Wykaz prac doktorskich dostępnych w Bibliotece Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW

 

 

Nr

Autor

Tytuł

Sygnatura

 1.  

ANDRYCHOWICZ Agnieszka

Parametryczna analiza tekstu specjalistycznego jako nośnika wiedzy zawodowej (na materiale terminologii giełdowej).

Warszawa 2008  s. 247

Promotor: prof. dr hab. Stanisław Szadyko

DR 102

 1.  

BAJEROWSKA Anna

Sposoby transferencji wiedzy specjalistycznej.

Warszawa 2013  s. 256

Promotor: prof. dr hab. Sambor Grucza

DR 156

 1.  

BANASIAK Daniel Andrzej

„Russkie bogi” Daniila Andreeva : opyt intertekstual’nogo analiza.

Warszawa 2014  s. 246

Promotor: prof. dr hab. Ludmiła Łucewicz

DR 158

 1.  

BANASIUK Elżbieta

Koleje losu Niny Berberowej a jej autobiografia „Podkreślenia moje” („Kursiv moj”).

Warszawa 2007  s. 183 + aneks

Promotor: prof. dr hab. Alicja Wołodźko-Butkiewicz

DR 96

 1.  

BARANOWSKA Paulina

Typologia postaci we wczesnej twórczości Maksyma Gorkiego.

Warszawa 2015  s. 217

Promotor: prof. dr hab. Alicja Wołodźko-Butkiewicz

DR 175

 1.  

BIAŁAS Mateusz

Le discours politique hégémonique de Nicolas Sarkozy : rhétorique et mise en scène.

Warszawa 2014  s. 305 [T. 1]; s. 41 [T. 2] + CD

Promotor: prof. dr hab. Alicja Kacprzak, prof. dr hab. Agnès Celle

DR 160 [1-2]

 1.  

BIERNACKA Agnieszka

Funkcje tłumacza w rozprawie sądowej.

Warszawa 2010  s. 393

Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Tryuk

DR 125

 1.  

BINDAS-PIOTRKOWICZ Sylwia

Poetyka rosyjskojęzycznej prozy Vladimira Nabokova (1922-1940).

Warszawa 2008  s. 227

Promotor: prof. dr hab. Antoni Semczuk

DR 111

 1.  

BŁASZCZAK Agnieszka

Analiza łączliwości leksykalnej w ujęciu leksykograficznym (na przykładzie nazw barw w języku polskim i angielskim).

Warszawa 2017  s. 428

 

Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Jamrozik

DR 193

 1.  

BONEK Anna

Eyetracking-Analysw computergestutzen Ubersetzungsprozesses. Ubersetzung deutschsprachiger Verwaltungsakte ins Polnische.

Warszawa 2016  s. 323

Promotor: prof. dr hab. Sambor Grucza

DR 181

 1.  

BORKOWSKA Aldona

Autobiograficzna proza Wiktora Astafiewa („Ostatni pokłon”, „Wesoły żołnierz”).

Warszawa 2012  s. 266

Promotor: prof. dr hab. Alicja Wołodźko-Butkiewicz

DR 143

 1.  

BORKOWSKI Tomasz

Polsko-angielski tezaurus terminologii prawnej a harmonizacja prawa. Zasady konstruowania.

Warszawa 2008  s. 248

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Lukszyn

DR 110

13.   

BORSUKIEWICZ Józef

Lermontow i literatura polska.

Wrocław 1967   s.298

Promotor: prof. dr hab. Marian Jakóbiec

DR 7

 1.  

BORTNOWSKA Katarzyna

Twórczość poetycka współczesnych modernistów białoruskich.

Warszawa 2008  s. 214

Promotor: prof. dr hab. Aleksander Barszczewski

DR.106

 1.  

BUCHOWIECKA-FUDALA Agata

Projektowanie i konstruowanie programów kształcenia językowego. Koncepcja kształcenia językowego na studiach rusycystycznych.

Warszawa 2017  s. 329

Promotor: dr hab. Grażyna Mańkowska

DR 188

 1.  

BURNICKA-KALISCHEWSKA Sylwia

Powodzenie uczniów i studentów w przyswajaniu intonacji rosyjskiej w kontekście ich predyspozycji słuchowych.

Warszawa 2002  s. 242 Promotor: prof. dr hab. Władysław Figarski

DR 68

 1.  

BYRT-MIGDALSKA Alicja

Aleksander Lewitow: zarys twórczości.

Warszawa 1993  s.187

Promotor: prof. dr Antoni Semczuk

DR 49

 1.  

CHOJNACKA  Stanisława

Możliwość, a warunek (analiza znaczeniowa wybranych środków leksykalnych w języku polskim i rosyjskim).

Warszawa 1984  s. 121

Promotor: prof. dr hab. Albert Bartoszewicz

DR 14

 1.  

CHYLAK-SCHROEDER Teresa

Język białoruski w okresie kształtowania się normy literackiej na podstawie tekstu “Pana Tadeusza” w przekładzie Bronisława Taraszkiewicza.

Warszawa 1991  s. 125

Promotor: prof. Elżbieta Smułkowa

DR 45

 1.  

CIENIAWA Walentyna

Właściwości języka rosyjskiego tekstów z dziedziny fizyki.

Warszawa 1984  s. 251

Promotor: doc. dr hab. Jerzy Lukszyn

DR 13

 1.  

CILLONI-GAŹDZIŃSKA Giulia

Neera e il fantasmato della scrittrice ottocentesca : sintomi e strategie.

Warszawa 2016  s. 221

Promotor: prof. dr hab. Anna Tylusińska-Kowalska

DR 184

 1.  

CITKO Lilia

Antroponimia polsko-białoruskiego pogranicza w XVI wieku.

Białystok 1993   s. 224

Promotor: prof. dr Michał Kondratiuk

DR 48

 1.  

DAMM-ZIEJA Julia Krystyna

Struktura literaturnych geroev v istoričeskom romane V. Ja. Brjusova „Ognennyj angel”.

Warszawa 2016  s. 323

Promotor: prof. dr hab. Ludmiła Łucewicz

DR 183

 1.  

DĄBROWSKA Monika

Polonia en la obra de Sergio Pitol (Polska w twórczości Sergia Pitola).

 

Warszawa 2015  s. 343

Promotor: prof. dr hab. Adam Elbanowski

DR 173

 1.  

DĄBROWSKA  Magdalena

Rosyjska opowieść sentymentalna przełomu XVIII i XIX wieku. Warszawa 2002  s. 341

Promotor: prof. dr hab. Wiktor Skrunda

DR 67

 1.  

DĄBROWSKA-KAMIŃSKA Anna

Kategoria rodzaju gramatycznego rzeczowników w języku polskim i ukraińskim.

Warszawa 2000  s. 268

Promotor: prof. dr hab. Marian Jurkowski

DR 63

 1.  

DĄBROWSKI Andrzej

Materiały audiowizualne o tematyce prawniczej – reel justice- w nauczaniu angielskiego i niemieckiego języka prawa jako języka obcego.

Warszawa 2016  s. 282

Promotor: dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko

DR 178

 1.  

DĄBROWSKI Paweł

Słownik terminologiczny jako narzędzie pracy tłumacza tekstów medycznych.

Warszawa 2016  s. 309

Promotor: prof. dr hab. Jurij Lukszyn

DR 180

 1.  

DECZEWSKA Justyna

Pesni v obučenii inostrannym jazykam.

Warszawa 2015  s. 288

 

Promotor: dr hab. Ludmiła Szypielewicz

DR 167

 1.  

DELURA Sebastian

Dramaturgia Łesi Ukrainki. Nietzscheańskie źródła dialogu z chrześcijaństwem.

Warszawa 2014  s. 201

Promotor: Prof. dr hab. Stefan Kozak

DR 162

 1.  

DEMIANIUK Anna

Temat ojczyzny w białoruskim piśmiennictwie emigracyjnym po 1945 roku.

Warszawa 2011  s. 378

Promotor: prof. dr hab. Aleksander Barszczewski

DR 138

 1.  

DĘBSKA Karolina

Tekst polifoniczny jako przedmiot tłumaczenia literackiego.

Warszawa 2010  s.250

Promotor: dr hab. Krzysztof Hejwowski

DR 122

 1.  

DRABIK Iwona

Teksty bajek ludowych jako przedmiot analizy lingwistycznej.

Warszawa 2010  s. 277

Promotor: prof. dr hab. Jurij Lukszyn

DR 129

 1.  

DROZD Katarzyna

Białoruska proza łagrowa (lata 30. – 90. XX wieku).

Warszawa 2013  s. 316

Promotor: prof. dr hab. Aleksander Barszczewski

DR 147

 1.  

DRZEWIECKA Urszula

Syntaktyczne środki wyrażania ekspresji w języku rosyjskim i polskim.

Warszawa 1997  s. 200

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Lukszyn

DR 55

 1.  

FIGIEL Wojciech

Tożsamość i status tłumaczy z dysfunkcją wzroku.

Warszawa 2017  s. 309

Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Tryuk

DR 186

 1.  

FILIPOWICZ Aleksandra

Postać szaleńca w prozie rosyjskiej XIX wieku. Warszawa 1999  s. 277

Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Szyszko

DR 59

 1.  

FORMELA-BIGUS Kamila

Skuteczność komunikacji specjalistycznej realizowanej za pomocą stron WWW.

Warszawa 2016  s. 154

Promotor: dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko

DR 185

 1.  

FORNALCZYK Anna Danuta

Translating anthroponyms as exemplified by selected works of English children’s literature in their Polish versions.

Warszawa 2009   s. 241

Promotor: prof. dr hab. Tomasz P. Krzeszowski

DR 112

 1.  

GETKA Joanna

Charakterystyka języka "Nauk Parafialnych" ("Nauki Parochialnyja") - zabytku piśmiennictwa ruskiego z końca XVIII wieku.

Warszawa 2007  s. 314

Promotor: prof. dr hab. Mikołaj Timoszuk

DR 98

 1.  

GŁOGOWSKA Anna

Narracja skazowa w powieści Tatiany Tołstoj „Kyś” i w jej przekładzie polskim Jerzego Czecha.

Warszawa 2011  s. 310

Promotor: Prof. UW dr hab. Gennadiy Zeldovych

DR 135

 1.  

GOS Elżbieta

Językowy obraz świętych katolickich i prawosławnych w folklorze polskim i rosyjskim. Warszawa 2004     s.173

Promotor: prof. dr hab. Wanda Zmarzer

DR 75

 1.  

GÓRNICZ Mariusz

Elementy anglojęzyczne w polskich i rosyjskich tekstach medycznych.

Warszawa 2007   s.258

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Lukszyn

DR 90

 1.  

GRABIŃSKA Gizela

Istoričeskaja tetralogija Marka Aldanova „Myslitel’”.

Warszawa 2004  s. 200

Promotor: prof. dr hab. Wiktor Skrunda

DR 72

 1.  

GRĄCKA Monika

Proza literacka Iwana I. Panajewa.

Warszawa 1999  s. 247

Promotor: prof. dr hab. Wiktor Skrunda

DR 60

 1.  

HEJWOWSKI Krzysztof

Psycholingwistyczny model procesu tłumaczenia.

Warszawa 1993   s.159

Promotor: prof. dr hab. Barbara Z. Kielar

DR 50

 1.  

HNATIUK Aleksandra

Ukrains’ka duchovna pisnja periodu barokko.

Warszawa 1992  s.325

Promotor: prof. dr hab. Stefan Kozak

DR 52

 1.  

HOHER Ewa

Fachwissenstransferenz im offentlichen Diskurs am Beispiel deutschsprachiger Texte uber Windenergie.

Warszawa 2014  s. 203

Promotor: prof. dr hab. Sambor Grucza

DR 161

 1.  

HORODYSKA-KARWAT Dorota

Mieszczański typ bohatera w rosyjskiej prozie radzieckiej lat siedemdziesiątych.

Warszawa 1983   s.308

DR 12

 1.  

HRYNIUK Katarzyna

Vocabulary Acquisition from Professional Discourse. The Case of Business Texts.

Warszawa 2007   s.223

Promotor: prof. dr hab. Maria Dakowska

DR 94

 1.  

HUK Irena

Antroponimia chłopska dawnej Ziemi Chełmskiej w wieku XVIII (w granicach dziesiejszego państwa polskiego).

Warszawa 1997            s.378 + 2 mapy

Promotor: prof. dr hab. Marian Jurkowski

DR 54

 1.  

IVANOU Uladzislau

Feminizacyja belaruskaj movy.

Warszawa 2017  s. 200

Promotor: prof. dr hab. Nina Barszczewska

DR 190

 1.  

JAKUBIAK Olga

Lingwistyczna atrybucja tekstów specjalistycznych w ujęciu konfrontatywnym.

Warszawa 2009  s. 225

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Lukszyn

DR 119

 1.  

JAKUBOWSKA-KRAWCZYK Katarzyna

„My” i „Oni”. Obraz Polaka i Ukraińca w literaturze polskiej i ukraińskiej pierwszej połowy XIX wieku.

Warszawa 2012  s. 295

Promotor: Prof. dr hab. Stefan Kozak

DR 142

 1.  

JAŃCZUK Helena

Slovo i sintaksis v poezii Mariny Cvetaevoj.

Warszawa 2001   s.357

Promotor: prof. dr hab. Stanisław Siatkowski

DR 64

 1.  

JASIŃSKA-SOCHA Teresa

Formy fleksyjne starobiałoruskich zabytków drugiej połowy XVI wieku.

Warszawa 1975   s.378

Promotor: prof. dr A. Obrębska-Jabłońska

DR 10

 1.  

JATCZAK Grażyna

Obrazek i szkic w polskiej i rosyjskiej literaturze lat trzydziestych-czterdziestych XIX wieku.

Warszawa 1979  s.319

Promotor: doc. dr hab. B. Galster

DR 15

 1.  

JENDRYCH Elżbieta

Minimum terminologiczne dla potrzeb glottodydaktyki języków specjalistycznych (na materiale angielskich tekstów biznesowych).

Warszawa 2009 s. 247

Promotor: prof. dr hab. Stanisław Szadyko

DR 116 [1]

 1.  

JENDRYCH Elżbieta

Minimum terminologiczne angielskiego języka biznesu dla celów glottodydaktycznych. Cz. 2. aplikacyjna.

Warszawa 2009  s. 115

Promotor: prof. dr hab. Stanisław Szadyko

DR 116 [2]

 1.  

JĘDRZEJKIEWICZ Anna

Biografia literacka A.S. Puszkina w radzieckiej powieści biograficznej.

Warszawa 1977  s.239

Promotor: doc. dr Florian Nieuważny

DR 62

 1.  

KAJTOCH Wojciech

Twórczość braci Strugackich – pisarzy – fantastów.

Warszawa 1990  s.481

Promotor: doc. dr hab. Florian Nieuważny

DR 44

 1.  

KALETA Radosław

Białorusko-polska homonimia językowa.

Warszawa 2011  s. 300

Promotor: prof. dr hab. Nina Barszczewska

DR 133

 1.  

KARAG’OZOVA Snežina

Osnovnye mestoimennye sredstva referencii v sovremennom bolgarskom jazyke.

Warszawa 1980    s.132

Promotor: prof. A. Bogusławski

DR 1

 1.  

KARASZEWSKA Karolina

Metody audiodeskrypcji i wpływ ich zastosowania na zrozumienie filmu przez odbiorców.

Warszawa 2015  s. 264

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Hejwowski

DR 169

 1.  

KARPIŃSKI Łukasz

Teoretyczne podstawy sporządzania modułowego słownika terminologii branżowej (na materiale lądowego budownictwa transportowego w języku polskim, rosyjskim i angielskim).

Warszawa 2005  T. 1 :  s.177; T. 2 : s.197

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Lukszyn

DR 80

 1.  

KARWOWSKA Katarzyna

„Wypędzeni do raju”. Portret własny późnych przesiedleńców z Polski w literaturze polskiej w Niemczech.

Warszawa 2014  s. 260

Promotor: prof. dr hab. Jan Koźbiał

DR 155

 1.  

KIZIŃSKA Anna

Ekwiwalencja w tłumaczeniu tekstów prawnych i prawniczych na przykładzie polskiego i brytyjskiego prawa spadkowego.

Warszawa 2013  s. 278

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Hejwowski

DR 148

 1.  

KLEJNOWSKA-BOROWSKA Martyna Agata

Zasady konstruowania specjalistycznego słownika rosyjsko-polskiego dla celów dydaktycznych (terminologia papierów wartościowych)

Warszawa 2014  s. 426

Promotor: prof. dr hab. Wanda Zmarzer

DR 166

 1.  

KONIK Tomasz

Konfrontatywna analiza polskich i angielskich wyrażeń epistemicznych – imlikacje translatoryczne i glottodydaktyczne.

Warszawa 1992  s.321

Promotor: prof. dr hab. F. Grucza

DR 51

 1.  

KORNACKA Małgorzata

Językowe środki wyrażania kategorii miary (na materiale rosyjskim i polskim).

Warszawa 2003  s.287

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Lukszyn

DR 77

 1.  

KORZENIOWSKA-BIHUN Anna

Dyskurs genderowy we współczesnej dramaturgii ukraińskiej.

Warszawa 2015  s. 222

Promotor: prof. dr hab. Walentyna Sobol

DR 176

 1.  

KOSIOR Danuta

Izmenenie leksičeskoj normy sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka 1950-1980-ch godov (imena suščestvitel’nye i imena prilagatel’nye) na osnovanii pjati izdanij „Slovarja russkogo jazyka” S.I. Ožegova.

Warszawa 1994 s.244 + Słownik

Promotor: prof. H. Milejkowska

DR 56

 1.  

KOWALCZYK-BOROWSKA Anna

Zasady analizy konfrontatywnej tekstów specjalistycznych (na materiale angielskiego i polskiego języka informatyki).

Warszawa 2008  s. 206

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Lukszyn

DR 104

 1.  

KOWALEC-PROTASIEWICZ Magdalena

Modele kobiecości w literaturze ukraińskiej na przykładzie prozy Ireny Karpy.

Warszawa 2014  s. 159

Promotor: dr hab. Bazyli Nazaruk

DR 165

 1.  

KOWALSKI Grzegorz

Pragma-rhetorical Strategies of Claim-making and Claim-challenging in Polish and English Scientific Discourse.

Warszawa 2010  s. 643

Promotor: prof. dr hab. Anna Duszak

DR 126

 1.  

KRASNODĘBSKA Maria

Powieści historyczne Aleksandra Weltmana.

Warszawa 1979  s.187

Promotor: prof. dr hab. A. Semczuk

DR 26

 1.  

KRENSKA Natalia

Glottodidaktičeskie aspekty russkogo jazyka biznesa v Pol’še.

Warszawa 2008  s. 247

Promotor: prof. dr hab. Władysław Figarski

DR.105

 1.  

KRYCKA Iwona

Od wspomnień do mitu: „Życie Arseniewa” Iwana Bunina (monografia).

Warszawa 1999  s.244

Promotor: dr hab. Alicja Wołodźko-Butkiewicz

DR 58

 1.  

KRYSKA Urszula

Postać nihilisty w literaturze rosyjskiej lat sześćdziesiątych XIX wieku.

Warszawa 1999  s.256

Promotor: prof. dr hab. T. Szyszko

DR 61

 1.  

KULCZYŃSKA Agnieszka

Wpływ wiedzy kulturowej i znajomości schematów tekstowych na rozumienie i zapamiętywanie tekstu narracyjnego w języku obcym.

Warszawa 2007  s. 280

Promotor: prof. dr hab. Maria Dakowska

DR 97

 1.  

KUMIĘGA Łukasz

Rechtsextremistischer Diskurs in Deutschland (am Beispiel der Strassendemontrationen in den 2008-2009).

Warszawa 2012  s. 327

Promotor: prof. dr hab. Anna Duszak

DR 141

 1.  

KURATCZYK Magdalena

Rosyjskie i polskie czasowniki o temacie z nazwą osobową.

Warszawa 1984  s.146

Promotor: prof. dr hab. A. Bartoszewicz

DR 21

 1.  

KUZBORSKA Halina

Universale Aufklärungskultur und regionale Ansätze im Werk von Kristijonas Donelaitis: Literarische Vorbilder und das preussisch litauische Kolorit.

Warszawa 2005  s.248

Promotor: prof. dr hab. Jan Koźbiał

DR 83

 1.  

LATKOWSKA Magdalena

Polityczne aspekty działalności publicznej Gǔntera Grassa.

Warszawa 2006  s.252

Promotor: prof. Jan Koźbiał

DR 85

 1.  

LENARCZYK Jerzy

Współczesna twórczość M. Gorkiego i modernizm rosyjski.

Warszawa 1965  s.283

Promotor: prof. dr S. Fiszman

DR 9

 1.  

LESIAK-BIELAWSKA Elżbieta D.

Exploring the relationship style preferences and reading and listening strategy use in English as a foreign language = Związki pomiędzy preferencjami w zakresie stylów uczenia się a zastosowaniem strategii czytania i słuchania w angielskim jako języku obcym.

Warszawa 2007  s. 327

Promotor: prof. dr hab. Maria Dakowska

DR 95

 1.  

LESICKA Olga

Anglojęzyczne zapożyczenia terminologiczne w rosyjskich czasopismach ekonomicznych przełomu XX i XXI wieku.

Warszawa 2013  s. 545

Promotor: Prof. dr hab. Stanisław Siatkowski

DR 151

 1.  

LIPIŃSKA-DERLIKOWSKA Magdalena

A Glottodidactic Evaluation of the Callan Method – an Alternative Method of Teaching English as a Foreign Language.

Warszawa 2007  s. 299

Promotor: prof. dr hab. Maria Dakowska

DR 99

 1.  

LUCIŃSKI Kazimierz

Zapożyczenie angielskie w języku polskim i rosyjskim (studia konfrontatywne).

Warszawa 1985   s.190 + suplement

Promotor: doc. dr hab. Marian Jurkowski

DR 32

 1.  

ŁEPKOWSKA Ewa

Życie i myśl Dietricha Bonhoeffera w dyskursie opozycjonistów PRL.

Warszawa 2011  s. 265

Promotor: prof. dr hab. Aleksander Wirpsza

DR 139

 1.  

ŁOMPIEŚ Jan Bolesław

Raport roczny przedsiębiorstwa w układzie komunikacji  profesjonalnej (na materiałach polskiej i brytyjskiej sprawozdawczości spółek giełdowych).

Warszawa 2013  s. 474 + 60 + CD [korpus tekstów]

Promotor: prof. dr hab. Sambor Grucza

DR 149

 1.  

ŁUCZYŃSKA Anna

Rosyjska powieść produkcyjna w latach 1945-1967.

Warszawa 1981  s.151

Promotor: doc. dr Florian Nieuważny

DR 19

 1.  

ŁUKASIK Marek

Teksty specjalistyczne a konstruowanie terminograficzne. Tom 1.

Warszawa 2010  s. 313

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Lukszyn

DR 120 [1]

 1.  

ŁUKASIK Marek

Teksty specjalistyczne a konstruowanie terminograficzne. Tom 2.

Warszawa 2010  s. 215

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Lukszyn

DR 120 [2]

 1.  

ŁUKASZEWICZ Marta

Obraz prichodskogo svjaščennika v russkoj belletristike 60-ch - 70-ch gg. XIX veka.

Warszawa 2009  s. 257

Promotor: prof. dr hab. Ludmiła Łucewicz

DR 114

 1.  

ŁUŻNY Ryszard

Studia nad rosyjskim czasopiśmiennictwem satyrycznym okresu Oświecenia.

Kraków 1961   s.228

Promotor: prof. dr Wiktor Jakubowski

DR 5

 1.  

MAJEWSKI Włodzimierz

Glottodydaktyczne zastosowania submodalnościowych technik neurolingwistycznego programowania.

Warszawa 2003  s.136

Promotor: prof. dr hab. Franciszek Grucza

DR 71

 1.  

MAŁACHOWICZ Marta

Transfer wiedzy specjalistycznej w układzie interlingwalnej komunikacji zawodowej.

Warszawa 2008  s. 187

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Lukszyn

DR 103

 1.  

MAŃKOWSKA Grażyna

Eufemizmy we współczesnym języku polskim i rosyjskim (konfrontatywno-typologiczna analiza semantyczna).

Warszawa 2001  s.456

Promotor: prof. dr hab. S. Siatkowski

DR 66

 1.  

MASTELA Olga

„Zimowa opowieść” Williama Shakespeare’a w polskich interpretacjach: studia krytycznoliterackie, przekłady oraz wystawienia teatralne.

Warszawa 2009  s. 321

Promotor: prof.dr hab. Krystyna Kujawińska-Courtney

DR 113

 

 1.  

MELA-CULLEN Wioletta

Łączliwość terminologiczna w słowniku polskiego i rosyjskiego prawa farmaceutycznego.

Warszawa 2014  s. 285

Promotor: prof. dr hab. Jurij Lukszyn

DR 163

 1.  

MĘDRZAK-CONWAY Marta

Ricezione delle opera di Italo Svevo negli Statti Uniti e gli influssi sveviani sugli scrittori ebreo-americani del dopoguerra.

Warszawa 2015  s. 238

Promotor: prof. dr hab. Anna Tylusińska-Kowalska

DR 168

 1.  

MICHALEWSKA Olga

Problemy kompozycji poematu radzieckiego (A. Achmatowa, A. Błok, W. Majakowski, M. Zabołocki).

Warszawa 1980 s.153

Promotor: doc. dr Florian Nieuważny

DR 28

 1.  

MICHAŁOWSKI Piotr

Struktura wiedzy zawodowej w ujęciu terminograficznym.

Warszawa 2010  s.219

Promotor: prof. dr hab. Jurij Lukszyn

DR 121

 1.  

MICHTA Tomasz

Struktura konceptualna wiedzy w słowniku terminologii przedmiotowej.

Warszawa 2015  s. 187

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Lukszyn

DR 170

 1.  

MIERZEJEWSKA Donata

Nazwy części ciała jako baza słowotwórcza we współczesnym języku rosyjskim i polskim.

Warszawa 1980  s.132+XLIV

Promotor: doc. dr hab. A.Bartoszewicz

DR 25

 1.  

MIERZYŃSKA Władilena

Glottodidaktičeskie aspekty obučenija ponimaniju kommerčeskich dokumentov na russkom jazyke.

Warszawa 1997  s.189

Promotor: dr hab. L. Bartoszewicz

DR 69

 1.  

MIESZKOWSKA Walentyna

Stereotypy werbalne we współczesnych rosyjskich tekstach poetyckich (na materiale poezji Anny Achmatowej, Aleksandra Błoka i Sergiusza Jesienina).

Warszawa 1988  s.173

Promotor: doc. dr hab. Jerzy Lukszyn

DR 38

 1.  

MOCZULSKI Mirosław

Lingwistyczne i glottodydaktyczne aspekty rodzajnika.

Warszawa 1980 

Promotor: prof. dr hab. F. Grucza

DR 2

 1.  

MOSZCZYŃSKA Ewa Alicja

„Team Teaching” w nauczaniu języków obcych: model współpracy w zespole dwuosobowym.

Warszawa 2004  s.251

Promotor: prof. dr hab. Jan Koźbiał

DR 73

 1.  

MUSZYŃSKA-WOLNY Dorota

Charakterystyka semantyczno-składniowa czasowników procesywnych w języku rosyjskim i polskim.

Warszawa 2001

Promotor: prof. dr hab. W. Zmarzer

DR 65

 1.  

NAGÓRKA Piotr Paweł

Tezaurus terminologii branżowej jako tekst edukacyjny.

Warszawa 2011  s. 365 (+CD: „Dwujęzyczny tezaurus enologii)

Promotor: prof. dr hab. Jurij Lukszyn

DR 131

 1.  

NASIADKA Mieczysław

The Conduit in Human Communication.

Warszawa 2004  s.205

Promotor: prof. dr hab. Tomasz P. Krzeszowski

DR 74

 1.  

NAWRACKA Monika J.

Międzykulturowość i transkulturowość w refleksyjnym procesie glottodydaktycznym (na przykładzie nauczania i uczenia się języka polskiego jako obcego).

Warszawa 2017  s. 302

Promotor: prof. dr hab. Przemysław E. Gębala

DR 192

 1.  

NOWAKOWSKA Joanna

Proza Aleksandra Biestużewa-Marlińskiego w okresie zesłania (1829-1837).

Kielce 1988   s.267

Promotor: prof. dr hab. A. Semczuk

DR 43

 1.  

OLBRYCH Wiesława

Współczesna rosyjska powieść psychologiczna nurtu ludowego.

Warszawa 1982  s.260

Promotor: doc.dr Florian Nieuważny

DR 18

 1.  

OMELJANIUK Nina

Dialektyzmy w „Tłumaczalnym slouniku belaruskaj mowy”.

Warszawa 1988 s.175

Promotor: prof. dr hab. A. Bartoszewicz

DR 39

 1.  

ORLIŃSKA Wioletta

Ewolucja języka w dyskursie reklamowym (po 1990 r.).

Warszawa 2005 s.194

Promotor: prof. dr hab. Jan Lewandowski

DR 79

 1.  

OSIEJEWICZ Joanna

Terminologische Komponenten Polnischer und Deutscher Fachsprache der KFZ-Haftpflichtversicherung aus der Übersetzungsperspektive.

Warszawa 2010  s. 240

Promotor: prof. dr hab. Sambor Grucza

DR 117

 1.  

OSTANINA-OLSZEWSKA Julia

Theoretical and Practical Problems of Transcription in a Multilanguage Dictionary.

Warszawa 2005  s.231

Promotor: prof. dr hab. Tomasz P. Krzeszowski

DR 84

 1.  

PADSASONNY Siarhei

Motiv grecha v romanach F. M. Dostoevskogo.

Warszawa 2001  s. 215

Promotor: prof. dr hab. Ludmiła Łucewicz

DR 136

 1.  

PANASIUK Nadzieja

Zagadnienie przekładu artystycznego z języka białoruskiego na język polski (na materiale współczesnej prozy białoruskiej).

Warszawa 1987  s.260

Promotor: prof. dr hab. A. Bartoszewicz

DR 40

 1.  

PAŃKOWSKA Elżbieta

Twórczość ludowa Władimira Wojnowicza.

Warszawa 2007  s.170

Promotor: prof. dr hab. Wanda Supa

DR 89

 1.  

PAROWENKO Robert

Kluczowe terminy socjokulturowe jako jednostki opisu leksykograficznego (na materiale języka polskiego i szwedzkiego).

Warszawa 2007   s.219

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Lukszyn

DR 93

 1.  

PAWLAK Zofia

Podstawy nauczania wymowy rosyjskiej na I roku studiów rusycystycznych.

Warszawa 1986  s.193

Promotor: doc. dr hab. J. Wawrzyńczyk

DR 36

 1.  

PAWŁOWSKA Katarzyna

The concept time in english in the light of the invariance principle (Pojęcie czasu w języku angielskim w świetle zasady inwariancji).

Warszawa 2006  s.220

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Paweł Krzeszowski

DR 86

 1.  

PAWŁOWSKI Grzegorz

Konnotationen der Wörter „Nation, Staat, Kirche, Religion, Kunst, Freiheit” und ihrer polnischen Entsprechungen „naród, państwo, religia, sztuka, wolność”. Eine deutsch-polnische kontrastive Studie.

Warszawa 2007  s.228

Promotor: prof. dr hab. Franciszek Grucza

DR 88

 1.  

PAZDRO Grażyna

Kultura i literatura ukraińska w publicystyce Iwana Franki na łamach czasopism polskich.

Warszawa 1975  s.250 + 77

Promotor: doc. dr F. Nieuważny

DR 8

 1.  

PERET Elżbieta

Lekykalne wykładniki kategorii określności i nieokreślności (na materiale współczesnej literatury rosyjskiej i polskiej).

Warszawa 2010  s. 255

Promotor: prof. dr hab. Wanda Zmarzer

DR 127

 1.  

PIĄTKOWSKA Józefina Inessa

Poetika sugestii v lirike Mariny Cvetaevoj.

Warszawa 2010  s. 228

Promotor: prof. dr hab. Gennadij Zeldovych

DR 123

 1.  

PIETRASZKIEWICZ Janina

Roman Andreja Belogo „Peterburg” : antičnye i christianskie motivy.

Warszawa 2009,  s. 222

Promotor: prof. dr hab. Wiktor Skrunda

DR 118

 1.  

PIOTROWSKA Joanna

Dnevniki L.N. Tolstogo (1847-1865) kak otraženie bytovych i bytijnych refleksij.

Warszawa 2011  s. 266

Promotor: prof. dr hab. Ludmiła Łucewicz

DR 130

 1.  

PLEWA Elżbieta

Układy translacji audiowizualnych w ujęciu translatoryki antropocentrycznej.

Warszawa 2014  s. 185

Promotor: prof. dr hab. Sambor Grucza

DR 157

 1.  

PŁUSA Paweł

Zastosowanie magnetowidu w nauczaniu języków obcych na przykładzie adaptowanego kursu telewizyjnego „En français”.

Warszawa 1980  s.177

Promotor: prof. dr hab. F. Grucza

DR 27

 1.  

PŁUŻYCZKA Monika

Psycholingwistyczne aspekty dydaktyki translacji tekstów specjalistycznych (na materiale rosyjskich tekstów prawnych).

Warszawa 2008   s. 315

Promotor: prof. dr hab. Stanisław Szadyko

DR 108

 1.  

PYTEL Waldemar A.

Preparacja tekstu specjalistycznego w układzie glottodydaktycznym.

Warszawa 2005  s.213

Promotor: prof. dr hab. J. Lukszyn

DR 78

 1.  

RĘDZIOCH-KORKUZ Anna

Opera Subtitling as a Special Case of Audiovisual Translation.

Warszawa 2013  s. 247

Promotor: Prof. dr hab. Krzysztof Hejwowski

DR 150

 1.  

ROLAK Irina

Evoljucija v sovremennoj russkoj leksike i ee ekzemplifikacija v glottodidaktičeskom processe v vysšich učebnych zavedenijach Pol’ši.

Warszawa 1998  s.245

Promotor: prof. dr hab. Władysław Figarski

DR 57

 1.  

ROMAN-RAWSKA Katarzyna Urszula

Literatura i polityka „Nowy realizm” w rosyjskim polu literackim po 1991 roku.

Warszawa 2017  s. 299

Promotor: prof. dr hab. Magdalena Dąbrowska

DR 189

 1.  

RYBIŃSKA Agnieszka Natalia

Pragmalingwistyczna analiza tekstów szkoleniowych z zakresu zarządzania.

Warszawa 2012  s. 245

Promotor: prof. dr hab. Jurij Lukszyn

DR 145

 1.  

RZEPKOWSKA Agnieszka

Interdyscyplinarny słownik specjalistyczny jako przedmiot konstuowania terminologicznego (na materiale tekstów specjalistycznych z zakresu prawa podatkowego).

Warszawa 2014  s. 269

Promotor: Prof. dr hab. Jerzy Lukszyn

DR 164

 1.  

SADOWSKI Jakub

Utopijne koncepcje obyczajowości rodzinnej i prokreacji w literaturze rosyjskiej lat 20. – 30. XX w.

Warszawa 2003   s. 203

Promotor: prof. dr hab. Wiktor Skrunda

DR 70

 1.  

SALICH Hanna

Techniki i strategie tłumaczenia neologizmów autorskich – polska literatura fantastyczna i fantastycznonaukowa w angielskich przekładach.

Warszawa 2015  s. 290

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Hejwowski

DR 171

 1.  

SĄSIADEK Sławomir

Antonimika i synonimika w systemie języka esperanto (w porównaniu z rosyjskim).

Warszawa 1985  s.355

Promotor: doc. dr hab. Marian Jurkowski

DR 33

 1.  

SIARKIEWICZ Paweł

Obraz inteligencji rosyjskiej w „opowieściach moskiewskich” Jurija Trifonowa.

Warszawa 2015  s. 176

Promotor: prof. dr hab. Alicja Wołodźko-Butkiewicz

DR 172

 1.  

SIELICKI Franciszek

Klasycy prozy rosyjskiej w Polsce międzywojennej.

Wrocław 1960  s.298

Promotor: prof. dr M. Jakóbiec

DR 3

 1.  

SITKOWSKI Krzysztof Maciej

Rola i znaczenie kompresji tekstowej w przekładzie pisemnym (na materiale tekstów technicznych)

Warszawa 2016  s. 278

Promotor: prof. dr hab. Jurij Lukszyn

DR 179

 1.  

SKRUNDA Wiktor

Ewolucja rosyjskich almanachów literackich lat 1794-1852.

Warszawa 1971  s.280

Promotor: doc. dr B. Białokozowicz

DR 6

 1.  

SMORCZEWSKA Helena

Liryka pejzażowa Gawryły Dzierżawina.

Warszawa 1986  s.242

Promotor: doc. dr hab. Tadeusz Kołakowski

DR 37

 1.  

SMYCZYŃSKA Elżbieta

Bolesław Leśmian i literatura rosyjska.

Warszawa 1982  s.238

Promotor: prof. dr hab. B. Białokozowicz

DR 17

 1.  

SOBCZAK Izabella

Z zagadnień rozwoju słowotwórstwa jako podstawy analizy semantycznej wyrazu.

Warszawa 1985  s.355

Promotor: doc.dr hab. J. Wierzchowski

DR 34

 1.  

SOKÓLSKI Karol

Polsko-rosyjskie tożsamości i podobieństwa leksykalne w słownictwie prawniczym (na podstawie słowników).

Warszawa 1993   s. 209

Promotor: prof. dr hab. Marian Jurkowski

DR 47

 1.  

SOŁOWICZ Leonida

Rol’ Nikolaja Ivanoviča Greča (1787-1867) v razvitii norm russkogo literaturnogo jazyka pervoj poloviny XIX veka.

Warszawa 1987  s.220

Promotor: prof. dr hab. H. Milejkowska

DR 42

 1.  

SPYTEK Patrycja

Gustaw Herling-Grudziński jako krytyk literatury rosyjskiej („Dziennik pisany nocą”).

Warszawa 2013  s. 280

Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Semczuk-Jurska

DR 146

 1.  

STANKIEWICZ-WALTER Eugenia

Poliprefiksacja czasowników w języku polskim i rosyjskim (studium komparatystyczne).

Warszawa 1987  s.200

Promotor: doc. dr hab. Maria Jeżowa

DR 41

 1.  

STEFANIAK Karolina

Asymetria językowa i społeczna na przykładzie interakcji lekarz-pacjent.

Warszawa 2007  s. 257

Promotor: prof. dr hab. Anna Duszak

DR 100

 1.  

SZCZYGŁOWSKA Martyna

Übersetzungsfehler. Eine kritische Betrachtung aus der Sicht der anthropozentrischen Sprachentheorie.

Warszawa 2010  s. 263

Promotor: prof. dr hab. Sambor Grucza

DR 124

 1.  

SZEMIŃSKA Weronika

Sposoby reprezentacji wiedzy specjalistycznej w słowniku dla tłumacza.

Warszawa 2013  s. 208

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Lukszyn

DR 153

 1.  

SZERSZEŃ Paweł

Glottodydaktyczne adaptacje niemieckojęzycznych tekstów internetowych.

Warszawa 2007  s. 237

Promotor: prof. dr hab. Sambor Grucza

DR 101

 1.  

SZLACHTA-MISZTAL Justyna

Pograniczny charakter przemysłowego Górnego Śląska w perspektywie współczesnej literatury tożsamościowej.

 

Warszawa 2016  s. 256

Promotor: prof. dr hab. Aleksander Wirpsza

DR 177

 1.  

SZOKALSKI Jerzy

Czas w poezji Jesienina.

Warszawa 1985  s.263

Promotor: doc. dr hab. Tadeusz Kołakowski

DR 35

 1.  

SZPOTAKOWSKA Katarzyna

Maksymalizacja zdfolności wiedzotwórczej w uczeniu języka angielskiego dla celów biznesowych.

Warszawa 2017  s. 221

Promotor: dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko

DR 191

 1.  

SZTUK Alicja

Normalizacja translatoryczna polskiej i niemieckiej terminologii z zakresu ochrony danych osobowych.

 

Warszawa 2016  s. 253

Promotor: prof. dr hab. Sambor Grucza

DR 182

 1.  

SZUK-BERNACIAK Małgorzata

Analiza instrukcji obsugi ze stanowiska lingwistyki tekstu specjalistycznego.

Warszawa 2010  s. 257+60 (korpus tekstów)

Promotor: prof. dr hab. Sambor Grucza

DR 128

 1.  

SZYMCZAK Grzegorz

Proza Wiktora Pielewina w kontekście rosyjskiego postmodernizmu.

Warszawa 2004   s. 189

Promotor: prof. dr hab. Alicja Wołodźko-Butkiewicz

DR 76

 1.  

ŚWIRKO Krzysztof

Językowa konceptualizacja polskich i rosyjskich nazw owoców.

Warszawa 2012

Cz. 1.  s. 341

Cz. 2.  s. 375

Promotor: prof. dr hab. Dorota Urbanek

DR 144

 1.  

TACHER Bożena

Nowelistyka Włodzimierza Korolenki. Zagadnienia poetyki.

Warszawa 1985   s. 138

Promotor: prof. dr hab. Antoni Semczuk

DR 30

 1.  

TOMCZYK-POPIŃSKA Ewa

Kryteria i metody doboru materiału do nauczania sprawności słuchowo-ustnych w zakresie języka niemieckiego jako obcego.

Warszawa 1985   s. 160

Promotor: prof. dr hab. F. Grucza

DR 31

 1.  

TRATSIAK Volha

Ajkonimy pol’ska-belaruskaga pamezza.

Warszawa 2017  s. 276

Promotor: prof. dr hab. Nina Barszczewska

DR 187

 1.  

TRYBA Małgorzata

Profesjonalizacja zawodu tłumacza konferencyjnego w Polsce.

Warszawa 2014  s. 360

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Hejwowski

DR 159

 1.  

TYROLSKA Larysa

Język Aleksandra Biestużewa-Marlińskiego.

Warszawa 1980  s.245 + XL

Promotor: doc. dr H. Milejkowska

DR 11

 1.  

URBANEK Dorota

Zasady translatorycznego opisu zbiorów leksykalnych (na materiale języka rosyjskiego i polskiego).

Warszawa 1993   s. 183

Promotor: prof. dr hab. Jurij Lukszyn

DR 46

 1.  

UTRI Reinhold

Interkulturalität und Fremdsprachenlernen in Osterreich, Deutschland und Polen vor dem Hintergrund der Sprachenpolitik der Europäischen Union.

Warszawa 2007   s.353

Promotor: prof. dr hab. Sambor Grucza

DR 92

 1.  

WASILEWSKI Orhan

Tezaurus terminów kulturologicznych w ujęciu holistycznym.

Warszawa 2011  s. 360

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Lukszyn

DR 137

 1.  

WASILUK Joanna

Homonimia i polisemia – w poszukiwaniu granicy (na materiale języka polskiego i rosyjskiego).

Warszawa 2008  T.1 – s.245, T.2 – s. 102

Promotor: prof. dr hab. Wanda Zmarzer

DR 109 [1,2]

 1.  

WASZCZUK Aleksandra

Transformacje semantyczne wyrazów ogólnych w tekście naukowym.

Warszawa 2007   s.220

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Lukszyn

DR 91

 1.  

WASZKIEWICZ-LEWANDOWSKA Paulina

Eseistyka Jewhena Małaniuka.

Warszawa 2005   s. 185

Promotor: prof. dr hab. Stefan Kozak

DR 81

 1.  

WIŚNIEWSKA Halina

Repetytorium terminologiczne jako narzędzie organizacji procesu glottodydaktycznego w nauczaniu języków specjalistycznych.

Warszawa 2009  s. 274

Promotor: prof. dr hab. Stanisław Szadyko

DR 115

 1.  

WITECKI Arkadiusz

Recepcja w Polsce najnowszej rosyjskiej literatury science fiction i fantasy (na przykładzie twórczości Siergieja Łukianienki i Kiryła Jeskowa).

Warszawa 2011  s. 267

Promotor: Prof. UW dr hab. Małgorzata Semczuk-Jurska

DR 132

 1.  

WITOWICZ Barbara

Między dokumentem a literaturą. Dokumentarny horyzont twórczości Andrieja Płatonowa – próba interpretacji.

Warszawa 2013  s. 300

Promotor: prof. dr hab. Alicja Wołodźko-Butkiewicz

DR 152

 1.  

WOJNICKI Stanisław

Kryteria doboru zawartości językowej kursu czytania obcojęzycznych tekstów specjalistycznych (na materiale francuskich tekstów chemicznych).

Warszawa             s. 123

Promotor: prof. dr hab. F. Grucza

DR 22

 1.  

WOŹNICKA Aleksandra Maria

Sposoby reprezentacji wiedzy specjalistycznej w słowniku terminologicznym (na materiale terminologii medycznej w języku polskim i rosyjskim).

Warszawa 2008  s. 244

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Lukszyn

DR 107

 1.  

WRZESIŃSKI Arkadiusz

Glottodydaktyczne aspekty progresji materiału gramatycznego na przykładzie wybranych podręczników do nauki języka niemieckiego.

Warszawa 2007  s.205

Promotor: prof. dr hab. Franciszek Grusza

DR 87

 1.  

ZAJĄC Justyna

Specjalistyczna komunikacja  multikulturowa i multilingwalna w korporacjach globalnych.

Warszawa 2012  s. 296

Promotor: prof. dr hab. Sambor Grucza

DR 140

 1.  

ZAMBRZYCKA Marta Elżbieta

Sacrum i profanum w prozie Walerija Szewczuka.

Warszawa 2011  s. 213

Promotor: prof. dr hab. Walentyna Sobol

DR 134

 1.  

ZIELKIEWICZ Marcin

The Vocubolary of the Polish and English Language of Science as a Teaching Subject in Higher Education.

Warszawa 2013  s. 198

Promotor: Prof. dr hab. Jerzy Lukszyn

DR 154

 1.  

ZWIERZCHOŃ Ewa

Glottodydaktyczny potencjał internetu: model procesu glottodydaktycznego z jego wykorzystaniem.

Warszawa 2005   s. 172

Promotor: prof. dr hab. F. Grucza

DR 82

 1.  

ŻUREK Maria

Formacje słowotwórcze z komponentem nieosobowej nazwy żywotnej w języku polskim i rosyjskim.

Warszawa 1982   s. 184

Promotor: prof. dr hab. Albert Bartoszewicz

DR 20

 

 

Ostatnia aktualizacja: 15.02. 2018 r.

strona główna