Prace magisterskie Katedry Języków Specjalistycznych

 

Wszystkie prace są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej w czytelni (s.107)

 

L.p
AUTOR PRACY

TYTUŁ. PROMOTOR.

 1.  

Adamowicz Katarzyna

Culturally-conditioned Aspects of the American Film "Shrek" by A.Adamson and V.Jenson, as Reflected in Selected Dialogues Dubbed into Polish --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Barbara Kielar

 1.  

Adamuszewska Katarzyna

Angielsko-polski modułowy słownik eksplikatywny. Antykoncepcja --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Tomasz Łysak

 1.  

Afanasjew Katarzyna

Adaptation of medical texts to the needs of the non-professional recepient on the basis of selected websites concerning diseases --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Mariusz Górnicz

 1.  

ALGERMISSEN Izabela

Odzwierciedlenie Specyficznych Aspektów Kulturowych w Przekładach Angielskich Napisów w Polskich Komediach Stanisława Bareji z lat 70-tych / Reflections of Culture – specific Components in Translation of English Subtitles of Polish Comedies, as Examplified by St. Bareja’s Productions of the 1970s.

Warszawa 2005  str. 107

Promotor: prof. Dr hab. Barbara Kielar

 1.  

Algermissen Izabela

Odzwierciedlenie Specyficznych Aspektów Kulturowych w Przekładach Angielskich Napisów w Polskich Komediach Stanisława Bareji z lat 70-tych --- Warszawa   2005  --  Kier. Pracy:  Barbara Kielar

 1.  

Alot Anna

English-Polish Terminological Dictionary of Clinical Neuropsychology --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Tomasz Łysak

 1.  

Andruczyk Arkadiusz

English-Polish Terminological Dictionary of International Transport and Customs Regulations --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Waldemar Woźniakowski

 1.  

Andruk Malina

Analiza transformacji tłumaczeniowych w tłumaczeniu symultanicznym I ocena tłumaczenia symultanicznego --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Adam Marchwiński

 1.  

Andrukiewicz Paulina

Deutsch-polnischers Wőrterbuch der Terminologie aus dem Bereich der Berichterstattung --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Ewa Zwierzchoń-Grabowska

 1.  

Andruszkiewicz- Drejer Aneta

Polish-English Descriptive Dictionary of Misdemeanour Code Terminology --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Anna Borowska

 1.  

Angeleska Katerina

Fachwortschatz aus dem Bereich Revisionsklappen. Polnisch-deutsches und deutsch-polnisches Wörterbuch --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Ewa Zwierzchoń-Grabowska

 1.  

Angerman Anna

Próba analizy niemieckich tekstów specjalistycznych o sztukach plastycznych / Versuch einer Analyse von deutschen Fachtexten über die bildenden Künste --- Warszawa   2005  --  Kier. Pracy:  Magdalena Olpińska-Szkiełko

 1.  

Anioł Luiza

Die Fähigkeiten und Voraussetzungen für die Ausübung des Berufes des Dolmetschers. Die Rolle der Körpersprache beim Dolmetschen --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Ewa Zwierzchoń-Grabowska

 1.  

Antoniuk Marta

An English-Polish dictionary of civil law terms: British and Polish wills --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Piotr Twardzisz

 1.  

Antropik Joanna

O błędach w sztuce tłumaczenia - wybrane zagadnienia --- Warszawa   2005  --  Kier. Pracy:  Waldemar Woźniakowski

 1.  

Araźna Agnieszka

Nomenklatura z zakresu "motoryzacja - sprzęgło", niemiecko - polski słownik --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Adam Marchwiński

 1.  

Araźny Dariusz

Ocena jakości tłumaczenia rozporzadzeń WE dotyczących funduszy strukturalnych --- Warszawa   2006  --  Kier. Pracy:  Barbara Kielar

 1.  

Arnold Agnieszka

English-Polish Learner's dictionary of economic categories: supply and demand. --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Waldemar Woźniakowski

 1.  

Augustyniak Agnieszka

A Thematic Dictionary of Terminology Connected with Dairy Industry --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Mieczysław Nasiadka

 1.  

Auguściak Katarzyna

Deutsch-polnische Terminologiedatenbank aus dem Fachgebiet der Technik unter besonderer Berücksichtigung der Geräte im Maschinenraum der Lokomotive TRAXX F140 MS --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Iwona Jacewicz

 1.  

Babiarz Sylwester

Translation of specialist texts in the tourist industry with the Polish-English Picture Dictionary of Tourist Terms (based on publications about the city of Zamość) --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Waldemar Pytel

 1.  

BACIA Hanna

Polsko-niemiecki i niemiecko-polski słownik nomenklatury motoryzacyjnej. Motocykl / POLNISCH-DEUTSCHES UND DEUTSCH-POLNISCHES WÖRTERBUCH DER TERMINOLOGIE IM BEREICH VON MOTORISIERUNG. DAS MOTORRAD

Warszawa 2004 str. 116

Promotor: dr Adam Marchwiński

 1.  

Bagińska Krystyna

A Comparative Analysis of Translations of Pride and Prejudice by Jane Austen Based upon the Translations by Anna Przedpełska-Trzeciakowska and Katarzyna Surówka --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Krzysztof Fordoński

 1.  

Bajerowska Anna

Analyse der Fachsprachlichkeit von Texten aus dem Bereich der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Sambor Grucza

 1.  

Bajurko Iwona

Translation Quality Assessment of the European Commission White Paper "A New Impetus for European Youth" --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Barbara Kielar

 1.  

Balcerzak - Rawa Renata

Zasady analizy translatorycznej tekstu specjalistycznego na podstawie tekstu Ustawy z dn. 16 listopada 2000 r. Dz.U.03.153.1505 --- Warszawa   2005  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Banach Anna

Etymological dictionary of English names of headgear and footwear --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Mariusz Górnicz

 1.  

Banasiak Katarzyna

Translation Quality Assessment of Selected EU Directives Concerning Environmental Protection --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Barbara Kielar

 1.  

Banaszek Iwona

Germanizmy v russkom âzyke – voennaâ terminologiâ --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Adam Marchwiński

 1.  

Banaś Marta

English-Polish thematic dictionary of Alpinie skiing --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Waldemar Woźniakowski

 1.  

Bandzerewicz Ewelina

An English-Polish Terminological Dictionary of Interventional Cardiology --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Mariusz Górnicz

 1.  

Banul Tomasz

Encyclopaedical dictionary of jazz music --- Warszawa   2006  --  Kier. Pracy:  Waldemar Woźniakowski

 1.  

Bara Katarzyna

An Encyclopaedic Dictionary of Terms Related to Gaelic Sports --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Tomasz Łysak

 1.  

Barańska Paulina

English-Polish terminological dictionary of tailoring tools and techniques --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Barbachowska Eliza

Quality Assessment of an English Translation of the Polish "Penal Code", 1997. --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Barbara Kielar

 1.  

Barnak Natalia

Angielsko-polsko-rosyjski słownik tematyczny. Telekomunikacja --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Barnak Natalia

Analiza leksyki bankowej (na podstawie materiałów źródłowych banków Republiki Białoruś i Federacji Rosyjskiej) --- Warszawa   2005  --  Kier. Pracy:  Stanisław Szadyko

 1.  

Barszcz Danuta

Polsko - niemiecki podręczny słownik dydaktyczny terminologii medycznej (Nerwica. Przyczyny i objawy) --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Stanisław Szadyko

 1.  

Bartkowiak Urszula

Analysis of Corresponding Polish and English Lexical Items from the Treaty Establishing a Constitution for Europe, signed in Rome in 2004 (Articles III-177 - III-224) --- Warszawa   2006  --  Kier. Pracy:  Barbara Kielar

 1.  

Bartnik Urszula

Deutsch-polnisches und polnisch - deutsches Fachwörterbuch aus dem Bereich "Ästhetische Dermatologie" --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Agnieszka Dickel

 1.  

Bartnikowska Dorota

English - Polish translational terminological dictionary of employment contracts --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Bartołd Aneta

Polish-English associative dictionary. Penal law --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Bartosiewicz Sylwia

Harmonizacja i unifikacja terminologii z zakresu funduszy strukturalnych --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Stanisław Szadyko

 1.  

Bąk Agnieszka

Anglicyzmy we współczesnej polszczyźnie - analiza na przykładzie kolarstwa górskiego i BMX --- Warszawa   2005  --  Kier. Pracy:  Jan Lewandowski

 1.  

Beczek Aneta

English-Polish Encyclopaedic Dictionary of Phonetics and Phonology --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Waldemar Woźniakowski

 1.  

Bednarek Agata

Polsko-Angielski słownik dydaktyczny z zakresu terminokogii maszyn budowlanych --- Warszawa   2005  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Beletskaya Viktoriya

Rosyjsko-polsko-angielski słownik eksplikatywny. Taniec Wschodu --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Bembenek Diana

Analiza odpowiedników wybranych terminów z polskiego i angielskiego autentycznego tekstu Traktatu ustanawiajacego konstytucje dla Europy podpisanego w 2004 r.: Preambuła i Czesc I --- Warszawa   2005  --  Kier. Pracy:  Barbara Kielar

 1.  

Bendych Marta

An English - Russian - Polish Concise Contextual Dictionary of Selected Metallurgical Terms.Production and Processing of Steel Slag --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Mieczysław Nasiadka

 1.  

Berdyńska Zuzanna

Deutsch-polnisches und polnisch-deutsches Fachwörterbuch aus dem Bereich der Neurologie mit besonderer Berücksichtigung der die Molekularbiologie betreffenden Terminologie --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Ewa Zwierzchoń-Grabowska

 1.  

Beszterda Ewa

Analyse der Fachsprachübersetzung aus dem Bereich Strafrecht: "Belehrung über die Grundrechte und -pflichten des Verletzten" --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Reinhold Utri

 1.  

Beta Joanna

Thematic dictionary of terminology of diplomacy --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Waldemar Pytel

 1.  

Białobok Anna

English-Polish Encyclopaedic Dictionary of Theatre Terminology.” --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Krzysztof Fordoński

 1.  

Bieleń Justyna

Polsko-angielsko-rosyjski słownik terminologiczny zawodów i specjalności medycznych --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Adam Marchwiński

 1.  

Bielińska Anna

English-Polish Terminological Dictionary of Fuels --- Warszawa   2006  --  Kier. Pracy:  Maria Sicińska

 1.  

Bieńkowska Katarzyna

Quality Assessment of an English Translation of the Polish Labour Code 2004 (Division 4: Duties of the Employer and the Employee) --- Warszawa   2006  --  Kier. Pracy:  Barbara Kielar

 1.  

Biernacka Katarzyna

Analyse der Fachsprache aus dem Bereich der Kriminalistik --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Sambor Grucza

 1.  

Bil Aleksandra

Współczesne narzędzia wspomagania tłumacza --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Adam Marchwiński

 1.  

Bilska Emilia

Niemiecko-polski słownik nomenklatury z zakresu rezerwacji i wynajmu samochodów --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Adam Marchwiński

 1.  

Biniszewski Michał

Rosyjsko-polsko-angielski słownik terminologii finansowej okresu kryzysu w latach 2008-2009 --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Stanisław Szadyko

 1.  

BITDORF Marcin

Angielskie ekwiwalenty wybranych polskich terminów z zakresu taktyki kryminalistycznej / English equivalents of selected polish terms in crime detection tactics

Warszawa 2004  s. 70

Promotor: prof. dr hab. Barbara Kielar

 1.  

BITDORF Monika

Polsko-angielski słownik dydaktyczny terminologii ekonomiczno-finansowej (na podstawie prospektu emisyjnego spółki) = Polish-English Didactic Dictionary of Economic and Financial Terms (on the Basis of theOffering Prospectus of the Company)

Warszawa 2004 s. 78

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Lukszyn

 1.  

Błachnio Edyta

English-Polish Illustrated Dictionary of Women’s Fashion in 18th-Century England --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Tomasz Łysak

Błaszczyk Beata

Angielsko-polski słownik IT z zakresu projektowania i funkcjonalności hurtowni danych --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Stanisław Szadyko

 1.  

Błaszczyk Marta

Audiovisual translation exemplified by American medical drama Grey's Anatomy, season 1 --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Joanna Lewińska

 1.  

Błażejewska Anna

Organising the terminology covering the field of haematology on the example of the bilingual dictionary --- Warszawa   2006  --  Kier. Pracy:  Joanna Lewińska

 1.  

Błogowska Paulina

Learning English business terminology with focus on brain and memory --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Krzysztof Fordoński

 1.  

Błońska Ewelina

English - Polish explicative dictionary of clinical psychology --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Waldemar Woźniakowski

 1.  

Bochenek Katarzyna

English-Polish Explicative Dictionary of Medical Terminology (on the basis of contemporary specialist texts) --- Warszawa   2006  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Bochenek-Najda Anna

English-Polish explanatory dictionary. Hairstyling --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Boczkowska Marta

Ein Übersetzungsvergleich zwei deutscher Übersetzungen von Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  brak danych

 1.  

Bogdańska Magdalena

Textuelle Ausdrucksformen des Fachwissens am Beispiel der Fachzeitschrift "Bank" --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Sambor Grucza

 1.  

Bogel Karina

Polnisch-deutsches didaktisches Lexikon der Terminologie aus dem Bereich des Kreislaufsystems --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Ewa Zwierzchoń-Grabowska

 1.  

Bogusławska Ewelina

English-Polish translation glossary of EU competition law --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Waldemar Woźniakowski

 1.  

Bojar Agata

Angielsko- polski słownik tematyczny nomenklatury sportowej: hokej na lodzie --- Warszawa   2005  --  Kier. Pracy:  Adam Marchwiński

 1.  

Bojara Małgorzata

Maschinelle Übersetzung in der Praxis. Am Beispiel des TRADOS - Programms. --- Warszawa   2006  --  Kier. Pracy:  Sambor Grucza

 1.  

Bojarzyński Adam

Polnisch-deutsches thematisches Wörterbuch der technischen Nomenklatur. Traktor Deutz-Fahr Agrotron k110. --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Magdalena Olpińska-Szkiełko

 1.  

Bołtowicz Katarzyna

English-Polish explanatory dictionary of marketing communication --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Bołtromiuk Paweł

Tłumaczenie tekstu "Akatystu do Przenajświętszej Bogurodzicy przed Jej Ikoną " jako przykład tłumaczenia prawosławnych tekstów liturgicznych --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Adam Marchwiński

 1.  

Borkowska Justyna

Translationsorientierte Analyse polnischer und deutscher Werbeanzeigen für die Personenkraftwagen --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Ewa Zwierzchoń-Grabowska

 1.  

Borkowska Magdalena

English-Polish didactic dictionary of electronic terminology --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

BORODA Anna

Analiza derywatologiczna polskich i angielskich terminów z zakresu kardiologii = Derivational Analysis  of Polish and English Terms in Cardiology

Warszawa 2004 s. 79

Promotor: prof. Jerzy Lukszyn

 1.  

Borowiec Agnieszka

Terminy prawne i ekonomiczne w powieściach Johna Grishama. --- Warszawa   2006  --  Kier. Pracy:  Krzysztof Fordoński

 1.  

Borowska Klaudia

Charakterystyka języka Żandarmerii Wojskowej na podstawie wojskowych tekstów specjalistycznych --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Stanisław Szadyko

 1.  

Boruta Anna

Glossar der Augenheilkunde: polnisch-deutsch, deutsch-polnisch --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Silvia Bonacchi

 1.  

Boryczka-Cynk Małgorzata

English-Polish Systematic Dictionary. Marketing --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Borys Ewelina

English-Polish Dictionary of Community Customs Code Terminology --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Borzym Grażyna

English-Polish Translation Dictionary of Terminology Related to Dietetics --- Warszawa   2006  --  Kier. Pracy:  Waldemar Woźniakowski

 1.  

Bosak Marek

The Dictionary of Fly Fishing Terminology --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Tomasz Łysak

 1.  

Brach Kamila

Chat- Form der technologiebasierten Kommunikation --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Sambor Grucza

 1.  

Brągiel Martyna

English-Polish Learner’s Dictionary of Dancing Terminology --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Brejecka Klaudia

Engish-Polish Thematic Dictionary of Horticulture --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Brodowska Joanna

An English-Polish Dictionary of Navigation Terms for Candidates Applying for Royal Yachting Association Certificates of Competence --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Mieczysław Nasiadka

 1.  

Bromirski Bartłomiej

Kontrabas i basovaâ gitara – učebnyj slovar’ muzykal’noj terminologii --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Bruliński Arkadiusz

Deutsch-polnisches und polnisch-deutsches Wörterbuch aus dem Bereich Eishockey --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Hans-Jorg Schwenk

 1.  

BRUSZEWSKI Jacek

Analiza porównawcza elementów języka jazzu w dwóch tłumaczeniach Autobiografii Milesa Davisa / The comparative analysis of jazz language elements in two translations of The Autobiography Miles Davies

Warszawa 2007  str. 87

Promotor: dr Krzysztof Fordoński

 1.  

Bruszewski Jakub

A comparative analysis of jazz language elements in two translations of Miles Davis biography --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Krzysztof Fordoński

 1.  

Brzeska Magdalena

English-Polish terminological dictionary of human rights; violation of the right to a fair trial. --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Waldemar Woźniakowski

 1.  

Brzezińska Marta

Jagdwesen in Polen und Deutschland: eine translatorische Bestandsaufnahme --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Hans-Jorg Schwenk

 1.  

Brzeziński Radosław

English-Polish encyclopaedic dictionary of Mediaeval arms and armour --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Waldemar Woźniakowski

 1.  

Brzozowska Beata

Niemiecko - polski i polsko - niemiecki słownik terminologiczny z zakresu medycyny (ciąża, poród i połóg) --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Stanisław Szadyko

 1.  

Brzozowska Beata

Niemiecko-polski słownik terminologii specjalistycznej z zakresu rynków kapitałowych (w latach 2008-2011) --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Stanisław Szadyko

 1.  

Buchwald Witold

Wybrane zagadnienia dotyczące kształcenia tłumaczy konsekutywnych i symultanicznych --- Warszawa   2005  --  Kier. Pracy:  Waldemar Woźniakowski

 1.  

Bucki Kacper

English- Polish Illustrative Dictionary Warhammer Fantasy Battles --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Budzyński Paweł

Analiza porównawcza profesjonalnego i amatorskiego tłumaczenia audiowizualnego filmu "Świadek" --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Stanisław Szadyko

BUGAJ Justyna

Język specjalistyczny w dziedzinie jeździectwa /FACHSPRACHE REITSPORT,

Warszawa 2004 s.150

Promotor: dr Hans-Jörg Schwenk    

 1.  

Bujak Anna

Nomenklatura z zakresu "Motoryzacja-Samochód". Niemiecko-polski, polsko-niemiecki słownik / Fachwortschatz aus dem bereich "Motorisierung- Das Auto". Deutsch-polnisches und polnish-deutsches worterbuch --- Warszawa   2005  --  Kier. Pracy:  Sambor Grucza

 1.  

Bujkowska Aneta

English-Polish Explicative Dictionary of Automobile Exhaust Emission in the Aspect of Ecology --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Waldemar Woźniakowski

 1.  

Bukowiec Paweł

Niemiecko-polski i polsko-niemiecki słownik specjalistyczny z zakresu parkieciarstwa --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Stanisław Szadyko

 1.  

Buszka Dominika

Przekład jako zjawisko kultury --- Warszawa   2006  --  Kier. Pracy:  Joanna Lewińska

 1.  

Cegła Katarzyna

An English-Polish dictionary of military ranks and units --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Piotr Twardzisz

 1.  

Chada Anna

Leitkultur - Migration - Integration in Deutschland: politische Dynamik in einer Einwanderungsgesellschaft. --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Reinhold Utri

 1.  

Chartanowicz Anna

Annotated Translation into Polish of a Text on the Language of Propaganda in Politics: Noam Chomsky, "Collateral Language" --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Barbara Kielar

 1.  

Chędożko Maciej

Polish-English Dictionary of Car Parts --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Krzysztof Fordoński

 1.  

CHLEBOWSKA Jolanta

Przekłąd scenariusza jako (pod)gatunek międzykulturowego dyskursu filmowego – studium leksykograficzne = Translation of a Screenplay as a (Sub)Genre of Intercultural Film Discourse – a Lexicographical Study

Warszawa 2004 s. 86

Promotor: prof. dr hab. Jan Lewandowsk

 1.  

Chludzińska Weronika

Kompetenzen des Dolmetschers im diplomatischen Dienst --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Sambor Grucza

 1.  

Chłodecka Oliwia

An English-Polish Lexicon of Development Economics --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Krzysztof Fordoński

 1.  

Chłopik Marzena

Fachwortschatz aus dem Bereich Straßenverkehrsordnung. Deutsch- polnisches Fachwörterbuch --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Agnieszka Dickel

 1.  

Chmielewska Łucja

English-Polish Thematic Dictionary. Phobias --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Chmielińska Alicja

Polish-English Dictionary of Chess Terminology --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Tomasz Łysak

 1.  

Chodera Marcin

Nomenklatur aus dem Bereich des ADR. Polnisch- deutsches und deutsch- polnisches Wörterbuch --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Sambor Grucza

 1.  

Chodorowska Iwona

Fachwortschatz aus dem Bereich "Energiewirtschaft" --- Warszawa   2006  --  Kier. Pracy:  Sambor Grucza

 1.  

Chodzińska Anna

English - Polish Encyclopedic Dictionary of English Loan Words in Polish Women's Press --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Richard Sokolowski

 1.  

Chrapkowski Marcel

English borrowings in the Polish language of information technology --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Joanna Lewińska

 1.  

Chromińska Agnieszka

English-Polish Explicative Dictionary of Property Law --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Anna Borowska

 1.  

Chromińska Olga

Angielsko-polski słownik kombinatoryczny. Unijne prawo celne --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Chromiński Konrad

English-Polish Dictionary of Secret Services --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Chrzanowska Dagna

Słownik terminologiczny z dziedziny odlewów i procesów odlewniczych --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Stanisław Szadyko

 1.  

Chrzęst Jolanta

English-Polish dictionary of pregnancy and fetal development in humans --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Richard Sokolowski

 1.  

Cichocka Jadwiga

Deutsch-Polnisches und Polnisch-Deutsches Fachwörterbuch aus dem Bereich der Lieferung, Installation und Service von Briefverarbeitungssystemen --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Hans-Jorg Schwenk

 1.  

CICHOŃ Anna

Niemiecko-polski i polsko-niemiecki słownik terminologii prawa pracy(umowy o pracę) = Deutsch-polnisches und polnisch-deutsches Wőrterbuch der Terminologie im Bereich von Arbeitsrecht (Arbeitsverträge).

Warszawa 2004 s. 105

Promotor: dr Adam Marchwiński

 1.  

Cichy Marcin

Polish - English Dictionary of Trademarks --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Joanna Lewińska

 1.  

Cierach Bartosz

Samodoskonalenie umiejętności tłumaczenia ustnego; wybrane aspekty --- Warszawa   2005  --  Kier. Pracy:  Waldemar Woźniakowski

 1.  

CIESIELCZUK Paweł

Główne czynniki błędotwórcze w tłumaczeniu z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski = Major Error-Generating Factors in Polish-to-English and English-to-Polish Translation

Warszawa 2004 s. 80

Promotor: dr Waldemar Woźniakowski

 1.  

Cieśla Katarzyna

English-Polish Terminological Dictionary of Partial Deafness --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Mariusz Górnicz

 1.  

Cieślak Alina

Niemiecko - polski słownik terminologii motoryzacyjnej. Tuning. --- Warszawa   2006  --  Kier. Pracy:  Adam Marchwiński

 1.  

Cieślik Justyna

English-Polish translation dictionary. Construction --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Ciszewski Jakub

Terminologische Datenbank (deutsch-polnisch) aus dem Bereich der Replikation von optischen Speichermedien --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Silvia Bonacchi

 1.  

Cychosz Anna

Die Wahl des Papstes Benedikt XVI. im Spiegel der polnischen und deutschen Presse: Eine vergleichende Analyse mit Berücksichtigung von kulturwissenschaftlichen Aspekten --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Silvia Bonacchi

 1.  

Cynowska Anna

Architekturstile im Verlauf der Jahrhunderte - Versuch einer Analyse der Fachterminologie --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Magdalena Olpińska-Szkiełko

 1.  

CYWIK Ewelina Zofia

Computer Assisted Translation Technology – Major Advantages and Limitations = Tłumaczenie wspomagane komputerowo – główne zalety i ograniczenia

Warszawa 2004 s. 75

Promotor: dr Waldemar Woźniakowski

 1.  

Czapka Anna

Analyse des deutchen Fachwortschatzes aus dem Bereich Urheberrecht und verwandte schutzrechte anhand von Rechtsakten der Europäischen Union --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Agnieszka Dickel

 1.  

Czarnacka Anna

Annotated Translation into Polish of a Political text: Paul Krugman, "Confronting Inequality" --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Barbara Kielar

 1.  

Czarnocka- Wdowiak Dorota

Linguistische Charakteristik der Fachtexte aus dem Bereich der Orthopädie --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Sambor Grucza

 1.  

Czarnowski Oskar

Polsko-angielski tematyczny słownik - minimum komunikacji miejskiej --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Waldemar Woźniakowski

 1.  

Czarzbon Beata

Nomenklatur aus dem Bereich der deutschen Insolvenzordnung. Deutsch-polnisches Fachwörterbuch --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Agnieszka Dickel

 1.  

Czech Monika

Polish-English dictionar of political metaphors --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

CZEJAREK Hubert

Słownictwo z zakresu bankowości na przykładzie tekstów niemieckojęzycznych i polskojęzycznych = Wortschatz im Bereich des Bankwesens am Beispiel von ausgewählten deutsch- und polnischsprachigen Texten

Warszawa 2004 s. 160

Promotor: prof. dr hab. Jan Lewandowski

 1.  

Czekaj Beata

Wskazówki Glottodydaktyczne dotyczące czytania tekstów prawnych w języku angielskim --- Warszawa   2005  --  Kier. Pracy:  Joanna Lewińska

 1.  

Czerniakowska Marta

English- Polish Explicative Terminological Dictionary of Domestic Water Systems --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Waldemar Woźniakowski

 1.  

Czerniawska Marta

Analiza tłumaczenia umowy sprzedaży udziałów spółki na język angielski --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Monika Bałaga

 1.  

Czerska Justyna

An English-Polish Terminological Dictionary of Field Artillery --- Warszawa   2006  --  Kier. Pracy:  Waldemar Woźniakowski

 1.  

Czupryńska Angelika

The English - Polish Dictionary of Criminal Profiling of Serial Killers --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Tomasz Łysak

 1.  

Czycza Elżbieta

Rosyjsko-angielsko-polski słownik terminologiczny handlu zagranicznego --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Stanisław Szadyko

 1.  

Czyrek Ewa

Angielsko-Polski Słownik Tematyczny z zakresu Szybownictwa --- Warszawa   2005  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Czyżewska Anna

Linguistische Merkmale von polnischen Fachtexten aus dem Bereich Zollunterlagen --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Sambor Grucza

 1.  

Daniszewski Maciej

Polish-English Explicative Dictionary of Musical Terminology --- Warszawa   2006  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Dardzińska-Żółtek Beata

Dictionary of garden shrubs and perennials (English - Polish) --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Joanna Lewińska

 1.  

Dawidowska Edyta

Polsko-angielski słownik terminów prawnych. Prawo pracy --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Stanisław Szadyko

 1.  

Dąbkowski Łukasz

Polish-English Dictionary of Fashion --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Aleksandra Waszczuk-Ziń

 1.  

Dąbrowska Anna

Fachwörterbuch aus dem Bereich des Motorradbaus --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Magdalena Olpińska-Szkiełko

 1.  

Dąbrowska Magdalena

Angielsko-polski słownik ubezpieczeń majątkowych --- Warszawa   2005  --  Kier. Pracy:  Krzysztof Fordoński

 1.  

Dąbrowski Maciej

Encyklopedyczny Słownik Ptaków Polski --- Warszawa   2005  --  Kier. Pracy:  Waldemar Woźniakowski

 1.  

Dąbrowski Paweł

Evaluating translations of audio equipment reviews --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Joanna Lewińska

 1.  

Degórska Julita

Angielsko-polski słownik z zakresu terminologii finansowej ukierunkowany na tematykę kryzysu gospodarczego --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Monika Bałaga

 1.  

Deliś Arkadiusz

English-Polish lexicon of terms connected with George Lucas' Star Wars --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Krzysztof Fordoński

 1.  

Demianiuk Edyta

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - MSR 1. Niemiecko- polskie studium leksykograficzne --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Jan Lewandowski

 1.  

Demiańczuk Anna

Translation Quality Assessment: selected Articles from the translation into English of the harmonized Banking Act of August 29, 1997 (Journal of Laws 2002, No. 72, item 665 as amended). --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Waldemar Woźniakowski

 1.  

Denisiuk Katarzyna

Analyses of Selected Corresponding English and Polish Terms and Phrases from the Treaty Establishing a Constitution for Europe, signed in Rome in 2004 (Articles III- 257 to 291) --- Warszawa   2006  --  Kier. Pracy:  Barbara Kielar

 1.  

Deskiewicz Tomasz

Analyse des deutschen Fachwortschatzes aus dem Bereich der digitalen Fotografie --- Warszawa   2006  --  Kier. Pracy:  Hans-Jorg Schwenk

 1.  

Diks Justyna

English-Polish Terminological Dictionary of Distance Learning --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Waldemar Woźniakowski

 1.  

Dobrowolska Ewa

Audiovisual Translation Techniques Exemplified By The Film About a Boy --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Krzysztof Fordoński

 1.  

Dobrowolska Magdalena

Polish-English thematic terminological dictionary for yachtsmen --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Waldemar Woźniakowski

 1.  

Dołowa Alicja

Russko-anglijsko-pol’skij slovar’ sportivnoj terminologii Futbol --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Adam Marchwiński

 1.  

Dołowa Magdalena

Polsko-angielsko-rosyjski słownik dydaktyczny. Diabetologia --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Domejko Marta

Deutsch-Polnisches und Polnisch-Deutsches Fachwörterbuch aus dem Bereich Anästhesiologische Eingriffe --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Sambor Grucza

 1.  

Dorazińska Anna

Komparatistische Analyse der Rechtsterminologie anhand des Urheberechtsgesetzes --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Magdalena Olpińska-Szkiełko

 1.  

Drabik Iwona

Polsko-angielski słownik deskrypcyjny. Pająki (Aranei) --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Drozd Anna

English-Polish Phraseological Dictionary of Medical Terminology (on the basis of contemporary specialist texts) --- Warszawa   2006  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Drozd Katarzyna

Niemiecko - polski słownik nomenklatury z zakresu motoryzacji: samochodowe instalacje klimatyzacyjne / Deutsch - polnisches woerterbuch der terminologie im bereich von motorisierung: KFZ - klimaangelen. --- Warszawa   2005  --  Kier. Pracy:  Adam Marchwiński

 1.  

Dubiel Magdalena

Forma i treść standardowej umowy zastawu rejestrowego na udziałach w aspekcie tłumaczenia z języka angielskiego na język polski --- Warszawa   2006  --  Kier. Pracy:  Barbara Kielar

 1.  

Dubielecka Sylwia

English - Polish Dictionary of Jewellery --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Mariusz Górnicz

 1.  

DUDEK Sebastian

Polsko-angielski tezaurus terminologii muzycznej – instrumenty współczesnej orkiestry symfonicznej /POLISH-ENGLISH THESAURUS OF MUSICAL TERMINOLOGY – MUSICAL INSTRUMENTS OF A MODERN SYMPHONY ORCHESTRA

Warszawa 2004 str. 78

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Lukszyn

 1.  

Dudzińska Lidia

Analiza tłumaczenia tekstu specjalistycznego na przykładzie tekstu technicznego --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Adam Marchwiński

 1.  

Dunaj Sylwia

Russko-pol’sko-anglijskij tematičeskij slovar’ po èkologii --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Adam Marchwiński

 1.  

Durbacz Anna

English-Polish Dictionary of Organized Crime on the Basis of United Nations Convention Against Transitional Organised Crime --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Anna Borowska

 1.  

DYDAK Paweł

Język lokalnej komunikacji zbiorowej (LKZ) / DIE SPRACHE DES ÖFFENTLICHEN PERSONENNAHVERKEHRS (ÖPNV)

Warszawa 2004 str. 188

Promotor: dr Hans-Jörg Schwenk

 1.  

Dygas Ewelina

Polish - English terminological dictionary of the beginner stock-exchange investor --- Warszawa   2006  --  Kier. Pracy:  Waldemar Woźniakowski

 1.  

Dymowska Eliza

The English - Polish Guide Dictionary of Business Tourism Terminology --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Joanna Lewińska

 1.  

DZIEDZIC Elżbieta

Porównanie terminologii niemiecko-polskiej z zakresu hotelarstwa = Zur Terminologie Des Hotelgewerbes – Eine Deutsch-Polnische Gegenüberstellung

Warszawa 2004 s. 110

Promotor: dr Hans-Jörg Schwenk

 1.  

Dzierań Agnieszka

An English-Polish dictionary of methods of identifying individuals --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Piotr Twardzisz

 1.  

Dziewulski Leszek

Analyse der lexikalischen Komponente der Fachsprache aus dem Bereich ökologische Landwirtschaft --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Ewa Zwierzchoń-Grabowska

 1.  

Dziugieł Marta

The English-Polish Didactic Dictionary. Ballroom dancing --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Effenberg Anna

Angielsko – polski słownik z zakresu energetyki ze szczególnym uwzględnieniem budowy kolektorów słonecznych --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Stanisław Szadyko

 1.  

Eisenberger Paulina

English-Polish didactic dictionary for coffee connoisseurs --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Ejsmont Tomasz

English-Polish Dictionary of the Code of Cannon Law --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Anna Borowska

 1.  

Fabisiewicz Agnieszka

Specyfika tłumaczenia audiowizualnego na przykładzie tłumaczenia filmu "Operacja Y" z języka rosyjskiego na polski --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Adam Marchwiński

 1.  

Fabryczewska Joanna

Żargon hotelowy jako przykład leksyki języka specjalistycznego --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Mariusz Górnicz

 1.  

Falk Katarzyna

Polnisch-deutsche Terminologiedatenbank aus dem Fachgebiet des Steuerstrafrechts anhand des polnischen Finanzstrafgesetzbuches (Rechtsstand: 6.07.2009) und der deutschen Abgabenordnung (Rechtsstand: 5.08.2009) --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Iwona Jacewicz

 1.  

Falkowska Aleksandra

Audiovisual translation and science fiction. Characteristics of the genre from a translator’s perspective --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Krzysztof Fordoński

 1.  

Fedorowicz Magdalena

Polsko - niemiecki i niemiecko - polski analityczny słownik specjalistyczny z zakresu notacji muzycznej --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Agnieszka Dickel

 1.  

Felisiak Monika

Problems in translation of contemporary American literature on the example of "A Midnight Clear" by William Wharton" --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Krzysztof Fordoński

 1.  

Filipek Monika

English-Polish Modular Dictionary. Commercial Treaties --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Filipowicz Paweł

The Degree of Terminological Saturation in Economic Texts (on the Basis of Contemporary Specialist Press in English and Polish) --- Warszawa   2006  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Filipowski Robert

An English-Polish dictionary of terminology related to audio data compression. --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Piotr Twardzisz

 1.  

Firs Marta

Polish-English Associative Dictionary of Law on Cooperatives with Specific Emphasis on Terminology Concerning a Statute of Białostocka Spółdzielnia Mieszkaniowa --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Anna Borowska

 1.  

Folta Agnieszka

Adaptacja anglicyzmów w nazewnictwie zawodów we współczesnej polszczyźnie --- Warszawa   2005  --  Kier. Pracy:  Jan Lewandowski

 1.  

Foltyn Marta

A Polish-English Dictionary of Commercial Law Terminology --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Tomasz Łysak

 1.  

Fonfara Katarzyna

English-Polish translational terminological dictionary of family law --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Fordon Anna

Tabus in der Sprache: Vulgarismen, Flűche und Euphemismen im Polnischen und Deutschen --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Hans-Jorg Schwenk

 1.  

Fortuna Bartłomiej

Polnisch-deutsches und deutsch-polnisches Fachwörterbuch aus dem Bereich der Glottodidaktik. Außerschulische Formen des Fremdsprachenunterrichts --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Agnieszka Dickel

 1.  

Fraind Aneta

English-polish systematic dictionary. Dyslexia --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Franciszkiewicz Anna

Od wersji roboczej do wersji końcowej - tłumaczenie z komentarzem z języka angielskiego na język polski tekstu Regulaminu Pracowniczego Urzędników Wspólnot Europejskich, Tytuły I - VII --- Warszawa   2005  --  Kier. Pracy:  Barbara Kielar

 1.  

Franczuk Anna

Angielsko - polski słownik frazeologiczny terminologii kinematograficznej (na podstawie prasy fachowej) --- Warszawa   2005  --  Kier. Pracy:  Maria Sicińska

 1.  

FRĄCKIEWICZ Katarzyna

Angielsko-polski słownik dydaktyczny (terminologii recyklingu odpadów} = English-Polish Didactic Dictionary (Terminology of Recycling Waste)

Warszawa 2004 s. 135

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Lukszyn

 1.  

Frąckiewicz Małgorzata

Versuch einer Analyse des Fachwortschatzes aus dem Bereich Mobil-und Kettenbagger --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Magdalena Olpińska-Szkiełko

 1.  

Friese Karolina

Latin-Polish-English learner's modular dictionary of Roman civil law --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Waldemar Woźniakowski

 1.  

Froncek Piotr

Polnisch-deutsches analytisches Fachwörterbuch aus dem Bereich der Zulassung von Arzneimitteln --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Agnieszka Dickel

 1.  

Furman Edyta

English-Polish didactic dictionary of securities market terminology --- Warszawa   2006  --  Kier. Pracy:  Joanna Lewińska

 1.  

Furmanik Jowita

English-Polish Dictionary: the Anatomy of Eye --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Krzysztof Fordoński

 1.  

Furmańczyk Katarzyna

Polish-English Descriptive Dictionary of Hunting Weapons and Techniques --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Gadomska Luiza

The English-English Thematic Terminological Dictionary of the Elements of Music --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Tomasz Łysak

 1.  

Galas Monika

Polsko-niemiecki i niemiecko-polski słownik nomenklatury z zakresu bezpieczeństwa informacji --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Adam Marchwiński

 1.  

Gałązka Martyna

An English-Polish dictionary of digital photography. The Panasonic Lumix DMCTZ5 model --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Piotr Twardzisz

 1.  

Gałczyk-Wnęk Aneta

Angielsko-polski i polsko-angielski słownik hiphopowy.Studium leksykograficzne --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Jan Lewandowski

 1.  

Gałczyńska Anna

Deutsch-polnisches terminologisches Wörterbuch im Bereich der Immobilienwirtschaft --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Ewa Zwierzchoń-Grabowska

 1.  

Gałecka Urszula

Angielsko-polski słownik skrótów ekonomicznych (na podstawie dokumentów finansowych) --- Warszawa   2005  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Garbiński Aleksander

Bilingual education in Poland in the light of Western European programmes and its future perspectives --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Joanna Lewińska

 1.  

Gargula Paulina

Humor and culture translatability exemplified on Russian and Polish versions of "Friends" --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Krzysztof Fordoński

 1.  

Gawrońska Elżbieta

An English-Polish dictionary of basic terms of mountaineering --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Piotr Twardzisz

 1.  

Gawryś Małgorzata

Reflections of Comic and Cultural Components in Polish Subtitles to A.Sherman-Palladino's American Series Gilmore Girls (6th Season) --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Barbara Kielar

 1.  

Gawryś Milena

Deutsche und polnische Werbetexte aus dem Bereich Wärmetechnik - eine translationsorientierte Analyse. --- Warszawa   2006  --  Kier. Pracy:  Sambor Grucza

 1.  

Gąska Agata

Pol’sko-russko-nemeckij slovar’ tehničeskoj terminologii – legkovoj avtomobil’ --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Adam Marchwiński

 1.  

Gembus Hanna

Political Discourse in translation. The rhetoric of the populist parties in Poland --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Tomasz Łysak

 1.  

Germak Magdalena

Polish, English and German Glossary of Terms Based on Labour Code --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Joanna Janecka

 1.  

Gębka Artur

English - Polish Dictionary of Modern Dentistry Equipment --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Richard Sokolowski

 1.  

GĘBSKA Małgorzata

Słownictwo angielskich i polskich aktów prawnych o zawodach (regulowanych). Analiza leksykograficzno-etymologiczna / VOCABULARY OF ENGLISH AND POLISH LEGAL ACTS ON REGULATED PROFESSIONS. LEXICOGRAPHIC-ETYMOLOGICAL ANALYSIS

Warszawa 2004 str. 117

Promotor: prof. dr hab. Jan Lewandowski

 1.  

Gęgało Danuta

English-Polish Dictionary of Historiographical Terminology of the British Isles from the English Restoration till Victoria's Accession (1660-1837) --- Warszawa   2006  --  Kier. Pracy:  Krzysztof Fordoński

 1.  

Gielniak Renata

An English- Polish encyclopedic dictionary of semantics --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Joanna Lewińska

 1.  

Ginel Izabela

Analiza tłumaczeniowa tekstów publicystycznych na materialach tygodnika Forum --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Adam Marchwiński

 1.  

Glass Iwona

Polsko - angielski słownik tematyczny terminologii sportowej (szybownictwo) --- Warszawa   2006  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Glazer Julia

English-Polish terminological dictionary of application of Microsoft Windows XP in computer networks --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Waldemar Woźniakowski

 1.  

Godlewska Ewa

Übersetzung polnischer Bewerbungsunterlagen ins Deutsche für Zwecke des internationalen Rekrutierungsprozesses im Kontext der landeskundlichen Spezifika und internationalen Standards --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Ewa Zwierzchoń-Grabowska

 1.  

Golinkiewicz Regina

Critical Analysis of Professional and Amateur Audiovisual Translation of the Film Walk the Line --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Krzysztof Fordoński

 1.  

Goluch Katarzyna

Charakterystyka rosyjskiej terminologii technolektu medycznego na przykładzie HIV i AIDS --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Stanisław Szadyko

 1.  

Gołębiewska Karolina

English - Polish Thematic Dictionary of Cat Breeds --- Warszawa   2006  --  Kier. Pracy:  Maria Sicińska

 1.  

Gołębiewski Tomasz

Angielsko-polsko-rosyjski słownik modułowy. Public relations --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Gołębiewski Tomasz

Rosyjsko-polski słownik dydaktyczny z marketingu i public relations --- Warszawa   2005  --  Kier. Pracy:  Stanisław Szadyko

 1.  

Gołębiowska Agnieszka

Polnisch-deutsche Terminologiedatenbank aus dem Fachgebiet des Strafrechts unter besonderer Berücksichtigung der Terminologie des Verfahrens vor dem ordentlichen Gericht erster Instanz auf Grund des VIII. Buches des polnischen StVfGB (Rechtsstand: 12.01.2007) --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Iwona Jacewicz

 1.  

Gołębiowska Anna

Polish equivalents of selected English oenological terms on the example of wine-bottle labels --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Waldemar Woźniakowski

 1.  

Gołębiowska Anna

English-Polish Dictionary of terms related to the United States Congress --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Monika Bałaga

 1.  

Gołyga Anna

English - Polish Dictionary of terminology: Consumer Protection in Respect of Distance Contracts --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Mariusz Górnicz

 1.  

Gomółka Karol

English-Polish dictionary of terms related to cycle training --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Richard Sokolowski

 1.  

Gondek Katarzyna

Niemiecko - polski słownik specjalistyczny z zakresu antropometrii. / Deutsch - polnisches Wörterbuch aus dem Bereich Anthropometrie. --- Warszawa   2005  --  Kier. Pracy:  Agnieszka Dickel

 1.  

Gorbik Maria

Rosyjsko-Polsko-Niemiecki Słownik Terminologii Rynku Motoryzacyjnego (na podstawie Kodeksu drogowego, dokumentacji samochodowej oraz kursu prawa jazdy) --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Stanisław Szadyko

 1.  

Gorczyńska- Bala Magdalena

English- Polish thematic terminological dictionary of family law- matrimony --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Waldemar Woźniakowski

 1.  

Gostkowska Anita

Bilingual Thematic Glossary of Terms and Expressions from Authentic Polish and English Texts related to Forensic Medicine --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Mariusz Górnicz

 1.  

Goszkowski Sławomir

Polsko - niemiecki słownik nazw nomenklaturowych z zakresu budowy magnetofonów --- Warszawa   2006  --  Kier. Pracy:  Adam Marchwiński

 1.  

Góra Martyna

Polish-English Dictionary of Real Estate Appraisal --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Aleksandra Waszczuk-Ziń

 1.  

Góral Dorota

Deutsch-polnisches Wörterbuch der Terminologie aus dem Bereich Straßenverkehrsordnung --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Ewa Zwierzchoń-Grabowska

 1.  

Górczyńska Agnieszka

Versuch einer Analyse des Fachwortschatzes im Bereich der Genetisch Veränderten Organismen anhand von ausgewählten Fachtexten --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Magdalena Olpińska-Szkiełko

 1.  

Górkier Aneta

English-Polish illustrated terminological dictionary of fashion: shoes --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Waldemar Woźniakowski

 1.  

Grabowska Edyta

Deutsch - polnisches didaktisch terminologisches Wörterbuch aus dem Bereich Springreiten --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Sambor Grucza

 1.  

Grabowska Emilia

Deutsch-polnisches und polnisch-deutsches Wörterbuch aus dem Bereich des polnischen Steuerrechts --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Ewa Zwierzchoń-Grabowska

 1.  

Grabowski Marek

Tłumaczenie humoru na przykładzie polskich przekładów serialu Latający Cyrk Monty Pythona --- Warszawa   2005  --  Kier. Pracy:  Krzysztof Fordoński

 1.  

Grabowski Paweł

Anglizismen in der deutschen Sprache – Modeerscheinung oder Notwendigkeit? --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Silvia Bonacchi

 1.  

Gregorczyk Marta

English-Polish Thematic Dictionary of Neurological Diagnostic Tests --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Krzysztof Fordoński

 1.  

GRESZTA Sławomir

Słownik specjalistyczny z zakresu budownictwa na przykładzie domu jednorodzinnego = Fachwörterbuch Aus Dem Bereich Des Bauwesens Am Beispiel Eines Einfamilienhauses

Warszawa 2004 s. 76

Promotor: dr Agnieszka Dickel

 1.  

Grobelna Anna

Leksykon nowoczesnych projektów i rozwiązań technicznych z zakresu inżynierii ekstremalnej stosowanej w budowie tam i barier chroniących Holandię przed morzem --- Warszawa   2005  --  Kier. Pracy:  Waldemar Woźniakowski

 1.  

Grochowska Katarzyna

English-Polish Encyclopaedic Dictionary of Corporate Social Responsibility --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Krzysztof Fordoński

 1.  

Grodecka Ewa

Polish - English Terminological Dictionary of Peacekeeping Missions of the Polish Army --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Richard Sokolowski

 1.  

Gromek Aleksandra

English-Polish Didactic Dictionary of Facial Skin Care and Make-up Art Terms --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Tomasz Łysak

 1.  

Gromek Julia

English-Polish Learner’s Dictionary of Aviation Medicine Terms --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Anna Borowska

 1.  

Gromke Arkadiusz

Polsko - Angielski Słownik Turbin Wiatrowych --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Stanisław Szadyko

 1.  

Groń Magdalena

Polish-English Dictionary of Emergency Medicine --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Krzysztof Fordoński

 1.  

Gruszkowski Piotr

English-Polish translational dictionary of business process outsourcing --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Waldemar Woźniakowski

 1.  

Gryczka Piotr

Audiovisuelles Übersetzen am Beispiel der Übersetzung der deutschsprachigen Filme: Der Schuh des Manitou und Sophie Scholl – die letzten Tage ins Polnische --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Ewa Zwierzchoń-Grabowska

 1.  

GRYGORUK Agnieszka

Tłumaczenie z komentarzem rozdziału „Marital Relations” z podręcznika H. Clark i A.L Estin/An Annotated Polish Translation of H.Clark and A.L.Estin's "Maritial Relations"

Warszawa 2007  str. 172

Promotor: prof. Barbara Z. Kielar

 1.  

Grzegorczyk Aneta

Deutsch-polnische Terminologiedatenbank aus dem Fachgebiet des Transports unter besonderer Berücksichtigung der Straßenverkehrsmittel --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Iwona Jacewicz

 1.  

GRZEGORCZYK Monika

Didactic Dictionary of Electrical Power Engineering Terminology = Słownik dydaktyczny terminologii przemysłu elekroenergetycznego

Warszawa 2004 s. 101

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Lukszyn

 1.  

Grzelak Aneta

Rosyjsko-polsko-angielski słownik tematyczny termonologii komputerowej --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Adam Marchwiński

 1.  

Grzesiak Agata

Angielsko-polski słownik produktów kosmetycznych --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Stanisław Szadyko

 1.  

Grzesiak Kamila

Polsko- angielski słownik terminologii kredytowej --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Stanisław Szadyko

 1.  

Grzesiak Maria

Angielsko-polski słownik kolokacji z zakresu terminologii materiałów ogniotrwałych w przemyśle hutniczym (z indeksem polsko-angielskim) --- Warszawa   2005  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Grzesica Małgorzata

English-Polish thematic dictionary of structure and functioning of tablet press --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Grzesiuk Agnieszka

The Language of the Last Wills and Testaments as an Example of the Legal English for Special Purposes --- Warszawa   2006  --  Kier. Pracy:  Joanna Lewińska

 1.  

Grzesiuk Dorota

Niemiecko - polski słownik nomenklatury z zakresu parkieciarstwa --- Warszawa   2006  --  Kier. Pracy:  Adam Marchwiński

 1.  

Grzeszczyk Marta

Das deutsch-polnische Fachwörterbuch des Tourismus und der Hotellerie (anhand der touristischen Angebote). --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Agnieszka Dickel

 1.  

Gunia Agnieszka

Słownik obozów koncentracyjnych niemiecko - polski, polsko - niemiecki / Das Wörterbuch der Konzentrationslager Deutsch - Polnisch, Polnisch - Deutsch --- Warszawa   2005  --  Kier. Pracy:  Agnieszka Dickel

 1.  

Gworek Barbara

Deutscher und polnischer Fachwortschatz aus dem Bereich der Herstellung des Pflastersteins mit besonderer Berücksichtigung des Aufbaus der Steinformmaschine --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Sambor Grucza

 1.  

Hajduk Aleksandra

Cultural and Historical Aspects of the film "Ogniem i mieczem" by J.Hoffman as reflected in English Subtitles --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Barbara Kielar

 1.  

Halacz Katarzyna

Angielsko-polski leksykon terminologii zwiazanej z budowa obiektów mostowych --- Warszawa   2005  --  Kier. Pracy:  Krzysztof Fordoński

 1.  

Halewska Dorota

Deutsch-polnisches, polnisch-deutsches terminologisches Fachwörterbuch für Aufzeichnung des fotografischen Bildes von der Erfindung der Fotografie bis zu modernen Zeiten. --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Reinhold Utri

 1.  

Harassek Ewa

Polish-English thematic terminological dictionary of building products --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Waldemar Woźniakowski

 1.  

Hauzer Elżbieta

Polnischer und deutscher Fachwortschatz aus dem Bereich Textilkunde - Bekleidung --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Sambor Grucza

 1.  

Henicz Joanna

A Polish-English terminological dictionary of accounting --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Waldemar Woźniakowski

 1.  

Hensel Thomas

Deutsch-polnisches Worterbuch der Termini aus dem Bereich der Motorisierung: KFZ-Federung and - Bremssysteme --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Reinhold Utri

 1.  

Herman Aneta

Niemiecko-polski slownik terminologiczny z dziedziny handlu elektronicznego --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Stanisław Szadyko

 1.  

Hernik Agnieszka

English-Polish Terminological Dictionary of Designing and Building Steel and Concrete Bridges --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Waldemar Woźniakowski

 1.  

Hernik Justyna

Notes in consecutive interpreting; attempt at systematising notation techniques and developing individual system of notation --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Waldemar Woźniakowski

 1.  

Hernik Milena

Leksykon terminów polskojęzycznych dotyczących miejscowej ludności żydowskiej --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Krzysztof Fordoński

 1.  

Hirsztritt Karolina

Polnisch-Deutsche Terminologiedatenbank aus dem Fachgebiet des Baurechts anhand des Polnischen Gesetzes „Das Baurecht“ (Rechtsstand: 6.08.2010), des Deutschen Baugesetzbuches (Rechtsstand: 31.07.2009) und der Landesbauordnungen aus den Jahren 2007-2010 (Rechtsstand)“ --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Iwona Jacewicz

 1.  

Hoffmann Małgorzata

Podróż po Badenii - Wirtembergii jako temat kulturoznawczy na lekcji języka niemieckiego. / Eine Reise durch die Landschaften und Städte Baden - Württembergs als landeskundliches Thema im DaF - Unterricht. --- Warszawa   2005  --  Kier. Pracy:  Hans-Jorg Schwenk

 1.  

Hoppe Edyta

Fachwörterbuch der Allgemeinen Vertragsbedingungen der Auto-Assistance --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Hans-Jorg Schwenk

 1.  

Hordejuk Agnieszka

Angielsko-polski słownik encyklopedyczny terminologii związanej z ochrona znaków towarowych --- Warszawa   2005  --  Kier. Pracy:  Krzysztof Fordoński

 1.  

Hordejuk Monika

Annotated Translation into Polish of a Semi-legal Text: "Criminal Process in the U.S. Legal System" --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Barbara Kielar

 1.  

Hubicz Anna

English - Polish Encyclopaedic Dictionary of Herbs and Spices --- Warszawa   2006  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Hulak Marta

Angielsko-polski słownik branżowy nazw marek i modeli samochodów --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Stanisław Szadyko

 1.  

IDZIKOWSKA Ilona

Angielskie i polskie słownictwo sportowe (piłka nożna). Studium leksykograficzne = English and Polish Sport Vocabulary (Football). Lexicographic Study.

Warszawa 2004 s. 123

Promotor: prof. dr hab. Jan Lewandowski

 1.  

Iwanek Kalina

Fachidiolekt in Martin Heideggers "Sein und Zeit" - Versuch einer translatorischen Analyse --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Magdalena Olpińska-Szkiełko

 1.  

Iwanowska Anna

Using authentic materials in teaching legal English vocabulary at advanced level --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Joanna Lewińska

 1.  

Iwanowska Paulina

Stylistyczna analiza tekstów z dziedziny prawa pracy na podstawie umowy o prace. / Fachsprache des Arbeitsrechts am Beispiel eines Arbeitsvertrags - eine Stilanalyse. --- Warszawa   2005  --  Kier. Pracy:  Hans-Jorg Schwenk

 1.  

IWAŃSKA Anna

Polskie i angielskie słownictwo zawodów budowlanych – studium leksykograficzne = Polish – English Vocabulary of Building Professions Lexicographic Studies

Warszawa 2004 s.99

Promotor: prof. dr hab. Jan Lewandowski

 1.  

Iwańska Anna

Terminologisches Wörterbuch aus dem Bereich des polnischen Strafprozesses. --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Magdalena Olpińska-Szkiełko

 1.  

Iwaszczuk Monika

Niemiecko - polski słownik terminologii architektury - styl gotycki --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Stanisław Szadyko

 1.  

Izak Justyna

Polish-English Theme Dictionary of Equestrian Terminology --- Warszawa   2006  --  Kier. Pracy:  Maria Sicińska

 1.  

Izak Sławomir

An English-Polish Thematic Dictionary of Snowboarding Terms --- Warszawa   2006  --  Kier. Pracy:  Maria Sicińska

 1.  

JABŁONSKA Katarzyna

Tłumaczenie prawnicze jako przedmiot naukowo-teoretycznej dyskusji – próba całościowego ujęcia fenomenu / JURISTISCHES ÜBERSETZEN ALS GEGENSTAND WISSENSCHAFTLICH-THEORETISCHER AUSEINANDERSETZUNG – VERSUCH EINER GANZHEITLICHEN ERFASSUNG DES PHÄNOMENS

Warszawa 2004 s. 90

Promotor: dr Hans-Jörg Schwenk

 1.  

Jabłońska Agnieszka

Słownik terminologiczny z zakresu budownictwa ze szczególnym uwzględnieniem systemów sprężania --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Stanisław Szadyko

 1.  

Jabłońska Anna

English-Polish subject-field dictionary of civilization diseases --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Joanna Lewińska

 1.  

Jabłońska-Pasternak Joanna

Analyse der ausgewählten Probleme bei der Übersetzung von Fachtexten aus dem Bereich Geflügelzucht --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Ewa Zwierzchoń-Grabowska

 1.  

JACEWICZ Agnieszka

Polsko-niemiecki słownik tematyczny terminologii sportowej – badminton / POLNISCH-DEUTSCHES TEMATISCHES WÖRTERBUCH DER SPORTTERMINOLOGIE – BADMINTON

Warszawa 2004 str. 146

Promotor: dr Adam Marchwiński

 1.  

Jadżyn Katarzyna

Język reklamy prasowej / Die Sprache der Werbung in der Presse --- Warszawa   2005  --  Kier. Pracy:  Hans-Jorg Schwenk

 1.  

Jagiełło Iwona

Wordplay as one of the most difficult aspects of translation. --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Piotr Twardzisz

 1.  

Jakimik Izabela

Fachwörterbuch aus dem Bereich des polnischen und deutschen Rechts der Schuldverhältnisse --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Magdalena Olpińska-Szkiełko

 1.  

Jakoniuk Bartosz

An English-Polish encyclopedic dictionary of American football --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Piotr Twardzisz

 1.  

Jakubowicz Ewelina

Polnisch-deutsches Lexikon der medizinischen Psychologie --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Ewa Zwierzchoń-Grabowska

 1.  

Jamorska Sylwia

English-Polish terminological dictionary of rolling bearings --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Waldemar Woźniakowski

 1.  

Jamrozik Marta

Versuch einer Rekonstruktion der polnischen Fachsprache aus dem Bereich des Steuerrechts. --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Sambor Grucza

 1.  

Janczewska Iwona

Polnisch - Deutschea und Deutsch - Polnisches Woerterbuch der Terminologie im Bereich Oenologie --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Hans-Jorg Schwenk

 1.  

Janczulewicz Edyta

Słownik roślin leczniczych angielsko-łacińsko-polski --- Warszawa   2005  --  Kier. Pracy:  Krzysztof Fordoński

 1.  

Janiak Tomasz

Polish - English Thematic Dictionary of Resuscitation --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Mariusz Górnicz

 1.  

Janik Karolina

English-Polish terminological dictionary of garden tools, equipment and accessories --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Richard Sokolowski

 1.  

Jankowska Agata

English-Polish Learner’s Dictionary of Aerodrome Design and Operations --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Jankowska Anna

Polsko-Angielski Słownik Przekładowy Słownictwa z Zakresu Przemysłu Piwowarskiego --- Warszawa   2005  --  Kier. Pracy:  Maria Sicińska

 1.  

JANKOWSKA Marzena

An English-Polsh Dictionary of British and American Educational Terminology = Angielsko-polski słownik brytyjskiej i amerykańskiej terminologii edukacyjnej

Warszawa 2004 s. 87

Promotor: dr Waldemar Woźniakowski

 1.  

Janowska Anna

Versuch einer Analyse von Fachsprache in Arbeitsverträgen auf dem Beispiel von deutschen und polnischen Verträgen als parallelen Texten --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Ewa Zwierzchoń-Grabowska

 1.  

Jara Anna

Niemiecko-polski słownik terminów i poleceń używanych w programie graficznym Adobe Photoshop CS2 --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Stanisław Szadyko

 1.  

Jaracz Joanna

Translation in theory and practice-A comparative analysis of two Polish translations of Doris Lessing's The Fifth Child --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Krzysztof Fordoński

 1.  

JARDZIOCH Justyna

Analiza terminologii z dziedziny umów o najem = Die Analyse der Terminologie Aus Dem Mietverträge

Warszawa 2004 s. 94

Promotor: dr Agnieszka Dickel

 1.  

Jarmuła Marcin

Language for Special Purposes in building technical high school- reading and understanding --- Warszawa   2006  --  Kier. Pracy:  Joanna Lewińska

 1.  

Jarochowicz Agnieszka

English-Polish explanatory dictionary. Hearing audiology --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Jarosz Anna

Aspects of untranslatability on the example of selected sketches of 'whose line is it anyway' --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Mariusz Górnicz

 1.  

Jaroszewicz Izabela

The English-Polish Learner's Dictionary of Gastroenterological Diseases --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Waldemar Woźniakowski

 1.  

Jaroszewicz Monika

Fachwortschatz aus dem Bereich der Opferrechten im Strafverfahren. --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Magdalena Olpińska-Szkiełko

 1.  

Jasińska Anna

Niemiecko-polski i polsko-niemiecki słownik specjalistyczny z zakresu stomatologii zachowawczej i endodoncji --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Agnieszka Dickel

 1.  

Jastrząb Ewa

A Glossary of English Terms Used in the Science of Management and Managerial Practices in Poland --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Mieczysław Nasiadka

 1.  

JASTRZĄBEK Dorota

Słownictwo fachowe z zakresu konstrukcji autobusów / FACHWORTSCHATZ AUS DEM BEREICH „BUSKONSTRUKTION”

Warszawa 2004 s. 100

Promotor: dr Sambor Grucza

 1.  

Jaworska Agata

Encyclopaedic Dictionary of Linguistic Pragmatics --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Waldemar Woźniakowski

 1.  

Jedlińska Joanna

Annoted Translation of the book „Advertising – what is it and how it is made” by Roderick White --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Aleksandra Waszczuk-Ziń

 1.  

Jezierska Karolina

English-Polish Thematic Dictionary of Wine Making Industry --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Krzysztof Fordoński

 1.  

Jeżak Aleksandra

Die technische Sprache aus dem Bereich der Kamineinsätze; polnisch-deutsches sowie deutsch-polnisches Fachwörterbuch --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Ewa Zwierzchoń-Grabowska

 1.  

Jeżak Marta

English-Polish Thematic Dictionary. Circulatory System --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Jędreas Emilian

Lexicon of Motorcycle Engineering --- Warszawa   2006  --  Kier. Pracy:  Waldemar Woźniakowski

 1.  

JĘDRZEJOWSKA Izabela

Ocena jakości angielskiego przekładu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, 1997, na przykładzie rozdziałów IV-VIII =Assessment of an English Translation of the Constitution of the Republic of Poland, 1977, as Exemplified by Chapters IV – VIII

Warszawa 2004   s.93

Promotor: prof. dr hab. Barbara Kielar

 1.  

Józefowicz Ewa

Angielsko-polski słownik terminów związanych z produkcją papierosów --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Stanisław Szadyko

 1.  

Jóźwiak Camille

Angielsko-Polski Słownik Terminologii Budowy Nieruchomości Przemysłowych --- Warszawa   2005  --  Kier. Pracy:  Krzysztof Fordoński

 1.  

Jóźwikowska Wanda

Polsko-angielski słownik eksplikatywny. Synagogi --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Tomasz Łysak

 1.  

Juchimiuk Monika

Niemiecko-polski słownik w zakresie budowy skuterów. Studium leksykograficzne --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Jan Lewandowski

 1.  

Jurek Paulina

Polsko - angielski i angielsko - polski słownik terminów adopcyjnych. Studium leksykograficzne --- Warszawa   2006  --  Kier. Pracy:  Jan Lewandowski

 1.  

Jurkowlaniec Marta

Analiza konfrontatywna polskich i rosyjskich podręczników akademickich z zakresu kryminalistyki. Słowotwórstwo --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Just Sławomir

An English-Polish terminological dictionary of vending machines --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Waldemar Woźniakowski

 1.  

Juźwińska Iwona

Fachsprache des Facility Managements Versuch einer Analyse des Fachwortschatzes aus diesem Bereich --- Warszawa   2006  --  Kier. Pracy:  Magdalena Olpińska-Szkiełko

 1.  

Kacprzak Magdalena

The Analysis of the Polish Translation of Philip Roth's novella Goodbye Columbus --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Krzysztof Fordoński

 1.  

KACZMARCZYK Małgorzata

Angielsko-polski słownik dydaktyczny (terminologia klimatyzacji) = English-Polish Didactic Dictionary (terminology of Air Condition)

Warszawa 2004 s.91

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Lukszyn

 1.  

Kaczmarek Marcin

Angielsko-rosyjsko-polski słownik dydaktyczny. Projektory --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Kaczor Anna

English-Polish Didactic Dictionary of Negotiation Terminology --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Tomasz Łysak

 1.  

Kaczor Beata

Zur Bildung des polnischen und deutschen Fachwortschatzes aus dem Bereich „Digitalfotografie“ --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Sambor Grucza

 1.  

Kaczorowska Magdalena

A quantitative and qualitative analysis of simultaneous interpretations of a selected speech by John F. Kennedy --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Piotr Twardzisz

 1.  

Kaflik Anna

Children's literature in teaching English to young learners --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Joanna Lewińska

 1.  

KALATA Aleksandra

Forma i treść dyrektyw wydanych przez Wspólnoty Europejskie w aspekcie tłumaczenia z języka angielskiego na polski na przykładzie wybranych dyrektyw dotyczących podatku od wartości dodanej / FORM AND CONTENT OF EU DIRECTIVES IN THE ASPECT OF TRANSLATION FROM ENGLISH INTO POLISH AS EXEMPLIFIED BY SELECTED DIRECTIVES CONCERNING VALUE ADDED TAX

Warszawa 2004 str. 84

Promotor: prof. dr hab. Barbara Kielar

 1.  

Kalbarczyk Aneta

Creating Test Tasks for Assessing Reading Comprehension in Legal English --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Katarzyna Hryniuk

 1.  

Kalhorn Agnieszka

Deutsch-polnisches und polnisch-deutsches Fachwörterbuch aus dem Bereich Bau, Wartung und Bedienung von Folienverpackungsmaschinen --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Agnieszka Dickel

 1.  

Kalinowska Karolina

Encyclopaedic Dictionary of Renaissance Painting Terminology --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Tomasz Łysak

 1.  

Kalman Agata

Łacina we współczesnych angielskich dokumentach prawnych --- Warszawa   2005  --  Kier. Pracy:  Waldemar Woźniakowski

 1.  

Kalus Agnieszka

A glossary of English borrowings into Polish in the field of tourism and travelling --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Waldemar Woźniakowski

 1.  

Kałuża Michał

Polish- English Dictionary of European Melee Weapons from the Ancient Times to the 20th Century --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Aleksandra Waszczuk-Ziń

 1.  

Kałużyńska Aleksandra

Lexicon of Birds of the Biebrzański National Park --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Waldemar Woźniakowski

 1.  

Kamalska Agata

An English-Polish encyclopaedic dictionary of golf --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Waldemar Woźniakowski

 1.  

Kamela Beata

English-Polish encyclopaedic dictionary of selected linguistic terms --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Joanna Lewińska

 1.  

Kamińska Anna

Übersetzungsanalyse des Fachtextes aus dem Bereich des Strafrechts: „Kindestötung…“. --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Reinhold Utri

 1.  

KAMIŃSKA Blanka

Dobry tłumacz – od teorii do praktyki / A GOOD TRANSLATOR – FROM THEORY TO PRACTICE

Warszawa 2004 str. 81

Promotor: dr Waldemar Woźniakowski

 1.  

Kamiński Piotr

Papiery wartościowe w języku angielskim i polskim. Studium leksykograficzne --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Jan Lewandowski

 1.  

Kanarek Rafał

Teorie przekładu symultanicznego oraz ich odzwierciedlenie w krytycznej analizie Drugiej Debaty Prezydenckiej w USA z 2004 r. --- Warszawa   2005  --  Kier. Pracy:  Richard Sokolowski

 1.  

Kania Marta

English - polish didactic dictionary of translation terms --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Joanna Lewińska

 1.  

Kania Monika

English-Polish technical dictionary of terms appearing in the manual of a camcorder --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Waldemar Pytel

 1.  

KAŃCZUGOWSKA Iwona

Angielsko-polski słownik dydaktyczny terminologii bilansu (w poszukiwaniu słownika idealnego) / English-Polish didactic dictionary of balance terminology ( in search of  a perfect dictionary)

 1.  

Karbowiak Anna

English - Polish Dictionary of Abbreviations and Acronyms Used in European Union Documents --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Tomasz Łysak

 1.  

Karczewski Dariusz

Polnisch-deutsches und deutsch-polnisches Fachwörterbuch aus dem Bereich des Zivilrechts anhand des ersten Teils des polnischen Zivilverfahrensbuches --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Ewa Zwierzchoń-Grabowska

 1.  

Karda Magdalena

The English-Polish Encyclopeadic Dictionary of Numismatics and Coin Production --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Krzysztof Fordoński

 1.  

Karpiel Dominika

Polish-English Learner's Dictionary of Boilers --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Waldemar Woźniakowski

 1.  

Karwacka Kornelia

Rosyjsko-polsko-angielski słownik specjalistyczny z zakresu turystyki wyjazdowej --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Stanisław Szadyko

 1.  

KARWOWSKA Barbara

Język ekonomiczny: Fundusze inwestycyjne w języku polskim i niemieckim. Terminologiczne porównanie ze szczególnym uwzględnieniem słowotwórstwa = Fachsprache Wirtschft: Investmentfondsim Polnischen und Deutschen – Ein Terminologischer Vergleich Unter Besonderer Berücksichtigung der Wortbildung

Warszawa 2004  s. 83

Promotor: dr Hans-Jörg Schwenk

 1.  

KASIŃSKA Anna

Analiza tłumaczenia standardowej umowy sprzedaży nieruchomości w oparciu o założenia modelu pragmatycznego tłumaczenia terminów prawnych = A Translation-Oriented Analysis of the Standard Contract for Sale of Real Property Based on the Model of Pragmatic Translation of Legal Terms

Warszawa 2004 s. 102

Promotor: prof. dr hab. Barbara Kielar

 1.  

KASJANIUK Katarzyna

Ochrona zwierząt w Polsce i w Niemczech: terminologiczne porównanie = Tierschutz in Polen und Deutschland: Terminologische Bestandsaufnahme

Warszawa 2004 s. 83

Promotor: dr Hans-Jörg Schwenk

 1.  

Kaszyńska Milena

Analiza dwóch przekładów książki "Winnie-the-Pooh" autorstwa A. A. Milne'a --- Warszawa   2005  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Kawka Agnieszka

Analiza translacyjna jako determinant adekwatności tłumaczenia --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Adam Marchwiński

 1.  

Kazanecka Magdalena

English- Polish encyclopaedic dictionary of terms related to the air traffic services --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Krzysztof Fordoński

 1.  

Kazior Marta

An English-Polish thematic dictionary of mass media. Television journalism --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Piotr Twardzisz

 1.  

Kaźmierska Anna

English- Polish Dictionary of Business Negotiation Idiomatic Expressions --- Warszawa   2006  --  Kier. Pracy:  Maria Sicińska

 1.  

Kempińska Urszula

Polnisch-deutsches und deutsch-polnisches Wörterbuch der Terminologie aus dem Bereich der Querflötenlehre --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Ewa Zwierzchoń-Grabowska

 1.  

Kempka Magda

English-Polish thematic dictionary. Fitness club equipment --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Kida Izabela

Die vergleichende Analyse drei deutscher Übersetzungen des polnischen Handelsgesellschaftengesetzbuches --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Ewa Zwierzchoń-Grabowska

 1.  

Kielek Agnieszka

English-Polish Encyclopaedic Dictionary on Nanotechnology --- Warszawa   2006  --  Kier. Pracy:  Waldemar Woźniakowski

 1.  

Kierkun Honorata

Polish- English Explicative Dicitionary of Fungi --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Kijek Aneta

International terms in the translation model --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Kiryłowicz Lidia

Deutsch-polnisches und polnisch-deutsches Wörterbuch der Terminologie aus dem Bereich Herstellung des Beleuchtungsglases --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Magdalena Olpińska-Szkiełko

 1.  

Kisiela Karolina

Deutsch-polnisches und polnisch-deutsches Fachwórterbuch aus dem Bereich der Brennstoffbranche unter besonderer Berücksichtigung von Tankkarten --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Agnieszka Dickel

 1.  

KISIELEW Iwona

Zastosowanie metody samodzielnego tworzenia tekstu na kursie języka angielskiego dla początkujących w zakresie rynku kapitałowego / THE USE OF THE TEXT CREATIVITY METHOD IN TEACHING ENGLISH AT A BEGINNER COURSE IN CAPITAL MARKET

Warszawa 2004 str. 89

Promotor: dr Waldemar Woźniakowski

 1.  

Kisielewski Mariusz

Usystematyzowana nauka gramatyki na przykładzie rzeczownika jako możliwość podniesienia efektywności nauczania języka niemieckiego jako języka obcego. --- Warszawa   2005  --  Kier. Pracy:  Hans-Jorg Schwenk

 1.  

Klejnowska Martyna

Russko-pol’sko-anglijskij terminologičeskij slovar’ iż oblasti cennyh bumag --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Stanisław Szadyko

 1.  

Klimek Izabela

Deutsch - polnisches Fachwörterbuch der börsenspezfischen Terminologie --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Hans-Jorg Schwenk

 1.  

Klimiuk Joanna

Polish-English descriptive dictionary of butterflies (lepidoptera) --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Kloza Maria

Angielsko-polski słownik encyklopedyczny z zakresu animacji w kinematografii. --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Klucznik Karolina

Angielsko-polski słownik dla sędziów piłki siatkowej --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Stanisław Szadyko

 1.  

Kłąb Dorota

Angielsko-polski słownik dydaktyczny pilotów wycieczek --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Aleksandra Waszczuk-Ziń

 1.  

Kłodawska Anna

An English-Polish dictionary of gynecological diseases with a Polish-English index. --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Piotr Twardzisz

 1.  

Kłysiak Izabela

Deutsch-Polnisches und Polnisch-Deutsches Fachwörterbuch aus dem Bereich der Finanzberichterstattung --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Agnieszka Dickel

 1.  

KMIECIAK Marzena

Słownik fachowy „Inżynieria genetyczna roślin w rolnictwie”/ FACHWÖRTERBUCH „PFLANZENGENTECHNIK IN DER LANDWIRTSCHAFT”

Warszawa 2004 str. 145

Promotor: dr Sambor Grucza

 1.  

Kmon Klaudia

Polskie ekwiwalenty wybranych angielskich terminów i wyrażeń występujących w Dyrektywie Unii Europejskiej nr 96/71/EC oraz w odnośnych postanowieniach przygotowawczych --- Warszawa   2005  --  Kier. Pracy:  Waldemar Woźniakowski

 1.  

Kniewska Marta

From a Rough Version to a Final Version of the "Master Contract of Sale" Translated from English into Polish --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Barbara Kielar

 1.  

Knyziak Dariusz

Polsko - Angielski słownik marketingu Internetowego --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Stanisław Szadyko

 1.  

Kobus Marta

English-Polish Learner's Dictionary. Bicycles --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Kocenko Paulina

Polish-English thematic terminological dictionary of contactology and ocular optics --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Waldemar Woźniakowski

 1.  

Kochaniak Katarzyna

Analiza konfrontatywna tekstów medycznych (na przykładzie angielskiej i polskiej prasy fachowej) --- Warszawa   2005  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Kociela Katarzyna

English-Polish Thematic Dictionary of Screen Printing --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Kocimska Kinga

Why does death make you laugh? Comparative analysis of humour elements translation in Mort by Terry Pratchett --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Krzysztof Fordoński

 1.  

Kociołczyk Urszula

Niemiecko-polski słownik terminologii z dziedziny telemarketingu / Deutsch-polnisches Wörterbuch der Terminologie im Bereich Telemarketing --- Warszawa   2005  --  Kier. Pracy:  Adam Marchwiński

 1.  

Kocon Monika

English Equivalents of Terms Selected from the Polish Public Procurement Law of 2004 (Amended in 2006). --- Warszawa   2006  --  Kier. Pracy:  Barbara Kielar

 1.  

Koksa Anna

Rosyjsko-polsko-angielski słownik asocjacyjny terminologii architektonicznej --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Kolmas Anna

Statistics in lexicography and a dictionary of statistical terms --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Piotr Twardzisz

 1.  

Kołaczkowski Dariusz

Comics and Internet Slang: Issues of Translation --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Krzysztof Fordoński

 1.  

Kołakowska Anna

English-Polish Thematic Dictionary of Active Tourism --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Waldemar Woźniakowski

 1.  

KOŁODYŃSKA Karina

Angielskie i polskie słownictwo zamówień publicznych w Unii Europejskiej (studium leksykograficzne) = English and Polsh Public Procurement Vocabulary in the European Union (Lexicographic Study)

Warszawa 2004 s. 80

Promotor: prof. dr hab. Jan Lewandowski

 1.  

Komardin Swietłana

Językowa różnorodność w Internecie a komunikacja on-line --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Adam Marchwiński

 1.  

KONDAREWICZ Anna

Polsko-angielski podręczny słownik turystyki górskiej / Polish-English concise dictionary of mountain tourism

Warszawa 2005  s. 93

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Lukszyn

 1.  

Kondej Monika

Polnisch-deutsches Fachwörterbuch aus dem Bereich Devisenrecht --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Agnieszka Dickel

 1.  

Kondziołka Agnieszka

Cultural Clashes Producing Humorous Effects in Chęciński's Film "Kochaj albo rzuć" as Reflected in Selected Subtitles Translated into English --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Barbara Kielar

 1.  

Konieczna Joanna

Deutsch-polnisches Wörterbuch der Terminologie aus dem Bereich Arbeitsrecht aufgrund ausgewählter Dokumente der Europäischen Union --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Ewa Zwierzchoń-Grabowska

 1.  

Koniorczyk Katarzyna

English - Polish Encyclopedic dictionary of Thermodynamics --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Krzysztof Fordoński

 1.  

Kontek Izabella

English-Polish dictionary of electronic media --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Richard Sokolowski

 1.  

Kopala Magdalena

An English- Polish Terminological Dictionary of Military Logistics --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Waldemar Woźniakowski

 1.  

Kopczyńska Eliza

English-Polish descriptive dictionary. Horse ridding equipment --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Kopeć Anna

Deutsch-Polnisches, Polnisch-Deutsches Fachwoerterbuch aus dem Bereich Leasing --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Hans-Jorg Schwenk

 1.  

Koper Marta

Niemiecko-polski i polsko-niemiecki słownik prawa pracy (urlopy zdrowotne) --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Stanisław Szadyko

 1.  

Kopij Agnieszka

Linguistische Merkmale von polnischen und deutschen Fachtexten aus dem Bereich Bankwesen - Hypothekarkredite --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Sambor Grucza

 1.  

Korbus Anna

English-Polish Thematic Dictionary of Civil Aviation --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Richard Sokolowski

 1.  

Kordys Anna

Słownik angielskich zapożyczeń w języku polskim w dziedzinie mody (na przykładzie współczesnych ubiorów damskich) --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Stanisław Szadyko

 1.  

Kornacka Agnieszka

Niemiecko-polski słownik skrótów i nazw własnych z zakresu Unii Europejskiej / Deutsch-polnisches worterbuch der abkurzungen und der eigennamen aus dem bereich der Europaischen Union --- Warszawa   2005  --  Kier. Pracy:  Hans-Jorg Schwenk

 1.  

Korona Katarzyna

English-Polish Illustrated Dictionary of the Furniture Industry --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Aleksandra Waszczuk-Ziń

 1.  

Korporowicz Ewa

Rosyjsko-polsko-angielski słownik terminologii z zakresu prawa pracy --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Stanisław Szadyko

 1.  

Korzeb Agnieszka

English-Polish didactic dictionary. Substantive law --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Kosiorek Sylwia

Dokumentacja prawno - ekonomiczna centrum handlowego. Studium leksykograficzne --- Warszawa   2005  --  Kier. Pracy:  Jan Lewandowski

 1.  

KOSSAK Maria

Język specjalistyczny z dziedziny produkcji szkła = Fachsprache Aus Dem Bereich Der Glasherstellung

Warszawa 2004 s. 89

Promotor: dr Agnieszka Dickel

 1.  

Kossakowska Dorota

Angielsko-polski słownik terminów medycznych. Materiały i sprzęt ortodontyczny --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Adam Marchwiński

 1.  

Kossowska Dorota

Angielsko-polski tematyczny słownik terminologii sportowej. Ujeżdżenie paraolimpijskie --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Adam Marchwiński

 1.  

Kostrzewa Agnieszka

The teaching of English for Specific Purposes: accounting. --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Piotr Twardzisz

 1.  

Koszuta Anna

Analiza tłumaczenia animowanych produkcji audiowizualnych na podstawie listy dialogowej (na przykładzie filmów "Potwory i Spółka" oraz "Wpuszczony w Kanał") --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Stanisław Szadyko

 1.  

Kościjański Łukasz

Nomenklatur aus dem Bereich Skispringen - ein Deutsch-Polnisches Woerterbuch --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Hans-Jorg Schwenk

 1.  

Kotkowska Kinga

English-Polish Thematic Dictionary of Tailoring --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Richard Sokolowski

 1.  

Kowal Paulina

English-Polish didactic dictionary. Project management --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Kowalczuk Anna

English-Polish Terminological Dictionary of Latin-American Ballroom Dances --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Tomasz Łysak

 1.  

Kowalczyk Justyna

Rosyjsko-polsko-angielski słownik terminów z zakresu leasingu --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Adam Marchwiński

 1.  

Kowalczyk Michał

Deutsch-polnisches Wörterbuch aus dem Bereich der Keyboard-Bedienung --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Silvia Bonacchi

 1.  

Kowalewski Szymon

Annotated Polish Translation of a Sociological Text: P. L. Berger, The Cultural Dynamics of Globalization --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Barbara Kielar

 1.  

Kowalska Agnieszka

A Polish-English thematic dictionary of women’s fashion --- Warszawa   2011  --  Kier. Pracy:  Piotr Twardzisz

 1.  

KOWALSKA Beata

Szkolne słownictwo zawodów gastronomicznych. Angielsko-polskie studium leksykograficzne = The Vocabulary of Gastronomy – Connected Job. An English-Polish Lexicographic Study

Warszawa 2004 s. 189

Promotor: prof. dr hab. Jan Lewandowski

 1.  

Kowalska Karolina

An English-Polish dictionary of rowing. --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Piotr Twardzisz

 1.  

Kowalska Magda

Wielojęzyczny słownik eksplikatywny. Podatek VAT. --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Kowalska Małgorzata

An analysis of the adjustment of medical expertise in texts imtended for patients. A study of English and Polish handbooks, booklets and web sites for patients. --- Warszawa   2006  --  Kier. Pracy:  Krzysztof Fordoński

 1.  

Kowalska Marta

Polish-English terminological dictionary of roofing --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Waldemar Woźniakowski

 1.  

Kowalski Mariusz

English-Polish thematic terminological dictionary of modern sniper rifles (as exemplified by Barret M82A1) --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Waldemar Woźniakowski

 1.  

Kowaluk Marcin

English-Polish encyclopaedic dictionary of advertising terms --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Koza Diana

Polish-English Learner's Dictionary. Anatomy of the Eye --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Koza Natalia

An English-Polish terminological dictionary. Brewing coffee --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Piotr Twardzisz

 1.  

Kozak Anna

Hodowla koni Angielsko-polskie studium leksykograficzne --- Warszawa   2005  --  Kier. Pracy:  Jan Lewandowski

 1.  

Koziełł-Poklewska Katarzyna

Angielsko-polski słownik eksplikatywny. Cukrzyca typu 1. i dietetyka --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Kozieradzki Jakub

Deutsch-polnisches, polnisch-deutsches Wörterbuch der Terminologie aus dem Bereich Online-Banking --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Agnieszka Dickel

 1.  

Kozikowska Anna

Dodatkowe techniki w nauczaniu młodzieży gramatyki języka angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym, wiek 14-16 --- Warszawa   2005  --  Kier. Pracy:  Waldemar Woźniakowski

 1.  

Kozioł Anna

English - Polish Thematic Dictionary of Choral Terminology --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Tomasz Łysak

 1.  

Kozłowska Justyna

Translationsorientiertes deutsch-polnisches und polnisch-deutsches Fachwörterbuch aus dem Bereich Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Sambor Grucza

 1.  

Kozłowska Marta

Wybrane zagadnienia nauczania języka angielskiego zawodowego w szkole średniej --- Warszawa   2005  --  Kier. Pracy:  Waldemar Woźniakowski

 1.  

Kozłowski Łukasz

Localization of Computer Role-playing Games Based on Neverwinter Nights 2 crpg --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Barbara Kielar

 1.  

Kozodój Izabela

Personality type and its influence on translation and interpreting processes --- Warszawa   2006  --  Kier. Pracy:  Joanna Lewińska

 1.  

Kracińska Aneta

Współczesne rosyjskie akronimy technolektu finansów i giełd - analiza lingwistyczna --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Stanisław Szadyko

 1.  

Kramarz Krzysztof

Comparative analysis of Polish translations of E. M. Forster’s "A Room with a View" --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Krzysztof Fordoński

 1.  

Krasowicz Aleksandra

Polsko-angielsko-rosyjski słownik modułowy. Zamówienia publiczne --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Krawczyk Małgorzata

Russko-pol’sko-anglijsko-ukrainskij tematičeskij slovar’ Strojmaterialy --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Adam Marchwiński

 1.  

Krawczyk Marek

English-Polish terminological dictionary of printing industry --- Warszawa   2008  --  Kier. Pracy:  Richard Sokolowski

 1.  

Krawczykowska Agnieszka

Polish - English Thematic Terminological Dictionary of Investment Process --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Waldemar Woźniakowski

 1.  

Krawczykowska Oliwia

Polnisches und deutsches Fachwortschatz aus dem Bereich: Abwasserreinigung --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Agnieszka Dickel

 1.  

Kreczko Kamil

Übersetzung der deutschen und polnischen Spiel- und Dokumentarfilmtitel --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Ewa Zwierzchoń-Grabowska

 1.  

Krogulska Aleksandra

English - Polish dictionary of technical terminology (flexible packaging) --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Jurij Lukszyn

 1.  

Krokoszyński Radosław

An English-Polish Dictionary of Terms Related to Athletics --- Warszawa   2006  --  Kier. Pracy:  Krzysztof Fordoński

 1.  

Krowicka Marta

An English-Polish dictionary of commercial real-estate lease terms --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Piotr Twardzisz

 1.  

Król Anna

Integrated Development of the Lexical Competence in LSP Teaching --- Warszawa   2007  --  Kier. Pracy:  Magdalena Olpińska-Szkiełko

 1.  

Król Justyna

English-Polish Dictionary of Terminology Related to Pregnancy and Confinement --- Warszawa   2010  --  Kier. Pracy:  Tomasz Łysak

 1.  

Król Magdalena

English-Polish modular dictionary of rights and obligations of citizens of the European Union; freedom of movement. --- Warszawa   2009  --  Kier. Pracy:  Waldemar Woźniakowski

 1.  

Król Robert