandra Rypińskiego

Warszawa 2008  s. 80

Promotor: dr hab. Mikołaj Khaustovich

M.B.326

 1.  

MICHALSKA Aleksandra Anna

Zjawiska przyrody w folklorze białoruskim

Warszawa 2008   s. 61

Promotor: prof. dr hab. Aleksander Barszczewski

M.B.333

 1.  

MICHNOWSKA Anna

Belarusijana u Nacyjanal’naj Biblijatecy u Varšave (gazety i časopisy)

Warszawa 1979 s. 103

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 166

 1.  

MIKOŁAJCZYK Małgorzata

Legendy i podania z pogranicza polsko-białoruskiego w relacjach przeszłość i teraźniejszość 

Warszawa 2009

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

E-baza

 1.  

MIŃKO Anna

Fal’klor  i abradnasc’ veski Koziki

Warszawa  1994 s. 130 + 13

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 63

 1.  

MIRANIUK Iwan

Fal’klor veski Machnatae

Warszawa 1977 s. 123

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 216

 1.  

MIRONCZUK Julia

Fal’klor  i abradnasc’ veski Dubjažyn

Warszawa 1992 s. 106

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 117

 1.  

MISIEJUK Krystyna

Evaljucyja tvorčasci Janki Kupaly

Warszawa  1992 s. 66

Promotor: dr hab. A. Barszczewski

M.B. 119

 1.  

MITKOWSKA Halina

Kserokopie materiałów białorusoznawczych  z czasopisma „Sprawy narodowościowe” w l. 1933-1939

Warszawa 1987

M.B. 89

 1.  

MITURA Edyta Elżbieta

Niekategorialne Nomina Loci (pożyczki wyrazowe) we współczesnym języku białoruskim.

Warszawa 2008  s. 66

Promotor: dr Teresa Jasińska-Socha

M.B.316

 1.  

MŁODKOWSKA Izabela

Zjawisko totemizmu w folklorze białoruskim

Warszawa 1998 s. 63

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 28

 1.  

MOCARSKA Marzena

Kompozycyjna, wizualna i stylistyczna specyfika reklam zamieszczanych na łamach tygodnika “Nasza Niwa” w latach 1906-1908

Warszawa  1996 s. 80

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 90

 1.  

MORACZEWSKA Mariola

Odantroponimiczne nazwy terenowe północno-wschodniej Polski

Warszawa  2000 s. 49

Promotor: dr J.Głuszkowska

M.B. 36

 1.  

MOROZ Aleksy

Białoruska problematyka w publicystyce Leona Wasilewskiego

Warszawa  1991 s. 91

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 67

 1.  

MOTUZ Natallia

Świat przedstawiony w poezji Anatola Sysa 

Warszawa 2010

Promotor: prof. dr hab. M. Khaustovich

E-baza

 1.  

NARKOWICZ Aleksandra

Polityka wewnętrzna Białorusi na łamach “Gazety Wyborczej” w latach 1991 -  1995

Warszawa  2003 s. 94

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 2

 1.  

NESTERUK Nina

Abrady i narodnaja tvorčasc’ veski Garadzisko

Warszawa 1986 s. 102

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 120

 1.  

NICEWICZ Dorota

Trylogia Jakuba Kołasa "Na rozstajach" jako powieść społeczna 

Warszawa 2010

Promtor: prof. dr hab. M. Khaustovich

E-baza

 1.  

NIDE Alicja

Pol’skaja litaratura i pol’skaja rečaisnasc’ u žycci i tvorčasci Janki Brylja

Warszawa 1989 s. 58

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 111

 1.  

NIEDBALSKA Agnieszka

Białoruska literatura emigracyjna (N. Arsienniewa, M. Siadniou, A. Saławiej) 

Warszawa 2011

Promotor: prof. dr hab. M. Khaustovich

E-baza

 1.  

NIEDŹWIEDŹ Anna

Narodnaja tvorčasc’ i fol’klor veski Vidava

Warszawa 1977 s. 138

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B.200

 1.  

NIESTOJEK Anna

Akcentacja białoruskich form czasownikowych na

podstawie wybranych tekstów naukowych naukowych i publicystycznych 

Warszawa  1982 s. 98

Promotor: doc. dr hab. E. Smułkowa

M.B. 178

 1.  

NIEWIŃSKA Danuta

Fal’klor i abradnasc’ veski Chomantaŭcy

Warszawa  1979 s. 149

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 164

 1.  

NIEWIŃSKA Irena

Juzef  Chmur (1901-1993): zachaval’nik mjascovaga fal’kloru veski Paǔlinova

Warszawa 1994 s. 68 + 11 + 14

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 70

 1.  

NIŚCIORUK Agnieszka Maria

Twórczość polsko-białoruskiego poety Janki Łuczyny

Warszawa  2002 s.64

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 45

 1.  

NOWACKA Irena

Tradycyi i narodnaja tvorčasc’ veski Vitava

Warszawa 1977 s. 168

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 212

 1.  

NOWAK Anna

Fal’klor veski Parcava

Warszawa  1991 s. 103

Promotor: dr hab. A. Barszczewski

M.B. 99

 1.  

NOWAK Jarosław

Transpozycja białoruskich nazw miejscowych na język polski (na materiale nazw z północno-wschodniej Białorusi)

Warszawa  1998 s. 71

Promotor: dr J. Głuszkowska

M.B. 52

 1.  

NOWIK Alina

Fal’klor veski Grabavec

Warszawa 1994 s. 150

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 78

 1.  

OCHNIK Anna Maria

Apelatywy geograficzne w nazwach miejscowości Białostocczyzny (powiat białostocki, bielski, hajnowski i siemiatycki)

Warszawa  2007  s. 62

Promotor: dr Jadwiga Głuszkowska-Babicka

M.B. 313

 1.  

OGBANJE Grażyna

Sprawa narodowa na łamach "Naszej Niwy" 

Warszawa 2009

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

E-baza

 1.  

OLEWNIK Justyna

Kobieta w twórczości Michasia Zareckiego 

Warszawa 2008

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

E-baza

 1.  

OMELJANIUK Nina

Obrzęd weselny na Białostocczyźnie. Charakterystyka semantyczno-porównawcza

Warszawa  1980  s. 130

Promotor: doc. dr E. Smułkowa

M.B. 173

 1.  

ONISZCZUK- MAKSIMIUK Regina

Prablema vajny ŭ tvorach Ivana Šamjakina

Warszawa  1977 s. 43

Promotor: dr A. Barszczaewski

M.B. 217

 1.  

ONISZCZUK Walentyna

Žycce i tvorčasc’  Leapol’da  Rodzeviča

Warszawa 1980 s. 123

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 159

 1.  

OSICKA Edyta

Postać diabła i anioła w wierzeniach narodów polskiego i białoruskiego 

Warszawa 2008

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

E-baza

 1.  

OSTROWSKA Agnieszka Anna

Slang młodzieżowy we współczesnym języku białoruskim

Warszawa  2007  s.76

Promotor: dr Jadwiga Głuszkowska-Babicka

M.B. 311

 1.  

OWSIENIUK Halina

Białoruska problematyka kulturalna i oświatowa na łamach “Przeglądu Wileńskiego” w latach 1921-1930

Warszawa 1990 s. 122

Promotor: dr hab. A. Barszczewski

M.B. 105

 1.  

OWSIENIUK Maria

Narodnaja tvorčasc’  i fol’klor veski Alekšy

Warszawa  1994  s. 99

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 64

 1.  

PANASIUK Nadzieja

Postaci žančyn u ramanach Ivana Šamjakina

Warszawa 1977 s. 77

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 199

 1.  

PANFILUK Jolanta

Proza Maksima Bogdanoviča

Warszawa  1989 s. 73

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 101

 1.  

PARFIENIUK Włodzimierz

Pol’ska- belaruskae litaraturnae supracoŭnictva na staronkach tydnevika „Litaratuara i Mastactva” za peryjad 1985-1994

Warszawa 1995 s. 54

Promotor: prof. dr hab. A.Barszczewski

M.B. 84

 1.  

PARZYSZEK Joanna Ewa

Wojna w twórczości Janki Bryla (wybrane utwory).

Warszawa 2008  s. 73

Promotor: prof. dr hab. Mikalaj Khaustovich

M.B.320

 1.  

PASIELKO Paulina

Życie i twórczość Uładzimiera Arłowa 

Warszawa 2010

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

E-baza

 1.  

PATEJUK Aleksandra

Belarusijana ŭ Biblijatecy imja Franciška Skaryny u Londane

Warszawa  1998 s. 57

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 25

 1.  

PAWELSKA Irmina

System fleksyjny w pieśniach „Ludu białoruskiego” Michała Federowskiego

Warszawa  1957 s. 93

Promotor: prof. dr hab. A. Obrębska-Jabłońska

M.B. 225

 1.  

PAWLUCZUK Maria

Abrady, zvyčaevasc’ i fal’klor veski Kamen’

Warszawa 1980 s. 161

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 184

 1.  

PETRUCZUK Walentyna

Zvyčaevasc’ i fal’klor veski Luka

Warszawa 1976 s. 129

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 258

 1.  

PICELUK Katarzyna

Historyczny i folklorystyczny obraz wsi Wólka Nurzecka

Warszawa 2003 s. 111

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 4

 1.  

PIEKUTIN Krystyna

Fal’klor veski Maločki

Warszawa 1996 s. 164

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 86

 1.  

PIOTROWSKA Marta

Postacie kobiece w twórczości Wasila Bykowa 

Warszawa 2009

Promotor: prof. dr hab. M. Khaustovich

E-baza

 1.  

PIÓRO Ewa

Analiza słowotwórczo-morfologiczna białoruskich nazw etnicznych

Warszawa  1998  s. 53

Promotor: dr J. Głuszkowska

M.B. 51

 1.  

PIWNIK Grażyna

Nazwy žyvel i zvjarej u belaruskich prykazkach i prymaŭkach

Warszawa 1990 s. 180

Promotor: prof. dr hab. A. Bartoszewicz

M.B. 109

 1.  

PLEWA Halina

Nazvy ptušak u belaruskich narodnych prykazkach i prymaŭkach

Warszawa  1996 s.  87

Promotor: prof. dr hab. A. Bartoszewicz

M.B. 87

 1.  

PLEWA Zinaida

Abrady i fal’klor veski Kryvjatyčy

Warszawa  1978 s. 180 + 16

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 190

 1.  

POLAKOWSKI Radosław

Obraz wsi białoruskiej w twórczości Zmitroka Biaduli

Warszawa 2007  s. 74

Promotor: prof. dr hab. Aleksander Barszczewski

M.B. 307

 1.  

POZNAŃSKI Stanisław

Litaraturna-krytyčnaja dzejasc’ Ciški Gartnaga

Warszawa  1969 s.  91

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 227

 1.  

PROCHOWICZ Władysław

 

Narodnaja tvorčasc’ i fal’klor veski Janova

Warszawa 1982 s. 110

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 256

 1.  

PROKOPIUK Eugenia

Fal’klor Folklor narodnaja kul’tura veski Mokrae

Warszawa 1979 s. 144

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 170

 1.  

PROKOPIUK Małgorzata

M. Arol na fone litaraturnaga i publicystyčnaga našaniuskaga ruchu

Warszawa  1999 s. 54

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 53

 1.  

PUCZKO Halina

Fal’klor i abradnasc’ veski Garodčyna

Warszawa 1986 s. 149 + 14

Promotor: dr Z. Skibińska

M.B. 257

 1.  

PYTLAKOWSKA Magdalena Maria

Sekta grzybowska – rzeczywistość i mitologia

Warszawa 2007    s. 82

Promotor: prof. dr hab. Aleksander Barszczewski

M.B. 305

 1.  

PYZEL Kamila

Białoruś i Białorusini w dziele Kazimierza Moszyńskiego “Kultura ludowa Słowian”

Warszawa  2002  s. 117

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 47

 1.  

RACZKIEWICZ Tamara

Fal’klor i abradnasc’ veski Dašy

Warszawa 1994 s. 134 + 13

Promotor: Prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 69

 1.  

RADZIWONIUK Helena

Charaktarystyka leksiki kaljandarnaj abradnasci i terminy religijnyja ŭ gavorkach vesak: Chilemony i Trascjanka

Warszawa  1986 s. 71

Promotor: prof. dr hab. M. Jurkowski

M.B. 123

 1.  

RAGAN Maciej

Slovaŭtvaral’nyja palanizmy ŭ belaruskaj move

Warszawa  2000 s. 83

Promotor: dr  J. Głuszkowska

M.B. 31

 1.  

RAGAN Marcin

Leksičnyja palanizmy ŭ belaruskaj move

Warszawa  2000 s. 83

Promotor: dr  J. Głuszkowska

M.B. 34

 1.  

REJENT  Irena

Przymiotniki od nazw miejscowości czterech powiatów województwa białostockiego

Warszawa 1971 s. 27

Promotor: prof. dr A. Obrębska-Jabłońska

M.B. 246

 1.  

ROSTKOWSKA Katarzyna

Patriotyczne aspekty twórczości białoruskich zespołów rockowych

Warszawa  2002  s.95

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 8

 1.  

ROSZKOWSKA Iwona

Słownictwo ekspresywne w słowniku objaśniającym języka białoruskiego

Warszawa 2004 s. 60

Promotor: dr Jadwiga Głuszkowska

M.B. 260

 1.  

RUG Magdalena

Papaŭnenne balaruskaj leksiki šljacham zapazyčvannja    

Warszawa  2003 s. 76  

Promotor: dr J. Głuszkowska                                                                                                                                                      

M.B. 24

 1.  

RUTKOWSKA Agnieszka

Pierwiastki białoruskie w twórczości Adama Mickiewicza 

Warszawa 2009

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

E-baza

 1.  

RUTKOWSKI Benedykt

Polska i Polacy w twórczości Maksima Tanka

Warszawa  2002 s. 72

Promotor:  prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 19

 1.  

RUTKOWSKI Filip

Przedchrześcijańskie wierzenia Słowian 

Warszawa 2008

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

E-baza

 1.  

RUTKOWSKI Jacek

Język reklamy białoruskiej (charakterystyka leksykalno-semantyczna) 

Warszawa 2009

Promotor: prof. dr hab. N. Barszczewska

E-baza

 1.  

RYBAK Magdalena

Stefan Kopa - współczesny zbieracz i badacz folkloru białoruskiego Wschodniej Białostocczyzny 

Warszawa 2011

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

E-baza

 1.  

RYCHTER Izabela

Białoruś w „Gazecie Wyborczej” w latach 1991 – 1995

Warszawa  2000 s. 69

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 57

 1.  

RYSZCZUK Wiera

Abradnasc’ i fal’klor veski Ščyty
Warszawa 1978 s. 109

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 186

 1.  

SAC Sławomir

Wpływy wschodniosłowiańskie w polszczyźnie mieszkańców Hajnówki

Warszawa  1997 s. 47

Promotor: dr J. Głuszkowska

M.B. 72

 1.  

SACHARCZUK Adrian

Rzeczywistość okupacyjna Białostocczyzny   na łamach “Nivy”

Warszawa  2003  s. 88

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 1

 1.  

SACHARCZUK Irena

Abrady Obrady fal’klor veski Repiska

Warszawa 1980 s. 173

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 183

 1.  

SACHARCZUK Luba

Konstrukcje przyimkowe gwary wsi Bobrowniki

Warszawa  1980 s. 65

Promotor: doc. dr hab. E. Smułkowa

M.B. 174

 1.  

SAJEWICZ Maria

Narodnaja tvorčasc’ i fal’klor veski Stavišče

Warszawa 1979 s. 110

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 195

 1.  

SANCZYŃSKA Halina

Fal’klor i abradnasc’ veski Čaromcha

Warszawa 1994 s. 219

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 93

 1.  

SAPIEŻYŃSKI Kazimierz

Narodnaja tvorčasc’ i fal’klor veski Zbuč

Warszawa  1979 s. 151

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 163

 1.  

SEMENIUK Magdalena

Motyw katastrofy w Czarnobylu we współczesnej literaturze białoruskiej 

Warszawa 2011

Promotor: prof. dr hab. M. Khaustovich

E-baza

 1.  

SENDROWICZ Wiera

Pol’ska-belaruskae litaraturnae i kul’turnae supracoŭnictva

na staronkach tydnevika „Litaratura i Mastactava

Warszawa 1975 s. 123

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 222

 1.  

SEROCZYŃSKI Grzegorz

Żydowscy poeci na Białorusi w latach 1917-1941

Warszawa  1996 s. 110

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 88

 1.  

SIEDLARSKA Elwira

Białoruskie, polskie i rosyjskie jednostki frazeologiczne z komponentami „bóg” i „diabeł”

Warszawa  1988 s. 83

Promotor: prof. dr hab. A. Bartoszewicz

M.B. 132

 1.  

SIEMIENIUK Anna

Religijnaja leksika leksyka sučasnaj belaruskaj litaraturnaj move

Warszawa  1994 s. 57

Promotor: dr T. Jasińska

M.B. 80

 1.  

SIEMIENIUK Halina

Paezija – geta pastka. Acenka  tvorčasci Nadziei Artymovič

Warszawa 1995 s. 67

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 83

 1.  

SIERBISTA Agnieszka

Analiza leksykalno-semantyczna artykułów hasłowych zawartych w słownikach polsko-białoruskim i białorusko-polskim 

Warszawa 2013

Promotor: prof. dr hab. N. Barszczewska

E-baza

 1.  

SIERGIEJUK Irena

Fal’klor Folklor abradnasc’ veski Šašyly

Warszawa  1978 s. 160 + 12

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 185

 1.  

SIROCKA Alina

Białoruska historyczna powieść W. Karatkiewicza w kontekście europejskiej prozy detektywistycznej 

Warszawa 2008

Promotor: prof. dr hab. M. Khaustovich

M.B.323

 1.  

SKONECKA Danuta

Proza Wasyla Bykowa w polskich przekładach

Warszawa 1984 s. 107

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 146

 1.  

SKRABUTAN Yauheni

Problem bilingwizmu białorusko-rosyjskiego w prasie Republiki Białoruś 

Warszawa 2009

Promotor: prof. dr hab. N. Barszczewska

E-baza

 1.  

ŠNIADACH Adam Łukasz

Antroponimia na polsko-białoruskim pograniczu (na materiale Słownika białoruskich dialektów północno-zachodniej Białorusi i jej pogranicza)

Warszawa  2007  s. 88

Promotor: dr Jadwiga Głuszkowska-Babicka

M.B. 312

 1.  

SOBOLEWSKA Karolina

Życie i twórczość poetki Walerii Kustowej 

Warszawa 2010

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

E-baza

 1.  

SOLIŃSKA Anna

Abrady i fal’klor veski Karyciski

Warszawa 1986 s. 100

romotor: dr A. Barszczewski

M.B. 122

 1.  

SOŁOMACHA Nina

Narodnaja tvorčasc’ i fal’klor veski Tymjanka

Warszawa  1978 s. 151

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 188

 1.  

SOSIŃSKA Izabela

Białoruska proza wobec katastrofy w Czarnobylu (na podstawie twórczości I. Szamiakina i S. Aleksijewicz) 

Warszawa 2010

Promotor: prof. dr hab. M. Khaustovich

E-baza

 1.  

STABIŃSKA Aneta

Znamię czasu i uniwersalność w utworze Jana Barszczewskiego pod tytułem “Szlachcic Zawalnia czyli Białoruś w fantastycznych opowiadaniach”

Warszawa  2003 s. 88

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 13

 1.  

STACHOWIUK Wiktor

Kaljandarnaja abradnasc’ i paezija veski Trascjanki

Warszawa 1974  s. 104

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 218

 1.  

STEDLER-BANASIAK Sylwia

Model rodziny w poemacie Jakuba Kołasa "Nowa ziemia" 

Warszawa 2011

Promotor: prof. dr hab. M. Khaustovich

E-baza

 1.  

STEFANIAK Paweł

Białoruś – kraj Wschodu czy Zachodu

Warszawa 2008   s. 126

Promotor: prof. dr hab. Aleksander Barszczewski

M.B.322

 1.  

STEPANIUK Andrzej

Galoŭnyja napramki i postaci litaraturnaga ab’jadnannja „Belaveža”

Warszawa 1987 s. 79

Promotor: dr hab. A. Barszczewski

M.B. 127

 1.  

STEPANIUK Jerzy

Kamizm u „Novaj zjamli” i „Palesskich povescjach” Jakuba Kolasa

Warszawa 1962 s. 110

Promotor: prof. dr A. Obrębka-Jabłońska

M.B. 233

 1.  

STRAWIŃSKA Małgorzata

Problematyka językowa na łamach emigracyjnej gazety "Biełarus" 

Warszawa 2009

Promotor: prof. dr hab. N. Barszczewska

E-baza

 1.  

STRZELECKA Marta

Kobiecy los w rzeczywistości sowieckiej (na podstawie twórczości L. Henijusz) 

Warszawa 2010

Promotor: prof. dr hab. M. Khaustovich

E-baza

 1.  

STYŚ Danuta

Obraz Kresów w powieściach Marii Rodziewiczówny 

Warszawa 2009

Promotor: prof. dr hab. M. Khaustovich

E-baza

 1.  

SWOBODA Anna Maria

Wizerunek kobiety na podstawie wybranych utworów Iwana Szamiakina

Warszawa  2005 s. 51

Promotor: prof. dr hab. Aleksander Barszczewski

M.B. 288

 1.  

SZACHOWICZ Maria

Słownictwo ekspresywne nacechowane ujemnie w „Tlumačalnym sloŭniku belaruskaj movy”

Warszawa 1987 s. 82

Promotor: prof. dr hab. A. Bartoszewicz

M.B. 126

 1.  

SZAJKOWSKA Tatiana

Pesni i abradnasc’ veski Orlja

Warszawa 1977 s. 115

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 201

 1.  

SZAŁTYS Tomasz

Literatura białoruska w Łódzkim Wydawnictwie

Warszawa  1985 s. 54

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 147

 1.  

SZAPUĆKO Bronisława

Imiona, nazwiska, przezwiska, przydomki w wybranej wsi białoruskiej

Warszawa 1965 s. 44

Promotor: prof. dr A. Obrębska-Jabłońska

M.B. 244

 1.  

SZATYŁOWICZ Marta

Destrukcyjny wpływ systemu hitlerowskiego i stalinowskiego na psychikę człowieka. Rozważania na podstawie twórczości Wasila Bykowa 

Warszawa 2009

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

E-baza

 1.  

SZCZYPKA-BAL Magdalena

Interferencja językowa w nazwach osobowych na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim 

Warszawa 2009

Promotor: dr J. Głuszkowska-Babicka

E-baza

 1.  

SZEWCZYK Inga

Imperatiwus jako kategoria modalna i jej środki wyrazu w języku białoruskim

Warszawa 1971 s. 56

Promotor: prof. dr A. Obrębska-Jabłońska

M.B. 247

 1.  

SZEWCZYK Walentyna

Narodnaja tvorčasc’ veski Gusaki

Warszawa 1973 s. 203

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 219

 1.  

SZOSTAK-WYPYCHOWSKA Zofia

Przysłówki we współczesnym białoruskim języku literackim (analiza słowotwórcza)

Warszawa 1969 s. 33

Promotor: prof. dr A. Obrębka-Jabłońska

M.B. 228

 1.  

SZYCHOWSKA Anna

Publicystyka białoruska na łamach “Rzeczpospolitej” w latach 1995 – 2001

Warszawa 2002 s. 82

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 15

 1.  

SZYMANIAK Katarzyna

Postać chłopa białoruskiego w twórczości Wincentego Dunina-Marcinkiewicza 

Warszawa 2011

Promotor: prof. dr hab. M. Khaustovich

E-baza

 1.  

SZYMANIUK Halina

Fal’klor i abradnasc’ veski Babja Gara

Warszawa 1991 s. 81

Promotor: dr hab. A. Barszczewski

M.B. 96

 1.  

SZYMAŃSKA Marta

Napisy nagrobne jako odzwierciedlenie stosunków narodowościowych na przykładzie Cmentarza Kalwaryjskiego w Mińsku 

Warszawa 2010

Promotor: prof. dr hab. N. Barszczewska

E-baza

 1.  

ŚCIBEK Anna

Rzeczywistość białoruska w dramatach Wincentego Dunina-Marcinkiewicza 

Warszawa 2009

Promotor: prof. dr hab. M. Khaustovich

E-baza

 1.  

ŚMIAŁOWSKA Jolanta

Frazeologizmy „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza w tłumaczeniu Bronisława Taraszkiewicza i Jazepa Siemiažona

Warszawa 1994 s. 119

Promotor: prof. dr hab. A. Bartoszewicz

M.B. 95

 1.  

ŚNIADACH Adam

Antroponimia na polsko-białoruskim pograniczu (na materiale Słownika białoruskich dialektów północno-zachodniej Białorusi i jej pogranicza) 

Warszawa 2007

Promotor: dr J. Głuszkowska-Babicka

E-baza

 1.  

ŚWIĘTOCHOWSKA Irena

Fal’klor Folklor abradnasc’ veski Makaŭka

Warszawa  1981 s. 166

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 155

 1.  

TAWKIN Danuta

Samogłoski nagłosowe przed grupami spółgłoskowymi zaczynającymi się płynną

Warszawa 1965 s. 70

Promotor: prof. dr A. Obrębka-Jabłońska

M.B. 224

 1.  

TCHOREWSKA Eugenia

Narodnaja tvorčasc’ i fal’klor veski Paškoŭščyna

Warszawa 1978 s. 146

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 207

 1.  

TIMOSZUK Tamara

Žanrovaja charaktarystyka kazak i legend uschodnjaj Belastoččyny

Warszawa 1994 s. 138

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 76

 1.  

TOŁOCZKO Anna

Narydnyja tradycyi  veski Tapčykaly

Warszawa 1981 s. 128

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 151

 1.  

TOMALAK Joanna

Kreacja bohaterów w wybranych dramatach Kandrata Krapiwy

Warszawa 2012

Promotor: prof. dr hab. M. Khaustovich

E-baza

 1.  

TOMASZUK Irena

Fal’klor veski Palična

Warszawa  1994 s. 131

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 66

 1.  

TOMCZUK Nina

Pesni i abradnosc’ veski Mora

Warszawa 1979 s. 120

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 165

 1.  

TORUŃSKA Lidia

Język piśni ze zbioru A.S. Fiedosika Pieśni Białostocczyzny

Warszawa 2004 s.48

Promotor: dr Jadwiga Głuszkowska

M.B. 262

 1.  

TRACZUK Janina

Maksim Bagdanovič – litaraturny krytyk i publicyst

Warszawa  1989 s. 135

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 104

 1.  

TRATSIAK Volha

Charakterystyka nazw miejscowości obwodu grodzieńskiego 

Warszawa 2008

Promotor: prof. dr hab. N. Barszczewska

M.B.319

 1.  

TUREK Bronisław

Tworzenie osobowych nazw żeńskich od męskich w języku białoruskim i polskim

Warszawa  2003  s. 49

Promotor: dr J. Głuszkowska

M.B. 26

 1.  

TURKOWICZ Irena

Derywacja rzeczowników odsłownych a aspekt ich podstawy słowotwórczej

Warszawa 1963  s. 48

Promotor: prof. dr A. Obrębka-Jabłońska

M.B. 235

 1.  

TURONEK  Zinaida

Białoruskie słownictwo wsi Ruszczany gminy choroszczańskiej

Warszawa 1977 s. 162

Promotor: dr hab. E. Smułkowa

M.B. 209

 1.  

TYMOFIEJUK Wiera

Fal’klor i abradnosc’ veski Pereevo

Warszawa 1977 s. 160

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 204

 1.  

WAPPA-KIERDELEWICZ Zofia

Realizacyja nenacisknoga vakalizma belaruskaj litaraturnaj movy studentami belaruskaj filologii Varšaŭskaga universiteta

Warszawa  1979 s. 52 + 6

Promotor: doc. dr hab. E. Smułkowa

M.B. 192

 1.  

WASILUK Alina

Charaktarystyka  mastacka-litaraturnaga časopisa “Šypšyna”

Warszawa 1990 s. 60

Promotor: dr hab. A. Barszczewski

M.B. 113

 1.  

WASILUK Eugenia

Fal’klor i abradnasc’ veski Gac’ki

Warszawa  1983  s. 71

Promotor: dr  A. Barszczewski

M.B. 143

 1.  

WASILUK Iraida

Fal’klor veski Stary Kornin

Warszawa  1980 s. 132 + 14

Promotor: dr  A. Barszczewski

M.B. 156

 1.  

WASILUK Irena

Fal’klor i abradnasc’ veski Galary

Warszawa 1981 s. 215

Promotor: dr  A. Barszczewski

M.B. 152

 1.  

WASILUK Nadzieja

Język pieśni „Ludu Białoruskiego” (fonetyka)

Warszawa 1962 s.  71

Promotor: prof. dr A. Obrębska-Jabłońska

M.B. 234

 1.  

WASILUK Tatiana

Semantyčnae apisanne belaruskich dzejaslovaŭ ruchu

Warszawa  1979 s. 109 + 20

Promotor: doc. dr hab. E. Smułkowa

M.B. 191

 1.  

WASZCZUK Justyna Maria

Elementy państwowości na podstawie starobiałoruskich latopisów

Warszawa 1997 s. 72

Promotor: prof. dr hab.. A.Barszczewski

M.B. 74

 1.  

WASZKIEWICZ Joanna

Wątki narodowe twórczości Janki Kupały

Warszawa 1997 s. 53

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 79

 1.  

WAWRENIUK Raisa

Fal’klor i abradnasc’ veski Mokre

Warszawa 1991 s. 122

Promotor: dr hab. A. Barszczewski

M.B. 114

 1.  

WAWRESZUK Anna

Belaruski fal’klor i abradnasc’ veski Zbuč

Warszawa 2004 s. 152

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 286

 1.  

WAWRESZUK Michał

Klasyfikacja strukturalno-semantyczna nazw terenowych w gminach Czyże i Narew powiatu hajnowskiego

Warszawa  2007  s. 71

Promotor: dr Jadwiga Głuszkowska-Babicka

M.B. 314

 1.  

WAWRYSZEWICZ Anna

Zależność między językiem a tożsamością narodową mieszkańców Podlasia. Analiza socjolingwistyczna 

Warszawa 2010

Promotor: prof. dr hab. N. Barszczewska

E-baza

 1.  

WERNICKA Małgorzata

Tematyka białoruska na łamach tygodnika “Polityka” w latach 1995 – 2000

Warszawa  2002  s. 91

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 20

 1.  

WERNIK Olgierd

Rzeczywistość białoruska w twórczości Sergiusza Piaseckiego

Warszawa 1996 s. 99

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 162

 1.  

WERSZKO Urszula

Eufrozyna Połocka i Cyryl Turowski w literaturze i ikonopisarstwie 

Warszawa 2009

Promotor: prof. dr hab. M. Khaustovich

E-baza

 1.  

WĘGLIŃSKA Eugenia

System akcentuacyjny czasownika w zabytku XVII-wiecznego piśmiennictwa białoruskiego „Opowieść o Barlamie i Jozafacie”

Warszawa 1973 s. 81

Promotor: dr E. Smułkowa

M.B. 249

 1.  

WIELGUS Dagmara

Rzeczywistość białoruska na łamach tygodnika „Polityka” w latach 1991 – 1999

Warszawa 2000 s. 131

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 56

 1.  

WIKTORSKA Dorota

Kategoria rzeczowników pluralia tantum w białoruskim języku literackim

Warszawa 2000 s. 47

Promotor: dr J. Głuszkowska

M.B. 33

 1.  

WOJCIECHOWSKA Ilona

Osobliwości językowe białoruskiego przekładu "Nad Niemnem" E.Orzeszkowej na tle historii rozwoju metod i technik tłumaczenia 

Warszawa 2009

Promotor: prof. dr hab. N. Barszczewska

E-baza

 1.  

WOJCIECHOWSKA-ZAJĄC Małgorzata

Świat przedstawiony w twórczości Janki Łuczyny 

Warszawa 2009

Promotor: prof. dr hab. M. Khaustovich

E-baza

 1.  

WOJDA Dorota

Polonizmy w starobiałoruskim zabytku z 1722 r „Sobranie pripadkov kratkoe”

Warszawa 2001 s. 48

Promotor: dr T. Jasińska-Socha

M.B. 38

 1.  

WOJTYŁA Ewa

Dzikie polowanie króla Stacha Uładzimira Karatkiewicza a powieść gotycka 

Warszawa 2010

Promotor: prof. dr hab. M. Khaustovich

E-baza

 1.  

WOŁOSIK Grażyna

Literacka, kulturalna i społeczno-polityczna problematyka białoruska na łamach „Przeglądu Wileńskiego” Wileńskiego latach 1929-1938

Warszawa 1988 s. 114

Promotor: dr hab. A. Barszczewski

M.B. 137

 1.  

WOROBIEJ Maria

Fal’klor i abradnasc’ veski Vol’ka Vyganoŭskaja

Warszawa  1994 s. 142

Promotor: prof. dr hab.. A.Barszczewski

M.B. 68

 1.  

WOSZCZYŃSKA Ewa

Język mieszkańców Białowieży - analiza socjolingwistyczna 

Warszawa 2009

Promotor: prof. dr hab. N. Barszczewska

E-baza

 1.  

WOSZCZYŃSKI Dariusz Tomasz

Język liturgii w Kościele rzymsko-katolickim na Białorusi

Warszawa  2007  s. 64

Promotor: dr Jadwiga Głuszkowska-Babicka

M.B. 296

 1.  

WOŹNIAK Renata

System akcentowy rzeczownika w zabytku siedemnastowiecznego piśmiennictwa białoruskiego „Chistoryja ab Barlaame i Joasafe”

Warszawa 1973 s. 66

Promotor: dr E. Smułkowa

M.B. 251

 1.  

WRÓBLEWSKA Olga

Motyw drogi i podróży w poezji Maksima Tanka

Warszawa  2002 s. 107

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 14

 1.  

WYSZYŃSKI Artur

Wschodniosłowiańskie cechy językowe pieśni zebranych przez Oskara Kolberga w tomie Białoruś – Polesie

Warszawa 2000 s. 67

Promotor: dr J. Głuszkowska

M.B. 37

 1.  

ZALEWSKA Agnieszka

Postać matki w białoruskich opowiadaniach napisanych w latach 1909-1957

Warszawa 2005

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 290

 1.  

ZAREMBA Marta

Antroponimia miasta Choroszcz w województwie białostockim

Warszawa 1998  s. 50

Promotor: dr J. Głuszkowska

M.B. 48

 1.  

ZAWADZKA Alicja

Język białoruski w społecznościowych portalach internetowych (na podstawie Facebook.com, Vkontakte.ru oraz Grono.net) 

Warszawa 2010

Promotor: prof. dr hab. N. Barszczewska

E-baza

 1.  

ZAWADZKA Joanna

Człowiek uwikłany w wydarzenia II wojny światowej w wybranych utworach Wasila Bykawa 

Warszawa 2009

Promotor: prof. dr hab. M. Khaustovich

E-baza

 1.  

ZAWADZKA Magdalena Anna

Folklor i krajobrazy Białorusi w twórczości Adama Mickiewicza, na podstawie Ballad i romansów, Dziadów i Pana Tadeusza.

Warszawa 2008  s. 127

Promotor: prof. dr hab. Aleksander Barszczewski

M.B.318

 1.  

ZAWISZA Wirginia

Uczucie miłości w życiu i twórczości Maksima Bahdanowicza

Warszawa 2005 s. 84

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 285

 1.  

ZAWISZA Wirginia

Uczucie miłości w życiu i twórczości Maksima Bahdanowicza

Warszawa 2005

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

E-baza

 1.  

ZIEMCZONOK Lilia

Sowiecka rzeczywistość łagrowa w memuarystyce Siarhieja Hrachouskiego 

Warszawa 2009

Promotor: prof. dr hab. M. Khaustovich

E-baza

 1.  

ZIOMEK Michał

Leksyka sportowa w języku białoruskim (dyscypliny olimpijskie) 

Warszawa 2010

Promotor: prof. dr hab. N. Barszczewska

E-baza

 1.  

ZIUŁKOWSKA Paulina

Problematyka wybranych opowiadań Michasia Zareckiego

Warszawa  2006   s.76

Promotor: prof. dr hab. Aleksander Barszczewski

M.B. 301

 1.  

ZIUZIA Olga

Folklor i obrzędowość wsi Milejczyce

Warszawa 2008  s. 76

Promotor: prof. dr hab. Aleksander Barszczewski

M.B. 329

 1.  

ZUBRYCKI Piotr

Narodnaja tvorčasc’ i fal’klor vakolicy Supraslja

Warszawa 1980 s. 149 + 12

Promotor: dr A. Barszczewski

M.B. 160

 1.  

ŻOROVA Tatiana

Janka Kupala na staronkach emigracyjnego tydnevyka „Bac’kaŭščyna”

Warszawa 1999 s. 81

Promotor: prof. dr hab. A. Barszczewski

M.B. 62

 

Ostatnia aktualizacja: 22.11.14 r.

 

strona główna czasopism dostępnych

strona główna biblioteki